Skrýt obsah

Průvodce kopírováním nastavení

Průvodce kopírováním nastavení uloží, obnoví a rozmnoží nastavení systému mezi uživateli, počítači nebo profily.

Když vyberete možnosti pro aplikaci SolidWorks, dojde k uložení těchto možností v souboru registru a aplikace rozpozná tato nastavení v různých verzích SolidWorks. Pro většinu uživatelů jsou jejich nastavení udržována automaticky. Pokud ale chcete nastavení rozšířit, použijte Průvodce kopírováním nastavení.

Můžete uložit nebo obnovit nastavení systému pro:

 • Klávesové zkratky
 • Úpravu nabídek
 • Možnosti systému
 • Rozvržení panelů nástrojů (Všechny panely nástrojů nebo Pouze panel nástrojů pro makra)

Nastavení uložíte do souboru a poté je obnovíte do následujících registrů:

Profil Záznam v registru
Aktuální uživatel CURRENT_USER aktuálního uživatele
Jeden nebo více síťových počítačů LOCAL_MACHINE vybraných počítačů
Jeden nebo více cestovních uživatelských profilů CURRENT_USER vybraných uživatelů
Kopírování nastavení nebo cestovních uživatelských profilů na síťové počítače by měli provádět pouze správci systému. Když obnovíte nastavení síťových počítačů, budou se tato nastavení vztahovat k novým uživatelům SolidWorks pracujícím na zadaných počítačích. Nastavení cestovních profilů uživatelů můžete obnovit pouze tehdy, když vaše společnost tyto profily používá.

Spuštění Průvodce kopírováním nastavení

Spustit Průvodce kopírováním nastavení můžete z nabídky Nástroje > Uložit/obnovit nastavení v programu SolidWorks nebo klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > SolidWorks verze > Nástroje SolidWorks > Průvodce kopírováním nastavení .

Když průvodce spustíte z programu SolidWorks, poběží ve zvláštním režimu, který dovoluje ponechat program SolidWorks během doby, kdy budete ukládat nebo obnovovat aktuální uživatelská nastavení, spuštěný.

Jestliže průvodce spustíte z nabídky Start, můžete uložit nastavení v době, kdy program SolidWorks běží, avšak možnosti nastavené během aktuální relace se neuloží. Také v případě, že obnovujete nastavení, se ujistěte, že v počítači nebo u uživatele, pro kterého obnovení provádíte, není program SolidWorks spuštěn.

Uložení nastavení systému

Postup uložení systémových nastavení:

 1. V dialogovém okně Vítejte vyberte položku Uložit nastavení a klepněte na Další.
 2. Vyhledejte umístění a název požadovaného souboru, vyberte typy nastavení a klepněte na Dokončit.

  Průvodce potvrdí, že nastavení byla zapsána do zadaného souboru.

 3. Klepněte na OK.

  Výchozí přípona souborů nastavení je .sldreg. Když poklepete na soubor s touto příponou, zobrazí se Průvodce kopírováním nastavení.

Obnovení nastavení systému

Postup obnovy systémových nastavení:

 1. V dialogovém okně Vítejte vyberte položku Obnovit nastavení a klepněte na Další.
 2. Vyhledejte umístění a název souboru pro obnovu nastavení, vyberte typy nastavení k obnovení a klepněte na Další.
 3. Vyberte typ cíle (Aktuální uživatel,Jeden nebo více počítačů v síti nebo Jeden nebo více cestovních profilů uživatelů) a klepněte na Další.

  Když vyberete možnost Jeden nebo více síťových počítačů, zobrazí se seznam dostupných počítačů.

  Když vyberete možnost Jeden nebo více cestovních uživatelských profilů, zobrazí se seznam dostupných uživatelů.

 4. Jestliže jste vybrali možnost Jeden nebo více síťových počítačů nebo Jeden nebo více cestovních uživatelských profilů, vyberte uživatele nebo počítač a klepněte na Přidat; opakujte tento postup, dokud nezadáte všechny počítače nebo uživatele, a potom klepněte na Další.
 5. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Vytvořit záložní kopii aktuálních nastavení pro každý_uživatel_nebo_počítač a klepněte na Dokončit.

  Průvodce potvrdí úspěšné zkopírování nastavení.

 6. Klepněte na OK.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Průvodce kopírováním nastavení
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.