İçindekiler'i Gizle

Deformasyon Noktası Örnekleri

Farklı sonuçlar elde etmek için farklı deformasyon noktası seçeneklerini birleştirebilirsiniz. Bu konudaki örneklerde bu seçeneklerin yalnızca birkaçı gösterilmiştir. Bu seçeneklerin birbirleriyle ve deforme edecekleri modeldeki etkileşimi hakkında detaylı bilgi için Deformasyon Noktası Seçenekleri'ne bakın.

Küçük bir alanı etkileyen nokta deformasyonu varsayılan görüntü kalitesi ayarlarını kullanıyorsanız görüntülenmeyebilir. Kaliteyi artırmak için, Araçlar, Seçenekler, Belge Özellikleri, Görüntü Kalitesi'ne tıklayın. Gölgeli ve draft kalite HLR/HLV çözünürlük kaydırıcısını sağa sürükleyin veya Kenar uzunluğunu optimize et seçeneğini kullanın.

Nokta kullanarak bir modeli deforme etmek için:

 1. Unsurlar araç çubuğunda Deforme Et'e veya Ekle, Unsurlar, Deforme Et'a tıklayın.

 2. PropertyManager'da Deformasyon Tipi altından Nokta'yı seçin.

 3. Deformasyon Noktası altından Deformasyon Noktası için grafik alanında şu objelerden birini seçin:

 • Bir yüz veya düzlemdeki nokta

 • Bir kenardaki nokta

 • Tepe Noktası

 • Uzamdaki nokta

Örnek Deformasyon Noktası seçimleri:

Yüz veya Düzlemdeki Nokta

İlk parça

Yüzdeki nokta karmaşık modellerde hızlı değişiklikler yapmak için basit bir yöntemdir.  

Yüzdeki nokta birden çok tasarım yineleme yapmak ve modellere karmaşık unsurlar eklemek için kullanışlıdır.

Bir yüz veya düzlemdeki noktayı seçin. Çekme yönü yüze diktir.

Yüzdeki nokta deformasyonunun sonucu

Nokta deformasyon işlemiyle yapılabilecek değişiklik derecesine dikkat edin.

 

Kenardaki Nokta

İlk parça

Bir kenardaki noktayı kullanmak deformasyon için daha tahmin edilebilir bir hareket ve konum imkanı sağlar.

Bir kenardaki noktayı seçin. Çekme yönü iki bitişik yüzden ortalaması alınmış bir dik olarak hesaplanır.

Noktayı kenar boyunca hareket ettirirseniz deformasyonun merkezi de birlikte hareket eder.

Kenardaki nokta deformasyonunun sonucu

Kenardaki nokta deformasyon herhangi bir model tipinde karmaşık ve hızlı tasarım değişiklikleri yapmanıza imkan sağlar.

 

Tepe Noktasındaki Nokta

İlk parça

Bir tepe noktasındaki noktayı kullanmak, istenen çekme yönü bitişik yüzlere dik olduğunda deformasyonu konumlandırmak için tahmin edilebilir bir yoldur.

Bir tepe noktası seçin. Bu örnekte bir federin tepe noktası kullanılmıştır.

Çekme yönü tüm bitişik yüzlerin ortalama dikidir.

Tepe noktasındaki nokta deformasyonunun sonucu

 

Uzamdaki Nokta

Deformasyon noktası için uzamda bir nokta seçin ve Deformasyon yönü için aşağıdakilerden birini seçin:

 • kenar

 • çizim çizgisi

 • iki nokta veya tepe noktası

 • düzlem

 • düzlemsel yüz

(Uzamdaki nokta ve gösterilen yön için çizim çizgisi)

Uzamda bir nokta kullanarak deformasyon önizlemesi

Bu durumda yönü çizim çizgisi belirler.

Seçtiğiniz nokta bir düzlemdeyse çekme yönü düzleme diktir.

Uzamda bir nokta kullanarak deformasyon sonucu

 1. Deformasyon noktası olarak uzamda bir nokta kullandığınızda, Deformasyon yönü olarak bir doğrusal kenar, iki nokta veya tepe noktası, bir düzlemsel yüz veya düzlem seçin.

Kenardaki nokta, kenar veya tepe noktasıyla varsayılandan farklı bir yön kullanmak için yalnızca bir Deformasyon yönü seçmeniz gerekir. Gerekirse Deformasyon yönünü ters çevir'e tıklayın.

 1. Deformasyon uzaklığı kutusunda bir değer belirleyin.

 2. Deformasyon Bölgesi altından:

  1. Deformasyon yarıçapı kutusunda bir değer belirleyin. Bu yarıçap değeri seçilen nokta etrafında küresel bir etki belirler.

 

Noktanın etrafındaki Deformasyon yarıçapı değerinin şekli nasıl etkilediğini gösteren nokta deformasyonu.

Teorik küre (kırmızı ok) Deformasyon yarıçapının değerini temsil eder.

  1. Deformasyonu seçilen yüzün çevresiyle kapatılan bir alana hapsetmek için Deformasyon bölgesi'ni seçin.

Bir yüzdeki noktayı seçip Deformasyon bölgesi'ni seçtiğinizde varsayılan olarak deformasyonu seçilen yüzün çevresiyle kapatılan alana hapsedersiniz. Bir kenar, tepe noktası veya uzamdaki noktayı seçtiğinizde Deformasyon bölgesi deformasyonu doğrudan etkilemez.

Deformasyon bölgesi seçildiğinde, Sabit eğriler/kenarlar/yüzler ve tüm Deforme edilecek ek yüzler'i de seçebilirsiniz.

