> Podstawy eDrawings > Tworzenie plików eDrawings
Wprowadzenie
Instalacja
Podstawy eDrawings
Tworzenie plików eDrawings
Otwieranie plików
Foldery sieci Web
DXF/DWG XREF
Ustawianie opcji
Interfejs użytkownika
Narzędzia manipulacji
Rysunki
Układy
Wyświetlanie
Karta Komponenty
Karta Części
Animacje
Listy materiałów
Tabele bloku tytułowego
Osadzanie plików eDrawings w innych dokumentach
Zapisywanie plików
Drukowanie plików
Wysyłanie plików
Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)
eDrawings Professional
Ukryj spis treści Pokaż spis treści

Tworzenie plików SolidWorks eDrawings

Informacje te są specyficzne dla jednego lub więcej systemów CAD. Informacje dotyczące dostępności zawiera matryca funkcji SolidWorks eDrawings.

Można tworzyć pliki eDrawings z:

SolidWorks eDrawings Viewer

Aby utworzyć pliki SolidWorks eDrawings przy użyciu przeglądarki SolidWorks eDrawings Viewer, należy:

 1. Otworzyć dokument o typie obsługiwanym przez SolidWorks eDrawings.

 2. Kliknąć Zapisz lub Plik, Zapisz jako.

  W oknie dialogowym Zapisz jako, Zapisz jako typ jest ustawiony domyślnie na prawidłowy typ pliku eDrawings. Można zapisać pliki jako Pliki eDrawings (*.eprt, *.easm lub *.edrw) lub jako inne formaty plików.

 1. Wybrać z dostępnych opcji.

 2. Przejść do lokalizacji plików, sprawdzić Nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

SolidWorks

Wersja SolidWorks. Można przeglądać każdy dokument SolidWorks począwszy od SolidWorks 97Plus.

Tryb dużego złożenia. Jeżeli opcja jest wybrana, wysokiej jakości widoki ULU/ULW w rysunkach złożeń nie zawierają danych cieniowania w opublikowanym pliku eDrawings (.edrw). Jeżeli wszystkie widoki w rysunku mają wysoką jakość, w pliku eDrawings nie są uwzględnione dane cieniowania i nie możemy animować rysunku w eDrawings.

Gotowy do recenzji
. Jeżeli użytkownik posiada zainstalowane oprogramowanie SolidWorks eDrawings Professional, pliki eDrawings tworzone z dokumentów SolidWorks są gotowe do recenzji. W przypadku bezpłatnej przeglądarki eDrawings Viewer, pliki eDrawings nie są gotowe do recenzji.

Zapisz jako a Opublikuj

Pliki eDrawings mogą być tworzone z SolidWorks za pomocą Zapisz jako lub Opublikuj plik eDrawings.

 

Zapisz jako

Opublikuj

Zapisywanie pliku eDrawings

Plik eDrawings jest zapisywany z SolidWorks. Użytkownik określa nazwę i lokalizację pliku.

Żaden plik nie jest zapisywany z SolidWorks; należy zapisać plik z eDrawings.

Automatyczne otwieranie w eDrawings

Nie otwiera pliku w eDrawings.

Otwiera opublikowaną zawartość w eDrawings.

Dostępne opcje

Dostępne jest okno dialogowe Opcje (z okna dialogowego Zapisz jako).

Zastosowane są opcje określone poprzednio w Zapisz jako w SolidWorks.

Zapisz jako

Aby utworzyć pliki eDrawings przy użyciu SolidWorks Zapisz jako, należy:

 1. W otwartym dokumencie SolidWorks, kliknąć Plik, Zapisz jako.

  W polu Zapisz jako typ, SolidWorks wyświetla odpowiadający typ pliku eDrawings:

 • Dokument części (*.sldprt). Zapisywanie jako eDrawings (*.eprt)

 • Dokument złożenia (*.sldasm). Zapisywanie jako eDrawings (*.easm)

 • Dokument rysunku (*.slddrw). Zapisywanie jako eDrawings (*.edrw)

 1. Jeżeli dokument zawiera wiele konfiguracji, stanów wyświetlania lub arkuszy rysunku, można wybrać Bieżący lub Wszystkie lub wybrać z listy a następnie kliknąć OK.

