Wprowadzenie
Administracja
Interfejs użytkownika
Podstawy SolidWorks
Podstawowe koncepcje
Pomoc
Witryna sieci Web SolidWorks
Wyszukiwanie
Otwieranie nowych i istniejących dokumentów
Zapisywanie dokumentów
Środowisko wielu użytkowników
Drukowanie
Wysyłanie poczty
Opcje
Wyświetlanie
Wybór - Informacje ogólne
Właściwości pliku
Pomiar
Równania
Dostęp do okna dialogowego Równania
Używanie interfejsu równań
Trzy widoki w oknie Równania
Sortowanie i filtrowanie równań
Wybieranie kilku wierszy
Cofnij i Ponów
Wpisywanie z odgadywaniem tekstu
Nawigacja w komórkach tabeli
Sprawdzanie składni z kodowaniem kolorystycznym
Opcja Automatyczna kolejność rozwiązywania
Ostrzeżenie o zależności cyklicznej
Łączenie z plikiem tekstowym
Wygaszanie równań
Komponenty z wieloma wystąpieniami
Opcja Zmierz
Tworzenie i edycja równań w oknie dialogowym Równania
Zmienne globalne
Połączone wartości
Współużytkowanie równań wśród modeli
Tworzenie równań w oknie dialogowym Modyfikuj
Równania i konfiguracje
Przykład używania równań
Łączenie i osadzanie obiektów
Branżowe narzędzia projektowania
Dodatki
Rejestrowanie i odtwarzanie makr
Współpraca z wcześniejszymi wersjami
Interfejs API SolidWorks
Przejście z 2D do 3D
Złożenia
CircuitWorks
Konfiguracje
SolidWorks Costing
Design Checker
Badania projektu w SolidWorks
Rysunki i opisywanie szczegółów
DFMXpress
DriveWorksXpress
FloXpress
Import i eksport
Projekty wielkoskalowe
Wyświetlanie modelu
Projektowanie form
Badania ruchu
Części i operacje
Wyznaczanie trasy
Arkusz blachy
Simulation
SimulationXpress
Szkicowanie
Produkty Sustainability
SolidWorks Utilities
Tolerancje
Toolbox
Konstrukcje spawane
Workgroup PDM
Rozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści Pokaż spis treści

Wpisywanie z odgadywaniem tekstu

Podczas wpisywania równania w oknie dialogowym Równania, po wpisaniu kilku znaków, funkcja odgadywania tekstu wyświetla rozwijaną listę wszystkich zmiennych globalnych, funkcji matematycznych i właściwości plików, których nazwy zaczynają się od tych znaków. Zamiast wpisywania całej nazwy można wybrać pozycję z listy rozwijanej.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Wpisywanie z odgadywaniem tekstu
*Komentarz:  
x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05

Funkcja wyszukiwania w obrębie pomocy w sieci Web jest w fazie testowania Beta i możliwe jest że użytkownicy napotkają okresowe opóźnienia lub przerwy w działaniu. Są to normalne zachowania w fazie testów Beta i w żadnym razie nie powodują odpowiedzialności firmy Dassault Systèmes SolidWorks Corporation ani jej licencjodawców. Tematy w obrębie pomocy internetowej nie są tematami Beta; dokumentują one SOLIDWORKS 2012 SP05.

Aby wyłączyć pomoc SOLIDWORKS w sieci Web i użyć pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy napotkane w interfejsie lub wyszukiwaniu pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z reprezentantem lokalnej pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące indywidualnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie indywidualnego tematu.