Ukryj spis treści

Tworzenie plików SolidWorks eDrawings

Informacje te są specyficzne dla jednego lub więcej systemów CAD. Informacje dotyczące dostępności zawiera matryca funkcji SolidWorks eDrawings.

Można tworzyć pliki eDrawings z:

SolidWorks eDrawings Viewer

Aby utworzyć pliki SolidWorks eDrawings przy użyciu przeglądarki SolidWorks eDrawings Viewer, należy:

 1. Otworzyć dokument o typie obsługiwanym przez SolidWorks eDrawings.

 2. Kliknąć Zapisz lub Plik, Zapisz jako.

  W oknie dialogowym Zapisz jako, Zapisz jako typ jest ustawiony domyślnie na prawidłowy typ pliku eDrawings. Można zapisać pliki jako Pliki eDrawings (*.eprt, *.easm lub *.edrw) lub jako inne formaty plików.

 1. Wybrać z dostępnych opcji.

 2. Przejść do lokalizacji plików, sprawdzić Nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

SolidWorks

Wersja SolidWorks. Można przeglądać każdy dokument SolidWorks począwszy od SolidWorks 97Plus.

Tryb dużego złożenia. Jeżeli opcja jest wybrana, wysokiej jakości widoki ULU/ULW w rysunkach złożeń nie zawierają danych cieniowania w opublikowanym pliku eDrawings (.edrw). Jeżeli wszystkie widoki w rysunku mają wysoką jakość, w pliku eDrawings nie są uwzględnione dane cieniowania i nie możemy animować rysunku w eDrawings.

Gotowy do recenzji
. Jeżeli użytkownik posiada zainstalowane oprogramowanie SolidWorks eDrawings Professional, pliki eDrawings tworzone z dokumentów SolidWorks są gotowe do recenzji. W przypadku bezpłatnej przeglądarki eDrawings Viewer, pliki eDrawings nie są gotowe do recenzji.

Zapisz jako a Opublikuj

Pliki eDrawings mogą być tworzone z SolidWorks za pomocą Zapisz jako lub Opublikuj plik eDrawings.

 

Zapisz jako

Opublikuj

Zapisywanie pliku eDrawings

Plik eDrawings jest zapisywany z SolidWorks. Użytkownik określa nazwę i lokalizację pliku.

Żaden plik nie jest zapisywany z SolidWorks; należy zapisać plik z eDrawings.

Automatyczne otwieranie w eDrawings

Nie otwiera pliku w eDrawings.

Otwiera opublikowaną zawartość w eDrawings.

Dostępne opcje

Dostępne jest okno dialogowe Opcje (z okna dialogowego Zapisz jako).

Zastosowane są opcje określone poprzednio w Zapisz jako w SolidWorks.

Zapisz jako

Aby utworzyć pliki eDrawings przy użyciu SolidWorks Zapisz jako, należy:

 1. W otwartym dokumencie SolidWorks, kliknąć Plik, Zapisz jako.

  W polu Zapisz jako typ, SolidWorks wyświetla odpowiadający typ pliku eDrawings:

 • Dokument części (*.sldprt). Zapisywanie jako eDrawings (*.eprt)

 • Dokument złożenia (*.sldasm). Zapisywanie jako eDrawings (*.easm)

 • Dokument rysunku (*.slddrw). Zapisywanie jako eDrawings (*.edrw)

 1. Jeżeli dokument zawiera wiele konfiguracji, stanów wyświetlania lub arkuszy rysunku, można wybrać Bieżący lub Wszystkie lub wybrać z listy a następnie kliknąć OK.

 2. Kliknąć Opcje, wybrać z następujących opcji, a następnie kliknąć OK:

 • Zgoda na mierzenie tego pliku eDrawings. Pozwala na mierzenie modelu przez innych użytkowników SolidWorks eDrawings Professional oraz przez wszystkich użytkowników eDrawings jeżeli plik jest gotowy do recenzji.

 • Zezwalaj na eksport do STL dla części i złożeń. Zezwala odbiorcom pliku eDrawings na zapisanie go jako pliku STL z eDrawings Viewer. Patrz również: Zapisywanie plików w formacie STL.

 • Zapisz dane cieniowania w rysunkach. Zapisuje dane cieniowania i jakości roboczej z dokumentu rysunku w opublikowanym pliku eDrawings. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, widoki cieniowania i jakości roboczej są pominięte z pliku eDrawings.

Należy również wybrać Zapisz dane mozaikowe dla rysunków z widokami cieniowanymi i jakości roboczej w Opcje , Rysunki zanim możliwe będzie eksportowanie tych danych. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, widoki cieniowania i jakości roboczej nie mogą pojawić się w pliku eDrawings.

 • Zapisz operacje tabeli do pliku eDrawings. Jeżeli zapisywany dokument części lub złożenia zawiera listę materiałów, należy wybrać tę opcję, aby uwzględnić informacje listy materiałów w eksportowanym pliku eDrawings.

 • Zapisz badania ruchu do pliku eDrawings. Opcja ta zapisuje animacje utworzone w badaniach ruchu SolidWorks do pliku eDrawings.

 1. Kliknąć Zapisz.

Opublikuj

Aby utworzyć pliki eDrawings przy użyciu SolidWorks Opublikuj, należy:

 1. Kliknąć Plik, Opublikuj plik eDrawings ( na wysuwanym pasku narzędzi Zapisz).

 2. Jeżeli dokument zawiera wiele konfiguracji, stanów wyświetlania lub arkuszy rysunku, można wybrać Bieżący lub Wszystkie lub wybrać z listy a następnie kliknąć OK.

Opublikowana zawartość SolidWorks pojawi się w eDrawings Viewer.

 1. W przeglądarce eDrawings Viewer, należy kliknąć Zapisz lub Plik, Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisz jako, wybrać z dostępnych opcji.

 3. Wpisać nazwę pliku w polu Nazwa pliku a następnie kliknąć Zapisz.

Opcja zapisywania eDrawings

W zależności od zapisywanego dokumentu, dostępna może być jedna lub więcej opcji.

 • Zezwalaj na eksport STL. Pozwala odbiorcy pliku eDrawings eksportować go jako plik STL.

 • Zapisz z danymi cieniowania (tylko rysunki). Uwzględnia informacje cieniowania w pliku eDrawings.

 • Zezwól na mierzenie. Zezwala na mierzenie geometrii w danym pliku eDrawings. Opcja ta nie jest włączona domyślnie.

 Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie plików SolidWorks eDrawings
*Komentarz:  
*   I acknowledge I have read and I hereby accept the privacy policy under which my Personal Data will be used by Dassault Systèmes

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: eDrawings 2010 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.