Ukryj spis treści

Kreator importu DXF/DWG - Informacje ogólne

Kreator importu DXF/DWG importuje pliki .dxf lub .dwg do SOLIDWORKS, prowadząc użytkownika przez wszystkie wymagane kroki. Istnieje opcja importu rysunku albo części.

Jeżeli importujemy do rysunku, importowane są również informacje warstwy, koloru i stylu linii w pliku .dxf lub .dwg.

Translator DXF/DWG importuje:

 • Adnotacje Adnotacje AutoCAD® Mechanical, znane jako elementy proxy (takie, jak symbole wykończenia powierzchni lub ramki GTOL) oraz obiekty rysowane automatycznie (takie, jak krzywki czy sprężyny), podczas importowania plików DXF lub DWG do dokumentów rysunków SOLIDWORKS. Translator dokonuje konwersji tych importowanych elementów na odpowiadające im obiekty SOLIDWORKS albo tworzy je jako bloki prostej geometrii.
  Nie można importować elementów AutoCAD PROXY z plików DWG i DXF do części SOLIDWORKS jako krzywych 3D ani modeli.
 • Kreskowania asocjacyjne i nieasocjacyjne jako kreskowania obszaru.
 • XREF (odniesienia zewnętrzne) w plikach AutoCAD DWG. Jeżeli importowany blok jest odniesieniem zewnętrznym XREF, obok nazwy bloku w drzewie operacji FeatureManager pojawi się symbol ->. Jeżeli odniesienie zewnętrzne XREF posiada nieaktualną definicję, to pojawi się symbol ->?.
 • Pliki DWG z wieloma arkuszami.
 • Mechanical Desktop® Części, złożenia i rysunki (MDT)

Należy zauważyć, że:

 • Można importować całe arkusze pliku DWG w formacie pierwotnym (tylko do wyświetlania) jako arkusze rysunku SOLIDWORKS, co pozwala na bezpośrednie wyświetlanie i drukowanie oryginalnych elementów pliku DWG w obrębie dokumentów rysunków SOLIDWORKS.
 • Można importować wszystkie obsługiwane pliki produktów Autodesk (DXF, DWG, MDT oraz 3D DXF) przy ustawieniu w oknie dialogowym Otwórz typów plików na .dxf lub .dwg.
 • Za pomocą Kreatora importu DXF/DWG można importować pliki MDT DWG oraz pliki DXF z osadzonymi danymi ACIS. Kreator ten określa automatycznie, czy plik DWG zawiera dane MDT.
 • Interfejs podglądu Kreatora importu DXF/DWG zawiera takie elementy, jak widok, powiększ, obróć czy przesuń oraz elementy widoku standardowego umożliwiające zmianę podglądu. Aby zmienić kolor tła podglądu, należy zaznaczyć pole wyboru Białe tło. Można również kliknąć karty Model oraz Układ poniżej okna Podgląd, aby przełączyć pomiędzy widokiem modelu a widokiem układu i nazwać arkusz warstwy rysunku.
 • Podczas importowania plików DWG można zobaczyć miniaturę obrazu pliku w panelu Podgląd okna dialogowego Otwórz. Podglądy pojawiają się dla plików DWG utworzonych zarówno przez oprogramowanie SOLIDWORKS, jak i AutoCAD. W programie AutoCAD przy ostatnim zapisie pliku musi być włączona opcja podglądu mapy bitowej. Okno dialogowe Otwórz zapamiętuje stan pola wyboru Podgląd ostatnio otwieranego pliku DWG.
 • Oprogramowanie SOLIDWORKS obsługuje w pełni import definicji i wystąpień bloków AutoCAD wraz z właściwościami i atrybutami.
 • SOLIDWORKS obsługuje atrybuty przy imporcie plików DXF/DWG.
 • Kiedy importujemy plik DXF/DWG jako część SOLIDWORKS, każda linia przerywana jest importowana jako linia konstrukcyjna.
 • Istnieje opcja pominięcia importu kreskowania przy importowaniu plików DXF/DWG do nowych części.
 • Importowane wymiary zachowują ich oryginalny styl i właściwości. Jeżeli wybierzemy i przeniesiemy wymiar, jest on konwertowany na styl wymiaru zdefiniowany przez SOLIDWORKS. Kliknąć Cofnij na pasku narzędzi Standard, aby powrócić do oryginalnego stylu i właściwości.
 • SOLIDWORKS obsługuje import i eksport obiektów OLE przez pliki DXF/DWG wersji 13 i wyższych. Mapy bitowe zapisywane w plikach DXF/DWG w formacie własnym AutoCAD nie są obsługiwane.
 • Kliknąć Pomoc na ekranie Kreatora importu DXF/DWG w celu uzyskania pomocy na ten temat.
 • Translator DXF/DWG ostrzega o napotkanych problemach podczas importu pliku DXF lub DWG.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Kreator importu DXF/DWG - Informacje ogólne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.