Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Drukuj3D

Menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D należy użyć, aby skonfigurować opcje drukowania dla drukarki 3D używającej sterownika do systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1.

Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D, kliknąć Plik > Drukuj3D.

Komunikat

Gdy drukarka używa sterownika dla systemu Microsoft Windows 8.1, w sekcji Komunikat występuje krótki opis sposobu użycia menedżera właściwości PropertyManager.

Sekcja ta może również zawierać komunikat ostrzegawczy na czerwonym tle.

 • Jeżeli używany system jest inny niż Microsoft Windows 8.1 lub nowszy, komunikat informuje, że bezpośrednie drukowanie 3D z SOLIDWORKS nie jest obsługiwane.

  Pola menedżera właściwości PropertyManager są nieaktywne.

 • Jeśli w wyniku wybranych ustawień część modelu wykracza poza ramkę graniczną, która definiuje objętość wydruku, pojawia się komunikat nakazujący zmodyfikowanie ustawień lub wygaszenie geometrii bryły znajdującej się poza objętością wydruku.

Drukarka

Drukarka 3D Wyświetla listę zainstalowanych drukarek 3D korzystających ze sterownika do systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1.
  Wolumin drukowania Pokazuje wymiary obszaru drukowania dla wybranej drukarki w następującym formacie:

W: wartość x D: wartość x H: wartość (jednostki)

gdzie:

Wartość W

Szerokość podłoża wydruku

Wartość D

Głębokość podłoża wydruku

Wartość H

Wysokość podłoża wydruku

(jednostki)

Układ miar dla danego modelu

  Opis drukarki Zawiera opis wybranej drukarki.

Pole to jest tylko do odczytu i pochodzi z drukarki.

Tekst opisu można skopiować.

Lokalizacja podłoża druku

Dolna płaszczyzna modelu Wyświetla wybraną ścianę planarną lub płaszczyznę odniesienia.

Po wybraniu dolnej płaszczyzny na ekranie pojawia się przezroczyste pole reprezentujące największą możliwą objętość wydruku.

Model zostanie wyrównany do dolnej części objętości wydruku i umieszczony tak, aby środek ramki granicznej modelu znajdował się w centrum podłoża wydruku.

W środku dolnej części objętości wydruku pojawi się układ współrzędnych.

Użyć elementu po lewej stronie pola, aby odwrócić kierunek układu współrzędnych.

Orientacja modelu
Kąt podłoża wydruku Pokazuje orientację podłoża wydruku względem modelu.

Ten element umożliwia obracanie modelu względem linii środkowej ramki granicznej modelu normalnej do spodu podłoża wydruku.

Translacja – Oś 1 Pokazuje odległość przesunięcia podłoża wydruku w kierunku osi 1.

Odległość jest przedstawiana w układzie miar, który obowiązuje w modelu. Wartość 0 oznacza wyrównanie linii środkowej ramki granicznej ze środkiem podłoża wydruku.

Translacja – Oś 2 Pokazuje odległość przesunięcia podłoża wydruku w kierunku osi 2.

Odległość jest przedstawiana w układzie miar, który obowiązuje w modelu. Wartość 0 oznacza wyrównanie linii środkowej ramki granicznej ze środkiem podłoża wydruku.

Opcje

Wiele wartości, które można wybrać w grupie Opcje, zależy od wybranej drukarki.

Jakość zadania Pokazuje jakość dla zadania drukowania.

Dostępne są następujące opcje odpowiadające grubości warstw:

 • Robocza
 • Średni
 • Wysoka

Interpretacja opcji zależy od drukarki.

Ustawieniem domyślnym jest Robocza. W przypadku zmiany ustawienia jest ono zapamiętywane przy następnym otwarciu menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D.

Procent wypełnienia Pokazuje procentowe wypełnienie dla zadania drukowania.

Gdy wartość procentowa wynosi 0, wydruk jest pusty. Jest to zachowanie domyślne.

Dostępne są następujące wartości procentowe:

 • Niskie – 10%
 • Średnie – 40%
 • Wysokie – 70%
 • Bryła – 100%

Ustawieniem domyślnym jest Bryła – 100%.

W przypadku zmiany ustawienia jest ono zapamiętywane przy następnym otwarciu menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D.

Uwzględnij podpory Gdy ta opcja jest zaznaczona, dodawane są podpory do dowolnej ściany modelu, która wisi w otwartej przestrzeni, niepodtrzymywana przez jakąkolwiek część modelu.

Uwzględnienie podpór jest ustawieniem domyślnym, zerowanym przy każdym użyciu menedżera właściwości PropertyManager Drukuj3D.

Uwzględnij masę Gdy ta opcja jest zaznaczona, wydruk jest budowany na bazie jednorazowego materiału, który można usunąć po zakończeniu drukowania.

Ustawieniem domyślnym jest nieuwzględnianie masy.

Właściwości drukarki Otwiera okno dialogowe dostarczone przez producenta drukarki 3D i zawierające opcje specyficzne dla danej drukarki.

Zapisz do pliku

Format Pokazuje wybrany format pliku. Opcje to:
 • .STL (Standard Tesselation Language)

  Jest to format domyślny.

  Ten format jest powszechnie używany i obsługiwany przez wiele drukarek 3D. Opisuje tylko geometrię powierzchni obiektu 3D w postaci surowej, złożonej z trójkątów i pozbawionej struktury powierzchni.

  Podczas konfigurowania opcji eksportu pliki .STL mogą mieć format binarny lub ASCII.

 • .AMF (Additive Manufacturing Format)

  Format AMF jest oparty na języku XML i przeznaczony do obsługi dodatkowych procesów produkcyjnych, takich jak drukowanie 3D.

Plik Zapisz Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można wyeksportować plik w wybranym formacie.

W oknie dialogowym należy kliknąć Opcje, aby skonfigurować opcje eksportowania.

W przypadku formatu pliku .AMF można wybrać w opcjach eksportowania przechowywanie w pliku .AMF informacji o kolorze i materiałach obiektu 3D do wydrukowania, jak również informacji o geometrii modelu.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Drukuj3D
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.