Ukryj spis treści

Importowanie plików .DXF lub .DWG

Można importować pliki .dxf i .dwg do oprogramowania SOLIDWORKS poprzez utworzenie nowego rysunku SOLIDWORKS lub importowanie pliku jako szkicu w nowej części. Można również importować plik w jego pierwotnym formacie.

Aby zaimportować plik .dxf lub .dwg, należy:

 1. W SOLIDWORKS kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard ) lub Plik > Otwórz .
 2. W oknie dialogowym Otwórz ustawić Pliki typu na Dxf lub Dwg, przejść do pliku i kliknąć Otwórz.
 3. W Kreatorze importu DXF/DWG wybrać metodę importu, a następnie kliknąć Dalej, aby uzyskać dostęp do Mapowanie warstw rysunku i Ustawienia dokumentu.
 4. Kliknąć Zakończ na którymkolwiek z trzech ekranów, aby importować plik.

Importowanie warstw z plików .DWG lub .DXF

Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu 2D dla części można utworzyć nowy szkic dla każdej warstwy w pliku.

 1. Otworzyć pliki .dwg z warstwami.
 2. W Kreatorze importu DXF/DWG, wybrać Importuj do nowej części jako i Szkic 2D.
 3. Kliknąć Dalej.
 4. Wybrać Importuj każdą warstwę do nowego szkicu.
 5. Wybrać inne opcje i kliknąć Dalej lub Zakończ.

Definiowanie początku układu współrzędnych szkicu w imporcie .DWG lub .DXF

Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu 2D dla części można zdefiniować początek układu współrzędnych oraz orientację modelu.

 1. Otworzyć plik .dwg.
 2. W Kreatorze importu DXF/DWG, wybrać Importuj do nowej części jako i Szkic 2D.
 3. Kliknąć Dalej.
 4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
 5. Kliknąć Zdef. pocz. ukł. wsp. szkicu i kliknąć punkt w podglądzie szkicu, aby zdefiniować początek układu współrzędnych.
 6. Dostosować wartości początku układu współrzędnych i kliknąć Zastosuj.
 7. Aby zmienić orientację modelu względem początku układu współrzędnych, należy wybrać Obróć względem pocz. ukł. wsp. i wprowadzić kąt obrotu.
 8. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.

Filtrowanie elementów szkicu w imporcie .DWG lub DXF

Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako szkicu 2D dla części można odfiltrować niepotrzebne elementy.

 1. Otworzyć plik .dwg.
 2. W Kreatorze importu DXF/DWG, wybrać Importuj do nowej części jako i Szkic 2D.
 3. Kliknąć Dalej.
 4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
 5. W podglądzie, wybrać elementy do usunięcia i kliknąć Usuń elementy.

  Aby cofnąć tą akcję, kliknąć Cofnij Usuń elementy .

 6. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.

Naprawianie szkiców po imporcie .DWG lub DXF

Podczas importowania pliku .dwg lub .dxf jako dwuwymiarowego szkicu dla części można uruchomić narzędzie SOLIDWORKS Napraw szkic z Kreatora importu DXF/DWG, aby naprawić błędy przerwy lub zachodzenia na siebie po przeprowadzeniu importu.

 1. Otworzyć plik .dwg.
 2. W Kreatorze importu DXF/DWG, wybrać Importuj do nowej części jako i Szkic 2D.
 3. Kliknąć Dalej.
 4. Wybrać opcje dokumentu części i kliknąć Dalej.
 5. Wybrać Uruchom naprawę szkicu.
 6. Wybrać inne opcje i kliknąć Zakończ.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Importowanie plików .DXF lub .DWG
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.