Ukryj spis treści

Dostosowywanie klawiatury

Można określić klawisze skrótów z karty Klawiatura okna dialogowego Dostosuj.

Aby dostosować klawisze skrótu, należy:

  1. Po otwarciu dokumentu kliknąć menu Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obramowanie okna i kliknąć Dostosuj.
  2. Wybrać kartę Klawiatura .
Kategoria Wyświetla Wszystkie polecenia, jedno z głównych menu lub Inne. Opcja Inne uwzględnia orientacje, polecenia, relacje, itd. drzewa operacji FeatureManager. Ikony Makro wraz ze skrótami pojawiają się dla opcji Narzędzia.
Pokaż Steruje wyświetlaniem poleceń w wybranej kategorii.
Wyszukaj Filtruje pole Polecenie podczas wpisywania.
Drukuj listę Należy kliknąć, aby otworzyć okno dialogowe Microsoft Ustawienia wydruku i drukować wybraną listę z kolumnami Kategoria, Polecenie i Skrót(y).
Kopiuj listę Należy kliknąć, aby kopiować wybraną listę do schowka, aby można było skopiować ją do dokumentu takiego jak Word lub Excel.
Zresetuj do ustawień domyślnych Przywraca opcje klawiatury do domyślnych ustawień systemu.
Usuń skrót Usuwa wybrany skrót.

Przypisywanie skrótów

  1. Należy wybrać polecenie.
  2. Nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy.

    Pojawi się informacja informująca, jeżeli skrót klawiaturowy jest już przypisany. Jeżeli zdecydujemy się użyć tego skrótu dla nowego polecenia, zostanie on usunięty ze starego polecenia.

    Litery są wyświetlane jako wielkie.

    Podczas wykonywania skrótów klawiaturowych, tryb Caps Lock nie zastępuje klawisza Shift i nie wpływa na skróty.

Można również przypisać skrót klawiaturowy do polecenia Escape, aby inny klawisz lub kombinacja klawiszy wywoływały to samo polecenie co naciśnięcie klawisza Esc. To przypisanie nie powoduje zmiany zachowania samego klawisza Esc. Przypisanie skrótu klawiaturowego do polecenia Escape po prawej stronie klawiatury może być przydatne na przykład podczas obsługi myszki lewą ręką.

Zalecenie: Warto wybrać jeden z klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), ponieważ działają one nawet wtedy, kiedy aktywne jest pole tekstowe lub okno dialogowe. Kiedy aktywne jest pole tekstowe, SOLIDWORKS traktuje naciśnięcia innych klawiszy jak wprowadzanie tekstu, więc inne klawisze nie zamkną tego okna.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dostosowywanie klawiatury
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.