Deformasyon bölgesinin deformasyonu nasıl etkilediğini gösteren örnek

İlk Parça

 

Deformasyon bölgesi işareti kaldırıldı

 

Deformasyon bölgesi işareti kaldırıldığında sonuç

Yüzdeki bir nokta kullanıldığında Deformasyon bölgesinin işaretinin kaldırılması veya seçilmesi deformasyonu etkiler.  

Deformasyon bölgesi seçiliyken aynı noktayı kullanarak deformasyon.

Bir kenar veya tepe noktası seçerseniz, Deformasyon bölgesi işaretini kaldırmak veya seçmek deformasyonu etkilemez.

Bu önizleme (kenar seçili) Deformasyon bölgesi seçildiğinde ve işareti kaldırıldığında aynıdır.

  1. Deforme edilecek gövdeler'i seçin. Bu seçenek çok gövdeli parçalarda değişiklikler yapmak için kullanışlıdır.  Örneğin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir dizi Deformasyon uzaklığı veDeformasyon Çarpıtma yarıçapı kullanılarak etkilenen tüm gövdeler arasında bir simetrinin korunması gerektiğinde Deforme edilecek gövdeler seçeneğini kullanın.

İlk çok gövdeli parça

Tek gövde seçili

Tek gövde deformasyonun sonucu

Dört gövde de seçili

Çoklu gövde deformasyon sonucu

 1. Şekil Seçenekleri altında:

  1. Bir katılık seviyesi seçin. Katılık, ister bir yüzle (Deformasyon bölgesi seçili) sınırlandırılmış olsun ister serbest (Deformasyon bölgesi işareti kaldırıldı) olsun deformasyon şeklinin sertliğini belirler. Uygulanacak katılık seviyesi oluşturmak istediğiniz şekil tarafından belirlenir.

Tüm katılık örneklerinde Deformasyon uzaklığı 10, Deformasyon yarıçapı 50'dir yüzdeki aynı nokta kullanılır.

Deformasyon bölgesi seçildi

Deformasyon bölgesi işareti kaldırıldı

Katılık - Minimum

 

Katılık - Orta

 

Katılık - Maksimum

  1. Deformasyon bölgesi işareti kaldırıldığında, deformasyon şeklini kontrol etmek için isteğe bağlı olarak Deformasyon eksenini seçebilirsiniz. Deformasyon ekseni bir doğrusal kenar, iki nokta veya tepe noktası, bir çizim çizgisi, düzlemsel yüz veya düzlem seçilerek tanımlanır. Bu, seçtiğiniz eksene paralel bir bükümlü deformasyonla sonuçlanır.

İlk parça

 Deformasyon ekseni için iki tepe noktası (kırmızı oklar) seçilen nokta deformasyonu.

Bir eksen çizgisi oluşturmak için iki tepe noktası kullanıldığında sonuç

Deformasyon ekseni için iki farklı tepe noktası tarafından tanımlanan bir eksen çizgisi kullanarak nokta deformasyon.

Yeni eksen çizgisi kullanıldığında sonuç

Deformasyon ekseni için bir düzlem (kırmızı ok) kullanılan nokta deformasyon . Bükümün ekseni düzleme diktir ve gövdelerin merkez noktası çevresine ortalanmıştır.

Eksen çizgisi için bir düzlem kullanıldığında sonuç

  1. Deformasyon bölgesi seçildiğinde aşağıdakileri elde etmek için Sınırı koru işaretini kaldırın:

İlk parça

Uzamda nokta deformasyonu kullanılmıştır.

Deformasyon yüzü (kırmızı ok) tüm örneklerde aynıdır.

Sınırı koru işareti kaldırıldı

Yalnızca ek yüzler seçildi

 Deforme edilecek ek yüzler için üst yüz seçildi

Sonuç:

Kenarlar üst yüzle eşleşmek için ekstrüze edilirken yalnızca üst yüz deforme edilir.

Sınırı koru seçildi

Sonuç

Yalnızca üst yüz etkilenir. Diğer tüm yüzler değişmeden kalır.

  1. Yüzey kalitesini kontrol etmek için Şekil doğruluğu kaydırıcısını hareket ettirin. Kalitenin artırılması deformasyon unsurunun başarı oranını da artırır. Örneğin, Geometriler değiştirilemedi şeklinde bir hata mesajı alırsanız kaydırıcıyı sağ tarafa sürükleyin. Kaydırıcıyı yalnızca gerektiği kadar hareket ettirin; yüzey doğruluğunun artırılması performansı düşürür.

 1. Tamam'a tıklayın.Bu başlık hakkında geribildirimde bulunun

SOLIDWORKS; dokümantasyonun sunumu, doğruluğu ve bütünlüğü hakkında geribildiriminizi almaktan memnuniyet duyar. Bu başlık ile ilgili yorum ve önerilerinizi, aşağıdaki formu kullanarak doğrudan dokümantasyon takımımıza yollayın. Dokümantasyon takımı teknik destek sorularına yanıt veremez. Teknik destek ile ilgili bilgiler için buraya tıklayın.

* Gerekli

 
*Email:  
Konu:   Yardım Başlıkları Hakkında Geribildirim
Sayfa:   Deformasyon Noktası Örnekleri
*Yorum:  
*   I acknowledge I have read and I hereby accept the privacy policy under which my Personal Data will be used by Dassault Systèmes

Yazdırma Başlığı

Yazdırılacak içeriğin kapsamını seçin:x

Internet Explorer 7'den daha eski bir tarayıcı sürümünü kullandığınızı tespit ettik. Optimize edilmiş görünüm için tarayıcınızı Internet Explorer 7 veya daha yenisine yükseltmenizi öneririz.

 Bu mesajı bir daha asla gösterme
x

Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2011 SP05

SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın.

Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.