Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Podstawowe koncepcje
Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
Expand Pomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowePomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowe
Expand Podstawy dokumentuPodstawy dokumentu
Expand Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKSInformacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS
Expand WyświetlajWyświetlaj
Expand WybórWybór
Collapse Właściwości plikuWłaściwości pliku
Właściwości
Podsumowanie
Expand Podsumowanie — Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracjiPodsumowanie — Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracji
Puste właściwości dostosowane
Używanie dostosowanych i domyślnych właściwości pliku w równaniach
Expand Właściwości masy i właściwości przekrojuWłaściwości masy i właściwości przekroju
Collapse Generator karty właściwościGenerator karty właściwości
Generator karty właściwości - Informacje ogólne
Tworzenie karty
Edytowanie karty
Collapse OdniesienieOdniesienie
Typy elementu
Atrybuty na poziomie strony
Atrybuty Pola grupy
Atrybuty pola tekstowego
Atrybuty listy
Atrybuty liczbowe
Atrybuty pola wyboru
Atrybuty przycisku radiowego
Expand Narzędzie pomiaruNarzędzie pomiaru
Expand SensorySensory
Expand RównaniaRównania
Expand Branżowe narzędzia projektowaniaBranżowe narzędzia projektowania
Xpert - Informacje ogólne
Dodatki
Expand Szybki start SOLIDWORKSSzybki start SOLIDWORKS
Expand Łączenie i osadzanie obiektówŁączenie i osadzanie obiektów
Expand Rejestrowanie i odtwarzanie makrRejestrowanie i odtwarzanie makr
Expand  Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach
Interfejs API SOLIDWORKS
Harmonogram zadań SOLIDWORKS
SOLIDWORKS - informacje
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Atrybuty przycisku radiowego

Przyciski radiowe pozwalają na wybranie jednej z dwóch lub trzech uprzednio zdefiniowanych wartości. Można kontrolować które elementy są dostępne w każdym stanie.

Należy przeciągnąć element przycisku radiowego z palety po lewej stronie do pola grupy w centralnym okienku. W panelu po prawej stronie ustawić atrybuty jak opisano poniżej.

Atrybuty sterowania

Podpis Wprowadzić tekst dla etykiety powyżej przycisków radiowych.

Atrybuty dostosowanej właściwości

Nazwa Kontroluje nazwę dostosowanej właściwości utworzonej przez użytkownika w SOLIDWORKS. Można wpisać dowolną nazwę lub wybrać standardową nazwę z listy rozwijanej (wypełnianej przez istniejący plik properties.txt).
Ilość Definiuje liczbę przycisków radiowych w grupie. Należy wybrać 2 lub 3.
Etykieta Należy wpisać tekst dla etykiety na każdym przycisku.
Wartość Należy określić wartość właściwości dla każdego przycisku radiowego.
Konfiguracje (Niedostępne, kiedy typ szablonu jest ustawiony na Rysunek w atrybutach na poziomie strony.)

Pokaż na dostosowanej karcie. Zapisuje właściwość utworzoną przez użytkownika na karcie Dostosowane w oknie dialogowym Podsumowanie.

Pokaż na karcie Konfiguracje Zapisuje właściwość utworzoną przez użytkownika na karcie Specyficznej dla konfiguracji w oknie dialogowym Podsumowanie.

Zaawansowane opcje

Kontroluje które elementy są dostępne w interfejsie SolidWorks kiedy wybrany jest każdy przycisk radiowy.

Należy kliknąć w polu poniżej przycisku radiowego. Następnie w centralnym okienku wybrać te elementy, które chcemy aby były dostępne w interfejsie SOLIDWORKS tylko kiedy użytkownik wybierze ten przycisk radiowy.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Atrybuty przycisku radiowego
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.