 2. Kliknąć Opcje, wybrać z następujących opcji, a następnie kliknąć OK:

 • Zgoda na mierzenie tego pliku eDrawings. Pozwala na mierzenie modelu przez innych użytkowników SolidWorks eDrawings Professional oraz przez wszystkich użytkowników eDrawings jeżeli plik jest gotowy do recenzji.

 • Zezwalaj na eksport do STL dla części i złożeń. Zezwala odbiorcom pliku eDrawings na zapisanie go jako pliku STL z eDrawings Viewer. Patrz również: Zapisywanie plików w formacie STL.

 • Zapisz dane cieniowania w rysunkach. Zapisuje dane cieniowania i jakości roboczej z dokumentu rysunku w opublikowanym pliku eDrawings. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, widoki cieniowania i jakości roboczej są pominięte z pliku eDrawings.

Należy również wybrać Zapisz dane mozaikowe dla rysunków z widokami cieniowanymi i jakości roboczej w Opcje , Rysunki zanim możliwe będzie eksportowanie tych danych. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, widoki cieniowania i jakości roboczej nie mogą pojawić się w pliku eDrawings.

 • Zapisz operacje tabeli do pliku eDrawings. Jeżeli zapisywany dokument części lub złożenia zawiera listę materiałów, należy wybrać tę opcję, aby uwzględnić informacje listy materiałów w eksportowanym pliku eDrawings.

 • Zapisz badania ruchu do pliku eDrawings. Opcja ta zapisuje animacje utworzone w badaniach ruchu SolidWorks do pliku eDrawings.

 1. Kliknąć Zapisz.

Opublikuj

Aby utworzyć pliki eDrawings przy użyciu SolidWorks Opublikuj, należy:

 1. Kliknąć Plik, Opublikuj plik eDrawings ( na wysuwanym pasku narzędzi Zapisz).

 2. Jeżeli dokument zawiera wiele konfiguracji, stanów wyświetlania lub arkuszy rysunku, można wybrać Bieżący lub Wszystkie lub wybrać z listy a następnie kliknąć OK.

Opublikowana zawartość SolidWorks pojawi się w eDrawings Viewer.

 1. W przeglądarce eDrawings Viewer, należy kliknąć Zapisz lub Plik, Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisz jako, wybrać z dostępnych opcji.

 3. Wpisać nazwę pliku w polu Nazwa pliku a następnie kliknąć Zapisz.

Opcja zapisywania eDrawings

W zależności od zapisywanego dokumentu, dostępna może być jedna lub więcej opcji.

 • Zezwalaj na eksport STL. Pozwala odbiorcy pliku eDrawings eksportować go jako plik STL.

 • Zapisz z danymi cieniowania (tylko rysunki). Uwzględnia informacje cieniowania w pliku eDrawings.

 • Zezwól na mierzenie. Zezwala na mierzenie geometrii w danym pliku eDrawings. Opcja ta nie jest włączona domyślnie.

 Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie plików SolidWorks eDrawings
*Komentarz:  
x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: eDrawings 2010 SP05

Funkcja wyszukiwania w obrębie pomocy w sieci Web jest w fazie testowania Beta i możliwe jest że użytkownicy napotkają okresowe opóźnienia lub przerwy w działaniu. Są to normalne zachowania w fazie testów Beta i w żadnym razie nie powodują odpowiedzialności firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ani jej licencjodawców. Tematy w obrębie pomocy internetowej nie są tematami Beta; dokumentują one eDrawings 2010 SP05.

Aby wyłączyć pomoc SOLIDWORKS w sieci Web i użyć pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy napotkane w interfejsie lub wyszukiwaniu pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z reprezentantem lokalnej pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące indywidualnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie indywidualnego tematu.