Ukryj spis treści

Ogólne tabele

Istnieje możliwość generowania ogólnych tabel do użycia w rysunkach. Tabele te mają podobne funkcje do innych tabel SOLIDWORKS, takie jak dzielenie, scalanie, sortowanie oraz równania.

Należy użyć tabeli ogólnej kiedy chcemy wpisać dane do komórek a nie generować je automatycznie. Tabele ogólne wymagają wprowadzenia danych przez użytkownika dla wszystkich komórek.

Aby wstawić tabelę ogólną, należy:

  1. W rysunku kliknąć Ogólna tabelaTool_General_Table_Tables.gif (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabele > Ogólna tabela.
  2. Określić właściwości opisane poniżej, a następnie kliknąć przycisk PM_OK.gif.
  3. Dwukrotnie kliknąć komórkę i wpisać tekst. Można również wstawić symbole i dostosowane właściwości.

Szablon tabeli

Kliknąć Otwórz szablon tabeliPrzycisk favorite_load.png, aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli.

Pozycja tabeli

Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.

Ustawia Nieruchomy narożnik na:

PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Lewy górny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Prawy górny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Lewy dolny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Prawy dolny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.

Przyłącz do punktu zakotwiczenia

Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.

Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.

Rozmiar tabeli

Ustawia liczbę Kolumn i Wierszy dla tabeli.

Obramowanie

  Użyj ustawień dokumentu Używa opcji ustawionych w Właściwości dokumentu > Ogólne tabele.
PM_Table_Border_Box.gif Ustawianie granicy pola Należy wybrać odpowiadającą grubość granicy z listy.
PM_Table_Border_Grid.gif Granica siatki Należy wybrać odpowiadającą grubość granicy z listy.

Tabela o grubszych granicach pola i siatki:


table_borders.gif

Warstwa

W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.


table_on_layer.gif


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Ogólne tabele
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.