Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Collapse Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Interfejs użytkownika - Informacje ogólne
Dostępność
Expand Okna i monitoryOkna i monitory
Expand Obszar graficznyObszar graficzny
Panel menedżera
Expand Drzewo operacji FeatureManagerDrzewo operacji FeatureManager
Wysuwane drzewo operacji FeatureManager
Menedżer właściwości PropertyManager - Informacje ogólne
Ustawienia Lepki
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
Collapse Polecenia, Menu i Paski narzędziPolecenia, Menu i Paski narzędzi
Menu
Pasek menu
Expand Gesty myszyGesty myszy
Collapse Paski narzędziPaski narzędzi
Collapse Zarządzanie paskami narzędziZarządzanie paskami narzędzi
Przełączanie widoczności paska narzędzi
Przenoszenie pasków narzędzi
Dostosowywanie pasków narzędzi
Dostosowywanie przycisków narzędzi
Expand Paski narzędzi SOLIDWORKSPaski narzędzi SOLIDWORKS
Expand Menedżer poleceń CommandManagerMenedżer poleceń CommandManager
Paski narzędzi dodatków
Pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty
Kontekstowe paski narzędzi
Paski podręczne
Wysuwane przyciski narzędzi
Powtórz ostatnie polecenie
Ostatnie polecenia
Expand Dostosowywanie interfejsu użytkownikaDostosowywanie interfejsu użytkownika
Expand Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć Obsługa dotknięć i wielokrotnych dotknięć
Okienko wyświetlania
Expand Okienko zadańOkienko zadań
Pasek stanu
Expand Instant3DInstant3D
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Dostosowywanie pasków narzędzi

Pozwala na dostosowywanie, wyświetlanie lub ukrywanie pasków narzędzi.

Możemy ustawić położenie i widoczność paska w oparciu o typ dokumentu (części, złożenia lub rysunku). Możemy również ustawić, które paski narzędzi są widoczne gdy nie jest otwarty żaden dokument.

Aby przywrócić wszystkie opcje paska narzędzi do domyślnych ustawień systemu, kliknąć Resetuj na domyślne.

Aby określić, które paski narzędzi pojawiają się dla dokumentów części, złożenia lub rysunku, należy:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Na karcie Paski narzędzi wybrać paski narzędzi do wyświetlenia i wyczyścić paski narzędzi do ukrycia. Dokonany wybór odnosi się do typu dokumentu SOLIDWORKS, jaki jest aktualnie aktywny.
 4. Aby włączyć menedżera poleceń CommandManager, wybrać Włącz CommandManager.

  Aby uwzględnić duże przyciski z tekstem dla CommandManager narzędzia, wybrać Użyj dużych przycisków z tekstem .

 5. Kliknąć OK.

Określanie pasków narzędzi wyświetlanych, gdy nie jest otwarty żaden dokument

Aby określić które paski narzędzi pojawiają się kiedy nie jest otwarty żaden dokument, należy:

 1. Zamknąć wszystkie dokumenty.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obramowaniu okna i wybrać lub wyczyścić pasek narzędzi.

  Opcja Narzędzia > Dostosuj nie jest dostępna kiedy nie jest otwarty żaden dokument.

Określanie, czy ma być kontekstowy pasek narzędzi dla menu skrótów

Oprócz ustawiania opcji domyślnej widoczności kontekstowego paska narzędzi, można określić widoczność kontekstowych pasków narzędzi dla odpowiednich standardowych wiązań i konfiguracji.

Aby określić czy kontekstowy pasek narzędzi dla menu podręcznego jest wyświetlany czy nie, należy:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Na karcie Paski narzędzi, w części Ustawienia kontekstowego paska narzędzi, wybrać lub wyczyścić:
  Opcja Opis
  Pokaż podczas wyboru Wyświetla kontekstowe paski narzędzi po wybraniu operacji w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
  Pokaż szybkie konfiguracje Zapewnia kontekstowy pasek narzędzi do konfiguracji wybranych komponentów lub podzespołów.
  Pokaż szybkie wiązania Zapewnia kontekstowy pasek narzędzi do szybkiej specyfikacji odpowiednich wiązań standardowych do wyboru komponentów.
  Pokaż w menu podręcznym Kontekstowy pasek narzędzi pojawia się po kliknięciu operacji prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu podręcznego.

Ustawienie opcji etykietek narzędzi, rozmiaru przycisków oraz rozmiaru tekstu

W oknie dialogowym Dostosuj możliwe jest przełączanie etykietek narzędzi, wyświetlenie szczegółowych etykietek narzędzi i ustawienie opcji wielkości ekranu.

Aby ustawić opcje podpowiedzi lub rozmiaru:

 1. Otworzyć dokument części, złożenia lub rysunku.
 2. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 3. Wybrać opcje:
  Opcja Opis
  Rozmiar przycisku Określa rozmiary przycisku jako małe small_icon.png, średnie medium_icon.png lub duże large_icon.png. Można wybrać większy rozmiar large_icon.png w przypadku uruchamiania oprogramowania SOLIDWORKS na komputerach z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości lub w celu ułatwienia wyboru narzędzia w przypadku korzystania z interfejsu dotykowego.
  Rozmiar tekstu Określa rozmiar tekstu w elementach menu, drzewach, oknach dialogowych i menedżerach właściwości jako mały text_small.png, średni text_medium.png lub duży text_large.png, zgodnie z rozmiarem tekstu wybranym w systemie operacyjnym.
  Pokaż etykietki narzędzi Wyświetla informacje po ustawieniu kursora nad polami, opcjami lub przyciskami w interfejsie użytkownika.
  Użyj dużych etykietek narzędzi Po wybraniu polecenia Pokaż etykietki narzędzipojawia się krótki opis z etykietką.

  Przy wyświetlaczach o niskiej rozdzielczości oprogramowanie automatycznie dodaje paski przewijania i zmienia rozmiar okien dialogowych.
  Aby ułatwić wybór elementu w interfejsie dotykowym, np. na tabletach, można również skonfigurować większy rozmiar przycisków i tekstu, wybierając Rozmiar przycisku lub Rozmiar tekstu z menu Opcjeoptions_menu.png (pasek narzędzi Standard).

 4. Kliknąć OK.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Dostosowywanie pasków narzędzi
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.