Teknik Resim Seçenekleri

Tüm teknik resimler için seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Teknik resim seçeneklerini ayarlamak için, simgesine tıklayın ve Teknik Resimler'i seçin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve Tamam'a tıklayın.

  Sıfırla Tüm sistem seçenekleri için veya sadece bu sayfadaki seçenekler için fabrika varsayılanlarını geri yükler.

Seçenekler

  Çift model ölçümlendirmelerini eklerken ayıkla. Çift ölçümlendirmeler, model ölçümlendirmeleri eklendiğinde teknik resimlere eklenmez (varsayılan). Bu seçenek, Model Öğeleri PropertyManager'daki Yineleyen çiftleri ayıkla varsayılan ayarını belirler ve geçersiz kılar.
  Teknik resimlere almak için tüm parça/montaj ölçümlendirmelerini varsayılan olarak işaretle. Bir modele eklediğiniz her tür ölçümlendirmeyi Teknik Resim İçin İşaret olarak ekler. Ölçümlendirmeler, teknik resimlere model ölçümlendirmeleri eklendiğinde eklenir.

  Yeni teknik resim görünümlerini otomatik olarak ölçeklendir. Standart 3'lü Görünümler, seçilen kağıt boyutuna bakılmaksızın teknik resim çalışma sayfasına sığacak şekilde ölçeklendirilir. Bu ayar, garip ölçek değerleri oluşturabilir.

  Teknik resim görünümünü sürüklerken içeriğini göster. Model, bir görünümü sürüklerken görüntülenir. Temizlendiğinde, sürüklerken yalnızca görünüm sınırı gösterilir.

  Yeni detay dairelerini daire olarak görüntüle. Detay görünümler için yeni profiller daire olarak görünür. Temizlendiğinde, çizilen profiller görünür.

  Gizli objeleri seç. Gizli (kaldırılmış) teğet kenarları ve işaretçi gizli kenarların üzerinden geçirirken manüel olarak gizlediğiniz kenarları seçebilirsiniz.

  Teknik resimleri açarken otomatik güncellemeye izin ver. Teknik resim belgesi açılırken teknik resim görünümleri otomatik olarak güncellenir. Teknik resimleri daha hızlı açmak için bu seçeneği temizleyin.
  Not/ölçümlendirme kesmesini devre dışı bırak. Temizlendiğinde, bir not veya ölçümlendirme eklediğinizde, diğer notlar veya ölçümlendirmelerle yatay veya dikey hizalamayı belirtmek için bir çizgi görünür.
  Eşitlenmemiş baskı filigranı yazdır. SolidWorks Ayrılmış teknik resim - Eşitlenmemiş Baskı şeklinde bir filigran, teknik resim modelle eşitlenmemişse ayrılmış teknik resim çıktılarına basılır.

  Teknik resimlerde referans geometri adlarını göster. Referans geometri objeleri bir teknik resme alındığında bunların adları görünür.

  Görünüm oluşturmada bileşenleri otomatik olarak gizle.

Yeni bir teknik resim görünümünde görünür olmayan bir montajın tüm bileşenleri gizlenir ve Teknik Resim Görünümü Özellikleri iletişim kutusunun Bileşeni Gizle/Göster sekmesinde listelenir. Bileşenler mevcuttur ve tüm bileşen bilgileri yüklenir. Bileşenler adları FeatureManager tasarım ağacında şeffaftır.

Gizli bileşenleri istediğiniz zaman gösterebilirsiniz.

Bir montajın bu alttan görünümü, tam olarak çevrelenmiş olan batarya bileşenlerini göstermektedir. Görünüm oluşturmada bileşenleri otomatik olarak gizle'yi seçtiğinizde, bataryalar gizlenir. Temizlendiğinde, bataryalar noktalı çizgilerle gösterilir.

İşaretliyken

İşaretli değilken

Görünüm oluşturmada bileşenleri otomatik olarak gizle, Seçenekler , Montajlar'da Büyük Montaj Modunu Kullan'ı seçtiğinizde devre dışıdır.
  Çizim yay merkez noktalarını görüntüle. Çizim yay merkez noktaları, teknik resimlerde yaylar ve daireler için görüntülenir.

  Çizim obje noktalarını görüntüle. Çizim objelerinin uç noktaları, teknik resim çalışma sayfalarında ve teknik resim çalışma sayfası formatlarında doldurulmuş daireler olarak görüntülenir, fakat teknik resim görünümlerinde görüntülenmez.

  Geometrinin arkasına çizim tarama uygula. Seçiliyse, modelin geometrisi tarama üzerinde görüntülenir.

İşaretliyken

İşaretli değilken

  Çizim resimlerini çalışma sayfasında geometrinin arkasında göster Çizim resimlerini, teknik resim görünümleri için arka plan resimleri olarak görüntüler.

Arka plandaki çizim resmiArka planda olmayan çizim resmi

  Koparılmış görünümde kopsa çizgilerini yazdır. Kopmuş görünümler için, bir parçanın kenarının ötesine uzanan kopma çizgileri yazdırılır.
  Teknik resimlerde gölgelenmiş ve taslak kalitesinde görüntüler için mozaik verileri kaydet. Temizlendiğinde, mozaik verileri, teknik resim belgelerinde gölgeli ve draft kalitesinde görünümlerle kaydedilmeyerek dosya boyutu küçültülür. Gerekirse, veriler model dosyasında okunur. Salt görüntülenir modda ve SolidWorks eDrawings'te, teknik resim görünümünde hiçbir şey görünmez. Yüksek kalite ve diğer görüntü tipleri bulunan teknik resimler için, mozaik verileri kullanılmaz; bu nedenle dosya boyutu küçültülemez.
  Görünüm Paletini görünümlerle otomatik olarak doldur. Parçadan/Montajdan Teknik Resim Yap'a tıkladığınızda Görünüm Paleti'ndeki teknik resim görünümünü görüntüler. Temizlendiğinde, Model Görünümü PropertyManager, teknik resim görünümleri ekleyebilmeniz için görünür.
  Yeni çalışma sayfası eklendiğinde çalışma sayfası formatı iletişim kutusun göster. Yeni bir teknik resim çalışma sayfası eklediğinizde Çalışma Sayfası Formatı iletişim kutusunu görüntüler.
  Boyutlar silindiğinde veya düzenlendiğinde (tolerans, metin ekle ya da kaldır, vs...) aralamayı azalt. Bir ölçümlendirmeyi sildiğinizde veya bir ölçümlendirmeden metin kaldırdığınızda kalan ölçümlendirmeler arasındaki aralığı otomatik olarak yeniden ayarlar.
  Malzeme listesinde miktar sütununun adını geçersiz kıl. Bir Malzeme Listesi'ndeki miktar için Kullanılacak ad'da girdiğiniz adı kullanır.
  Detay görünüm ölçeği. Detay görünümler için ölçeklendirmeyi belirtir. Ölçek, detay görünümün oluşturulmuş olduğu teknik resim görünümünün ölçeğine göredir. Kaynak görünüm ölçeği 2:1 ise ve detay görünüm ölçeği 2X ise, ortaya çıkan detay görünüm ölçeği 4X olur.

  Revizyon olarak kullanılan özel özellik. Özet Bilgi iletişim kutusunun Özel sekmesinde revizyon değeri olarak saklanan revizyon tabloları için bir özellik belirtir. Revizyon varsayılandır.
  Klavye hareket artışı. Teknik resim görünümlerini, detaylandırmaları veya ölçümlendirmeleri taşımak (itmek) için ok tuşlarını kullandığınızda hareket birimi değerini belirtir.