Ukryj spis treści

Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje

Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje umożliwia tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla najczęściej konfigurowanych parametrów w częściach i złożeniach.

Aby utworzyć lub zmodyfikować konfiguracje, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy dany element i wybrać Konfiguruj wymiar, Konfiguruj operację, Konfiguruj komponent lub Konfiguruj materiał.
  Nie wszystkie elementy można konfigurować w oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje.

  Prawidłowe elementy, których kliknięcie prawym przyciskiem uruchamia Modyfikuj konfiguracje, bądź których dwukrotne kliknięcie dodaje do Modyfikuj konfiguracje obejmują:

  • Dla części: operacje, szkice, wymiary i materiał
  • Dla złożeń: komponenty, operacje złożenia, wiązania oraz wymiary operacji złożenia i wiązania
 • W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, rozwinąć Tabele , kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą tabelę i kliknąć Pokaż tabelę.

Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje wyszczególnia konfiguracje modelu w jednej kolumnie i konfigurowalne parametry w innych kolumnach.

Nazwa konfiguracji

Wyszczególnia konfigurację modelu. Aktywna konfiguracja jest wyświetlana pogrubioną czcionką.

Aby dodać nowe konfiguracje, należy:

 1. Kliknąć <Tworzy nową konfigurację>.
 2. Wpisać nazwę.
 3. Nacisnąć klawisz Enter.

Można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną konfigurację i kliknąć:

Zmień nazwę konfiguracji Pozwala zmienić nazwę wybranej konfiguracji.
Usuń konfigurację Usuwa wybraną konfigurację z modelu.
Dodaj wyprowadzoną konfigurację Dodaje wyprowadzoną konfigurację jako potomka wybranej konfiguracji.
Przełącz na konfigurację Uaktywnia wybraną konfigurację.
Kliknąć Przebuduj aktywną konfigurację , aby dokonać aktualizacji do uaktywnionej konfiguracji.

Kolumny parametrów

Można dodać więcej kolumn poprzez dwukrotne kliknięcie elementów w obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager. Należy kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne parametry operacji do skonfigurowania.

Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.

Można natychmiast dodać kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu, klikając Wszystkie parametry w dolnej części okna dialogowego.

W kolumnie parametrów można kliknąć komórkę i:
 • Zmienić wartości numeryczne poprzez wpisanie.
 • Wybrać z listy konfiguracje komponentów lub materiały części.
 • Zmienić stan wygaszenia operacji, szkiców, komponentów i wiązań.

Można kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny parametru i kliknąć:

Usuń Usuwa kolumnę z tabeli.
Zmień nazwę Podświetla nazwę, aby można było wpisać nową nazwę dla parametru. Kiedy klikniemy Zastosuj lub zapiszemy tabelę, nazwa parametru jest zaktualizowana w modelu.
Cofnij konfigurację Zastosowuje warto aktywnej konfiguracji dla wszystkich konfiguracji i usuwa kolumnę z tabeli.

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, należy wybrać nagłówek kolumny i przeciągnąć kolumnę.

Narzędzia

Odwróć wiersze i kolumny Dokonuje transpozycji wierszy i kolumn w tabeli.
Przebuduj aktywną konfigurację  
Przebuduj wszystkie konfiguracje  
Ukryj/pokaż dostosowane właściwości Kontroluje widoczność kolumny Dostosowane właściwości dla dostosowanych właściwości specyficznych dla konfiguracji. Kolumna Dostosowane właściwości zawiera podkolumny dla obecnie skonfigurowanych właściwości. Kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne właściwości do skonfigurowania. Można utworzyć nowe właściwości wybierając z listy **Nowa właściwość.
Zapisz widok tabeli Zastosowuje zmiany dla modelu i zapisuje bieżący widok tabeli. Dla nowych widoków tabeli, należy wpisać nazwę w polu tekstowym przed zapisaniem. Tabele są zapisywane w folderze Tabele na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager.
Wszystkie parametry Dodaje kolumnę dla każdego skonfigurowanego parametru w modelu.
  OK Zastosowuje zmiany w modelu i zamyka okno dialogowe.
  Anuluj Zamyka okno dialogowe bez zastosowywania zmian.
  Zastosuj Zastosowuje zmiany w modelu ale zachowuje otwarte okno dialogowe.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.