Ukryj spis treści

Mapowanie elementów przy zapisywaniu rysunków jako plików .DXF lub .DWG

Przy zapisywaniu rysunków jako pliki .dxf lub .dwg można mapować elementy rysunku SOLIDWORKS i kolory, aby skonfigurować te elementy i kolory w plikach docelowych.

Elementy SOLIDWORKS można mapować do warstw, kolorów lub stylów linii określonych w oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG. Mapować można również wyeksportowane kolory.

 1. Z rysunku SOLIDWORKS kliknąć Plik > Zapisz jako i wybrać .dwg lub .dxf jako typ pliku.
 2. Kliknąć Opcje.
 3. Dla Dostosowane mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG wybrać Włącz i usunąć zaznaczenie opcji Nie pokazuj mapowania przy każdym zapisywaniu.
 4. Kliknąć OK.
 5. Wpisać nazwę dla pliku, wybrać lokalizację pliku i kliknąć Zapisz.

  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG.

  dwgdxfmappingdialogboxtorn.gif

 6. W Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG okno dialogowe określ mapowania:
  • Kliknąć Załaduj plik mapy, aby załadować mapowania z pliku.
  • Określić ręcznie warstwy, mapowanie elementów lub mapowanie kolorów.
 7. Aby zapisać ustawienia pliku mapy eksportowanej do DXF/DWG, kliknąć Zapisz plik mapy.
 8. Kliknąć OK.

Zapisywanie i ładowanie elementów mapy

Podczas eksportowania rysunków jako pliki .dxf lub .dwg można zapisać mapowania właściwości elementu w pliku mapy .dxf lub .dwg i załadować je przy następnym zapisie rysunku SOLIDWORKS do któregokolwiek z tych dwóch typów pliku.

Aby zapisać lub załadować mapowania właściwości elementu podczas eksportu rysunków SOLIDWORKS do plików .dwg lub .dxf, należy:

 1. Postępować zgodnie z główną procedurą mapowania elementów (krok 5).
 2. Zapisanie lub załadowanie mapowań elementów i kolorów:
  • Określić warstwy oraz kolory i elementy mapy w oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG lub kliknąć Zapisz plik mapy, aby zapisać mapowania właściwości.
  • Kliknąć Załaduj plik mapy, aby załadować uprzednio zapisane mapowania właściwości.
 3. Przejść do folderu i wpisać nazwę pliku.
  • Kliknąć Zapisz, aby zapisać mapowania właściwości do pliku mapy.
  • Kliknąć Otwórz, aby załadować plik mapy z zapisanymi mapowaniami właściwości.
 4. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG i wyeksportować plik.

Definiowanie warstw

Warstwy można definiować w eksportowanych plikach .dxf lub .dwg oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG.

Aby dodać lub edytować warstwę:

 1. Postępować zgodnie z główną procedurą mapowania elementów (krok 5).
 2. W obszarze Zdefiniuj warstwy wybrać wiersz dla warstwy i wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć kolumnę Warstwa i wpisać numer lub nazwę nowej warstwy.
  2. Kliknąć kolumnę Kolor dla warstwy i wybrać element z siatki.
  3. Kliknąć kolumnę Styl linii dla warstwy i wybrać styl linii.
 3. W razie potrzeby powtórzyć krok 2, aby określić inne warstwy.
 4. Określić mapowane elementy i kolory zgodnie z potrzebami.
 5. Aby zapisać ustawienia pliku mapy eksportowanej do DXF/DWG, kliknąć Zapisz plik mapy.
 6. Kliknąć OK.

Mapowanie elementów

Elementy eksportowanych rysunków w plikach .dxf lub .dwg można mapować w oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG.

Aby mapować elementy, należy:

 1. Postępować zgodnie z główną procedurą mapowania elementów (krok 5).
 2. W obszarze Mapowanie elementów wybrać wiersz dla elementu i wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć kolumnę Warstwa i wybrać warstwę.

   Warstwy należy określić przed wykonaniem mapowania elementów.

  2. Kliknąć kolumnę Kolor dla warstwy i wybrać element z siatki.
  3. Kliknąć kolumnę Styl linii dla warstwy i wybrać styl linii.
  4. Kliknąć kolumnę Element i wybrać element do mapowania.
 3. W razie potrzeby powtórzyć krok 2, aby mapować inne elementy.
 4. Określić kolory mapowania zgodnie z potrzebami.
 5. Aby zapisać ustawienia pliku mapy eksportowanej do DXF/DWG, kliknąć Zapisz plik mapy.
 6. Kliknąć Mapuj tylko elementy, które nie są na warstwach SOLIDWORKS, aby zastosować ustawienia pliku mapowania tylko do tych elementów, których warstwy nie są zdefiniowane jako warstwy pliku rysunku SOLIDWORKS.
 7. Kliknąć OK.

Mapowanie kolorów

Podczas eksportowania rysunków jako plików .dxf lub .dwg można zdefiniować mapowanie kolorów z SOLIDWORKS do pliku docelowego w oknie dialogowym Mapowanie SOLIDWORKS do DXF/DWG..

Aby mapować kolory podczas zapisywania rysunków jako .dxf lub .dwg, należy:

 1. Postępować zgodnie z główną procedurą mapowania elementów do kroku 5.
 2. W obszarze Mapowanie kolorów określić mapowany kolor:
  1. Kliknąć następny pusty wiersz w kolumnie SOLIDWORKSswcolorscolumkn.gif i wybrać kolor z siatki dla pliku źródłowego.
  2. Kliknąć kolumnę DXF/DWGdxfcolors.gif i wybrać mapowany kolor dla pliku docelowego.
 3. Powtórzyć krok 2, aby mapować inne kolory.
 4. Aby zapisać ustawienia pliku mapy eksportowanej do DXF/DWG, kliknąć Zapisz plik mapy.
 5. Kliknąć OK.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Mapowanie elementów przy zapisywaniu rysunków jako plików .DXF lub .DWG
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.