Ukryj spis treści

Domyślne opcje - Siatka

Ustawianie domyślnych opcji tworzenia siatki dla nowych badań.
Siatka tworzona przez oprogramowanie zależy od poniższych czynników:
  • Aktywne opcje tworzenia siatki dla badania (określone w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka).
  • Parametry sterowania siatki (określone w menedżerze właściwości PropertyManager Sterowanie siatki)
  • Warunki kontaktu zdefiniowane w folderze Połączenia

Jakość siatki

Pochylenie Przypisuje cztery narożne węzły do każdego elementu bryłowego. Przypisuje trzy narożne węzły do każdego elementu skorupowego.

Jakość robocza siatek służy do szybkiej oceny.

Wysoka Przypisuje 10 węzłów do każdego elementu bryłowego: cztery węzły narożne i po jednym węźle w połowie każdej krawędzi (łącznie sześć węzłów środkowobocznych). Przypisuje sześć węzłów do każdego elementu skorupowego: trzy węzły narożne i trzy węzły środkowoboczne.
Zdecydowanie zaleca się ustawienia opcji wysokiej jakości dla wyników ostatecznych oraz dla modeli o zakrzywionej geometrii.
Punkty jakobianu Dostępne tylko dla siatki wysokiej jakości. Ustawia liczbę punktów całkowania do użycia podczas sprawdzania poziomu zniekształcenia elementów czworościennych. Można wybrać opcję 4, 16, 29 punktów gaussowskich lub W węzłach. Więcej szczegółów zawiera rozdział Weryfikacje jakości siatki.
Ostrzeżenie: Oprogramowanie wybiera rozmiar jakobianu domyślnie dla siatki o wysokiej jakości. Zaleca się użycie opcji W węzłach podczas stosowania metody adaptacyjnej typu p do rozwiązywania problemów statycznych.

Ustawienia generatora siatki

Utwórz ponownie siatkę dla nieudanych części używając niekompatybilnej siatki Próbuje zastosować niekompatybilne tworzenie siatki w obiektach wiązanych, dla których nie powiodło się kompatybilne tworzenie siatki. Używane tylko dla siatki bryłowej.
Oparty na krzywiźnie Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki).
Generator siatki opartej na krzywiźnie może sprawdzić występowanie przenikania pomiędzy komponentami przed utworzeniem siatki. W przypadku wykrycia przenikań tworzenie siatki jest zatrzymywane i można uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania, aby zobaczyć przenikające się części lub komponenty. Upewnić się, że usunięto wszelkie przenikania przed ponownym tworzeniem siatki. Wykrywanie przenikania jest dostępne tylko, gdy zdefiniowano kontakt wiązany z siatką kompatybilną.
Siatka oparta na krzywiźnie jest zawsze kompatybilna dla stykających się lub częściowo stykających się krawędzi obiektów arkusza blachy i obiektów powierzchniowych. Generator siatki opartej na krzywiźnie obsługuje również kompatybilne tworzenie siatki pomiędzy stykającymi się ścianami bryłowymi.
Domyślna liczba elementów na okręgu Ustawia minimalną liczbę elementów jaką generator siatki tworzy na krzywiznach. Patrz Jak określany jest rozmiar elementu.
Standardowe Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki.
Automatyczne przejście Automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu.

Przed utworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania niepotrzebnie dużych liczb elementów.

Przykład
Automatyczne próby dla brył Automatycznie podejmuje kolejną próbę utworzenia siatki modelu przy innym globalnym rozmiarze elementu. Użytkownik steruje maksymalną dozwoloną liczbą prób i czynnikami, na podstawie których następuje skalowanie elementu globalnego i tolerancji dla każdej próby.
Liczba prób Ustawia maksymalną liczbę prób utworzenia siatki.
Współczynnik dla rozmiaru elementów dla każdej próby Ustawia mnożnik do obliczania nowego globalnego rozmiaru elementu.
Współczynnik tolerancji dla każdej próby Ustawia mnożnik do obliczania nowej tolerancji.
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej. Tolerancja nie może przekraczać 30% rozmiaru elementu.
Automatyczne wyrównanie ponowne dla skorupy niekompozytowej Automatycznie wyrównuje powierzchnie skorupy (niekompozytowe) tak, aby wszystkie dolne/górne ściany miały jednorodną orientację.
Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, może zachodzić konieczność ręcznego odwracania nieprawidłowo wyrównanych powierzchni skorupy. Należy wybrać żądane ściany, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka w drzewie badania Simulation i kliknąć opcję Odwróć elementy skorupy.
Pokaż zaawansowane opcje dla definicji zestawu kontaktowego (tylko Bez penetracji i Pasowanie skurczowe) Przedstawia zaawansowane opcje wyrażeń w menedżerze właściwości PropertyManager Zestawy kontaktowe dla warunków kontaktowych Bez penetracji oraz Pasowanie skurczowe.
Renderuj profil belki Wyświetla przekroje członów konstrukcyjnych w wykresach siatki belki. Kiedy opcja nie jest zaznaczona, elementy belki są wyświetlane jako puste walce, bez względu na rzeczywisty kształt ich przekroju poprzecznego. Opcję tę można zastąpić ustawieniami ręcznymi w menedżerze właściwości PropertyManager Jakość siatki.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Domyślne opcje - Siatka
*Komentarz:  
*   I acknowledge I have read and I hereby accept the privacy policy under which my Personal Data will be used by Dassault Systèmes

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.