> Správa > Průvodce správou a instalací SolidWorks > Násobné instalace > Zavedení pomocí příkazového řádku > Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie
Úvod
Správa
Průvodce správou a instalací SolidWorks
Instalace a správa programu SolidWorks
Individuální instalace
Násobné instalace
Zavádění více klientů
Použití administrativní kopie
Zavedení pomocí příkazového řádku
Vytvoření administrativní kopie pomocí příkazového řádku
Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie
Instalace z administrativní kopie s použitím příkazového řádku
Vlastnosti v příkazovém řádku
Zavádění administrativní kopie pomocí Microsoft Active Directory
Předpoklady instalace ve Windows pomocí Microsoft Active Directory
Správa násobných instalací
SolidWorks Workgroup PDM
Administrace licencí
Řešení potíží
Nápověda aplikace Manažera instalací SolidWorks
Právní ustanovení
Aktivace produktu SolidWorks
Průvodce kopírováním nastavení
SolidWorks Rx
Aktualizace Service Pack pro program SolidWorks
Administrativní panel CAD softwaru SolidWorks
Srovnávací testování hardwaru
Uživatelské rozhraní
Základy SolidWorks
Přestup z 2D na 3D
Sestavy
CircuitWorks
Konfigurace
SolidWorks Costing
Design Checker
Designová studie v SolidWorks
Detailování a výkresy
DFMXpress
DriveWorksXpress
FloXpress
Import a export
Zobrazení modelu
Navrhování forem
Studie pohybu
Díly a prvky
Vyznačení trasy
Plechové díly
Aplikace Simulation
SimulationXpress
Skicování
Produkty Sustainability
SolidWorks Utilities
Tolerování
TolAnalyst
Toolbox
Svařování
Workgroup PDM
Řešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah Zobrazit obsah

Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie

Po vytvoření administrativní kopie a před tím, než budete informovat klienty, musíte nainstalovat komponenty Microsoft Windows, které nelze nainstalovat prostřednictvím administrativní kopie a které je nutno nainstalovat za použití příkazového řádku nebo Microsoft Active Directory.

Ruční instalace těchto komponentů Windows je nutná pouze tehdy, pokud instalujete z administrativní kopie, která byla vytvořena za použití příkazového řádku nebo pomocí Microsoft Active Directory. Pokud použijete Manažera instalací SolidWorks pro vytvoření a instalaci administrativní kopie, tyto komponenty Windows se instalují automaticky.
Zde je souhrn souborů požadovaných programem SolidWorks v součástech systému Windows:

Instalační služba Windows Installer

Obsahuje soubory potřebné ke spuštění instalace SolidWorks Simulation Premium.

Součásti Office Web

Obsahují ovladače COM potřebné pro DriveWorks.

Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005, 2008 a 2010

Obsahuje komponenty typu runtime pro Microsoft Visual C++.

Verze 2005, 2008 a 2010 musí být nainstalovány.

Visual Basic for Applications 7.1

Zajišťuje podporu maker v jazyce Visual Basic.

Nástroje Visual Studio pro aplikace

Obsahuje sadu nástrojů podporující aplikace Visual Studio.

Od verze SolidWorks 2013 je instalace sady Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) nepovinná.

Předpokladem pro instalaci sady VSTA je, aby v počítači bylo nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 a novějších je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

Pokud potřebujete rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat, najdete ho na médiích k systému Windows a na Internetu. Jestliže nemáte média k systému Windows k dispozici, nemáte připojení k Internetu nebo oprávnění potřebná k instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 do počítače, požádejte o pomoc správce počítače.

Vzdálený ladící program Visual Studio

Poskytuje ladící prostředí pro 64bitové operační systémy.

Rozhraní .NET Framework 4

Obsahuje společný jazykový modul runtime a součásti .NET Framework, které jsou zapotřebí pro spouštění aplikací .NET Framework 4.

Služba Bonjour pro Windows

Umožňuje vyhledávání služeb v síti LAN.

Balíček k opětovné distribuci Visual C++ a rozhraní .NET Framework 4 jsou nutné pro všechny produkty SolidWorks, nikoli pouze pro hlavní program SolidWorks.

Tyto součásti musí být zahrnuty v podsložkách administrativní kopie.

Tato tabulka určuje specifické soubory požadované pro každý podporovaný operační systém.
Operační systém: Windows Server 2003 32-bit1
Média SolidWorks: 32bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: (nepoužitelný)
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour.msi
   
Operační systém: Windows Server 2003 64-bit1
Média SolidWorks: 64bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: rdbgexp.msi
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour64.msi
   
Operační systém: Windows Server 2008 32-bit1
Média SolidWorks: 32bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: (nepoužitelný)
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour.msi
     
Operační systém: Windows Server 2008 64-bit1
Média SolidWorks: 64bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: rdbgexp.msi
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour64.msi
       
Operační systém: Windows Vista 32-bit
Média SolidWorks: 32bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: (nepoužitelný)
  Visual Basic 7.1 vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour.msi
     
Operační systém: Windows Vista 64-bit
Média SolidWorks: 64bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: rdbgexp.msi
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour64.msi
     
Operační systém: Windows 7 32-bit
Média SolidWorks: 32bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: (nepoužitelný)
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour.msi
     
Operační systém: Windows 7 64-bit
Média SolidWorks: 64bitová verze pro Windows Vista a Windows 7
  Instalační služba Windows Installer: (nepoužitelný)
  Součásti Office Web: owc11.exe
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2005: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2008: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Balíček k opětovné distribuci Visual C++ 2010: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Oba musí být nainstalovány.
  Nástroje Visual Studio pro aplikace: (volitelné) vsta_aide.msi
Pokud je nainstalována sada VSTA, je vyžadováno rozhraní .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

V systému Windows Vista je třeba rozhraní .NET Framework 3.5 nainstalovat. V systému Windows 7 je rozhraní .NET Framework již součástí operačního systému.

  Vzdálený ladící program Visual Studio: rdbgexp.msi
  Visual Basic 7.1: vba71.msi
  Rozhraní .NET Framework 4: .netfx40_full_x86_x64.exe
  Služba Bonjour pro Windows bonjour64.msi
     
1Instalace na operačním systému Windows 2003 nebo Windows 2008 je podporována pouze pro Workgroup PDM Server a licenční server SolidNetWork (SNL).


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Příprava klientů na instalaci z příkazového řádku z administrativní kopie
*Komentář:  
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Funkce vyhledávání je ve stádiu beta verze a můžete proto zaznamenat občasné prodlevy, nebo přerušení ve výkonu. Jedná se o běžné chování během beta testu a společnost Dassault Systèmes SolidWorks nebo udělovatelé jejích licencí za ně nenesou žádnou právní odpovědnost. Témata této nápovědy nejsou témata beta verze, popisují SOLIDWORKS 2013 SP05.

Chcete-li raději používat místní nápovědu v rámci SOLIDWORKS, klepněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.