Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Collapse Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand Sterowanie i modyfikacja szykówSterowanie i modyfikacja szyków
Collapse Typy szykówTypy szyków
Expand Szyki oparte na krzywejSzyki oparte na krzywej
Expand Szyki linioweSzyki liniowe
Collapse Szyki kołoweSzyki kołowe
Menedżer właściwości PropertyManager Szyk kołowy
Szyki oparte na szkicu
Szyki oparte na tabeli
Zapisywanie i ładowanie szyków opartych na tabeli
Expand Operacja LustroOperacja Lustro
Expand Wzory wypełnieniaWzory wypełnienia
Expand Szyki zmienneSzyki zmienne
Expand Oznaczenia szykówOznaczenia szyków
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Szyk kołowy

Menedżer właściwości PropertyManager Szyk kołowy pojawia się kiedy tworzymy szyk jednej lub więcej operacji wokół osi.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Szyk kołowy (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Szyk/Lustro > Szyk kołowy.

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.

Parametry

  Oś szyku Wybrać element w obszarze graficznym:
  • Krawędź kołowa lub linia szkicu
  • Krawędź liniowa lub linia szkicu
  • Cylindryczna ściana lub powierzchnia
  • Obrócona wokół linii środkowej ściana lub powierzchnia
  • Wymiar kątowy
Szyk zostanie utworzony wokół tej osi. Jeśli to konieczne, kliknąć Odwróć kierunek, aby zmienić kierunek szyku kołowego.
Kąt Ustawia kąt pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami.
Liczba wystąpień Ustawia liczbę wystąpień operacji źródłowej.
  Jednakowe odstępy Ustawia Kąt na 360°.

Operacje do powtórzenia

Operacje do powtórzenia Tworzy szyk używając operacji wybranej jako operacja źródłowa.

Ściany do powtórzenia


select_face_planar.png
Ściany do powtórzenia Tworzy szyk używając ścian, które tworzą operację. Należy wybrać wszystkie ściany operacji w obszarze graficznym. Jest to użyteczne w przypadku modeli, które importują tylko ściany składające się na operację, a nie samą operację.
W przypadku używania polecenia Ściany do powtórzenia, szyk musi pozostawać w ramach tej samej ściany lub granicy. Nie może on przecinać granic. Na przykład: wycięcie w poprzek całej ściany lub różnych poziomów (takich jak podniesiona krawędź) utworzyłoby granicę i odrębne ściany, uniemożliwiając rozchodzenie się szyku.

Obiekty do powtórzenia

Obiekty bryłowe/powierzchniowe do powtórzenia Tworzy szyk używając obiektów wybranych w części wieloobiektowej.

Wystąpienia do pominięcia

Wystąpienia do pominięcia Pomija wystąpienia szyku, które wybieramy w obszarze graficznym kiedy tworzymy szyk. Wskaźnik zmienia się na gdy mysz znajdzie się nad każdym z wystąpień szyku. Kliknąć, aby wybrać wystąpienie szyku. Pojawią się współrzędne wystąpienia szyku. Aby przywrócić wystąpienie szyku, należy ponownie kliknąć to wystąpienie.

Zakres operacji

Możemy zastosować operacje do jednej lub większej ilości części wieloobiektowych wybierając opcję Szyk geometrii w części Opcje i używając narzędzia Zakres operacji, aby wybrać obiekty, które mają zawierać daną operację.
Musimy utworzyć model do którego chcemy dodać operacje dla części wieloobiektowych przed dodaniem tych operacji.
Operacja wyciągnięcie wycięcia zastosowana dla wszystkich części wieloobiektowych. Operacja wyciągnięcie wycięcia przy użyciu szyku kołowego zastosowana do pojedynczego obiektu. Operacja wyciągnięcie wycięcia przy użyciu szyku kołowego zastosowana dla wszystkich obiektów
  Wszystkie obiekty Stosuje operację do wszystkich obiektów za każdym razem gdy operacja jest regenerowana. Jeśli do modelu dodamy nowe obiekty, które będą przecinane przez daną operację, zostaną one również zregenerowane, aby uwzględnić tą operację.
  Wybrane obiekty Stosuje operację do wybranych obiektów. Jeśli do modelu dodamy nowe obiekty, które będą przecinane przez daną operację, musimy użyć polecenia Edytuj operację, aby poddać edycji operację szyku, wybrać te obiekty i dodać je do listy wybranych obiektów. Jeśli nie dodamy nowych obiektów do listy wybranych obiektów, pozostaną one bez zmian.
  Auto-wybór (dostępne po kliknięciu Wybrane obiekty) Podczas początkowego tworzenia modelu zawierającego części wieloobiektowe, operacja automatycznie przetwarza wszystkie stosowne przecinające części. Opcja Auto-wybór jest szybsza niż opcja Wszystkie obiekty gdyż przetwarza tylko obiekty z początkowej listy i nie regeneruje całego modelu. Jeśli klikniemy opcję Wybrane obiekty i usuniemy zaznaczenie opcji Auto-wybór, musimy wybrać w obszarze graficznym te obiekty, które chcemy uwzględnić.
Obiekty bryłowe do dotknięcia (dostępne po wyczyszczeniu Auto-wybór) W obszarze graficznym należy wybrać obiekty do dotknięcia.

Opcje

Zmienny szkic Pozwala na zmianę szyku.
Szyk geometrii Tworzy szyk używając tylko geometrii (ściany i krawędzie) operacji, zamiast powtarzania w szyku i rozwiązywania każdego wystąpienia operacji. Szyk geometrii przyspiesza tworzenie i przebudowę szyku. Nie można tworzyć szyków geometrii operacji, których ściany są połączone z resztą części.
Rozejście właściwości wizualnych Kopiuje kolory, tekstury i dane oznaczeń gwintów oprogramowania SOLIDWORKS na wszystkie wystąpienia szyku.

Wystąpienia do zróżnicowania

Opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu operacji dla wystąpień szyku.

Przyrosty kierunku

pm_circular_pattern Odstępy Kumulacyjnie zwiększa odstęp pomiędzy środkami wystąpień szyku.

Na przykład, jeśli odstęp pomiędzy wystąpieniami w szyku wynosi 1,5 mm, a dla Przyrostu odstępu użytkownik wprowadzi ,3 mm, to drugie wystąpienie zostanie umieszczone w odległości 1,8 mm od pierwszego, trzecie w odległości 2,1 mm od drugiego, czwarte w odległości 2,4 mm od trzeciego itd.

vary_dims1
  Wybierz wymiary operacji do zróżnicowania Wyświetla w tabeli wymiary operacji źródłowej. W obszarze graficznym kliknąć wymiary operacji źródłowej, która ma zostać wyświetlona i wypełniona w tabeli. Dodanie wartości w kolumnie Przyrost może zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar i kształt wymiaru operacji.

Zmodyfikowane wystąpienia

pm_modify_instance Wyszczególnia pojedyncze wystąpienia, które zostały zmodyfikowane.

Aby zmodyfikować pojedyncze wystąpienie, należy w obszarze graficznym kliknąć znacznik wystąpienia i wybrać Zmodyfikuj wystąpienie. Teraz można wprowadzić wartości mające zastąpić odstępy i wymiary w objaśnieniu.

Aby usunąć zmodyfikowane wystąpienie, należy kliknąć w danym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń. Aby usunąć wszystkie zmodyfikowane wystąpienia, należy kliknąć w danym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyczyść wszystkie.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Szyk kołowy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.