Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Collapse KrzyweKrzywe
Włączanie i wyłączanie widoku krzywej
Ukrywanie i pokazywanie pojedynczych krzywych
Expand Krzywe rzutowaneKrzywe rzutowane
Tworzenie krzywych kompozytowych
Expand Helisa i spiralaHelisa i spirala
Expand Linie podziałoweLinie podziałowe
Tworzenie krzywych przez punkty odniesienia
Tworzenie krzywych przez punkty XYZ
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tworzenie krzywych przez punkty XYZ

Aby utworzyć krzywą przez punkty XYZ:

  1. Kliknąć Krzywa przez punkty XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif na pasku narzędzi Krzywe lub kliknąć Wstaw > Krzywa > Krzywa przez punkty XYZ.
  2. Utworzyć nowe zestawy współrzędnych klikając dwukrotnie komórki w kolumnach X, Y oraz Z i wpisując współrzędną punktu w każdej z nich. (Utworzone poza szkicem, współrzędne X, Y oraz Z są interpretowane względem płaszczyzny Przedniej układu współrzędnych).

    Numery w kolumnie Punkt określają kolejność, w jakiej punkty zostaną połączone.

  3. Kliknąć OK, aby wyświetlić krzywą.

    Ikona Krzywa przez punkty XYZ FM_curve_thru_free_pts.gif pojawi się obok krzywej w drzewie operacji FeatureManager.

Porady dotyczące pracy z krzywymi przez punkty XYZ

Porady dotyczące pracy z tym narzędziem:

Otwieranie istniejącego pliku krzywej

Kliknąć Przeglądaj, aby przejść do pliku krzywej do otwarcia. Można otwierać pliki .sldcrv lub pliki .txt, które wykorzystują ten sam format co pliki .sldcrv. Można również tworzyć krzywe trójwymiarowe (3D), np. w programie Microsoft Excel, zapisywać je jako pliki .txt, a następnie otwierać w SOLIDWORKS. Utworzyć plik zawierający wartości współrzędnych dla punktów krzywej przy użyciu edytora tekstu lub aplikacji arkusza. Format pliku musi zawierać trzy kolumny listy współrzędnych X, Y i Z rozgraniczonych spacjami lub tabulatorami. Nie należy wprowadzać nagłówków kolumn takich jak X, Y i Z ani innych danych dodatkowych.

Zmiana współrzędnych

Kliknąć dwukrotnie komórkę i wprowadzić nową wartość. (Należy zauważyć, że w czasie wprowadzania wartości, w obszarze graficznym pojawi się podgląd krzywej.)

Dodawanie wierszy

Kliknąć dwukrotnie komórkę w wierszu poniżej ostatniego numerowanego wiersza.

Wstawianie wierszy

Należy wybrać liczbę w części Punkt a następnie kliknąć Wstaw. Nowy wiersz zostanie wstawiony powyżej wybranego wiersza.

Usuwanie wierszy

Należy wybrać liczbę w części Punkt a następnie nacisnąć klawisz Delete.

Zapisywanie pliku krzywej

Kliknąć Zapisz lub Zapisz jako, przejść do żądanej lokalizacji i określić nazwę pliku. Jeżeli użytkownik nie określi rozszerzenia, SOLIDWORKS doda rozszerzenie .sldcrv.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie krzywych przez punkty XYZ
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.