Skrýt obsah

Informace o chybách

Prohlédněte si chyby a varování, které se objevily při obnově dílu a sestavy. I přestože se v modelu objeví varování, bude geometrie modelu vytvořena. Pokud se však objeví chyby, geometrie nebude vytvořena.

Příklady běžných chyb obnovy:

  • Nadbytečné kóty nebo vztahy. Kóty nebo vztahy k entitě, která již neexistuje
  • Prvky, které nelze obnovit, jako např. příliš velké zaoblení

Chyby nebo varování obnovy můžete určit pomocí ikon ve stromu FeatureManager:

Ikona Popis
Označuje chybu modelu. Tato ikona se zobrazí na názvu dokumentu v horní části stromu FeatureManager, a na prvku, který tuto chybu obsahuje. Text dílu nebo prvku je napsán červeně.
Označuje chybu prvku. Tato ikona se zobrazí na názvu prvku ve stromu FeatureManager. Text prvku je napsán červeně.
Označuje varování pod určeným uzlem. Tato ikona se zobrazí na názvu dokumentu v horní části stromu FeatureManager a na prvku rodiče ve stromu FeatureManager, jehož prvek potomka danou chybu vystavil. Text prvku je napsán zeleně.
Označuje varovné hlášení prvku nebo skici. Tato ikona se zobrazí ve stromu FeatureManager na určitém prvku, který vystavil dané varování. Text prvku nebo skici je napsán zeleně.
Pokud dokument nebo prvek obsahuje chybu i varování, zobrazí se ikona .

Chcete-li zobrazit vysvětlení chyby nebo varování, ukažte myší na chybný objekt ve stromu FeatureManager. Vysvětlení se zobrazí jako místní popis.

Zobrazení chyb nebo varování pomocí funkce Informace o chybách:

  • Klepněte pravým tlačítkem na název skici, prvku, dílu nebo sestavy a vyberte Informace o chybách.
Jakmile dojde k prvnímu výskytu dané chyby, zobrazí se automaticky dialogové okno Informace o chybách.

Toto dialogové okno obsahuje sloupce zobrazující:

Typ Chyba nebo Varování.
Prvek Název prvku a jeho ikona ve stromu FeatureManager.
Náhled Je-li ve sloupci zobrazena ikona Náhled, klepněte na ikonu a odpovídající prvek bude zvýrazněn v grafické ploše.
Nápověda Je-li ve sloupci zobrazena ikona Nápověda, klepněte na ikonu pro přístup k tématu nápovědy s dodatečnými informacemi o chybě v prvku.
Popis Vysvětlení chyby nebo upozornění.

Klepnutím na záhlaví sloupců změníte pořadí zpráv.

Dialogové okno obsahuje následující zaškrtávací políčka:

Zobrazit chyby Zobrazí chybové zprávy.
Zobrazit varování Zobrazí varovné zprávy.
Zobrazit informace o chybách při obnově Automaticky zobrazí chyby při každé obnově modelu. Tato možnost ovlivní jen aktuální relaci SolidWorks.
.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Informace o chybách
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.