Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Collapse Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Grupy
Profile i Listy elementów ciętych
Expand Listy elementów ciętychListy elementów ciętych
Dodawanie członów konstrukcyjnych
Dodawanie grup
Pasek narzędzi Konstrukcje spawane
Operacja konstrukcji spawanej
Konstrukcje spawane - Domyślne konfiguracje
Wyłączanie automatycznego tworzenia wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjnyMenedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny
Expand Konstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profiluKonstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profilu
Konstrukcje spawane - Punkty przebicia
Expand Konstrukcje spawane - Przytnij/WydłużKonstrukcje spawane - Przytnij/Wydłuż
Expand Konstrukcje spawane — wzmocnieniaKonstrukcje spawane — wzmocnienia
Expand Konstrukcje spawane - Zamykanie końcówKonstrukcje spawane - Zamykanie końców
Collapse Ściegi spoinyŚciegi spoiny
Tworzenie ściegów spoiny
Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny
Tworzenie ściegów spoin na pojedynczym obiekcie
Tworzenie ściegów spoiny na częściach wieloobiektowych
Zmienianie typu u rozmiaru ściegów spoiny
Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny
Okno dialogowe Właściwości ściegu spoiny
Expand Konstrukcje spawane - Ściegi spoiny pachwinowejKonstrukcje spawane - Ściegi spoiny pachwinowej
Podkonstrukcje spawane
Expand Dostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanychDostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanych
Rysunki konstrukcji spawanych
Expand Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanejTabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny

Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny pozwala wstawiać i definiować ściegi spoiny.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

W części kliknąć Ścieg spoiny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny . W złożeniu kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Ścieg spoiny .

Ścieżka spoiny

Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Geometria spoin.

Pozwala przeciągać wskaźnik nad ścianami, gdzie ma być zastosowany ścieg spoiny.

  Wybierz ściany Wyszczególnia każdą unikatową ścieżkę spoiny. Ścieżka spoiny to trasa, którą przebiega ścieg spoiny w modelu.

Po wybraniu ścieżki spoiny w tym polu, podgląd ścieżki spoiny w obszarze graficznym zmienia kolory. Różowy podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest aktywna. Żółty podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest nieaktywna. Wszelkie zmiany wprowadzone w menedżerze właściwości PropertyManager są stosowane do aktywnej ścieżki spoiny.

  Nowa ścieżka spoiny Pozwala na zdefiniowanie nowej ścieżki spoiny. Należy kliknąć Nowa ścieżka spoiny, aby utworzyć nową ścieżkę, która jest rozłączona od poprzednio utworzonej ścieżki spoiny. Nie ma konieczności używania narzędzia Nowa ścieżka spoiny w przypadku korzystania z Narzędzia inteligentnego wyboru spoiny.
Ścieżki spoiny pomiędzy dwoma obiektami są obsługiwane. Nie można zdefiniować ścieżki spoiny pomiędzy trzema i więcej obiektami lub pomiędzy ścianami jednego obiektu.

Ustawienia

Opcje w części Ustawienia stosowane są dla pojedynczych ścieżek spoiny. Po wybraniu elementu w części Ścieżka spoiny, można zmienić poniższe opcje dla wybranej ścieżki spoiny.

  Wybór spoiny Wyszczególnia ściany lub krawędzie, gdzie zastosowany jest ścieg spoiny.
  Geometria spoin Udostępnia dwa pola wyboru, Spoina od oraz Spoina do, umożliwiające wybranie ścian i krawędzi do zespawania.

Opcja ta służy do określania spoin jednoobiektowych i wieloobiektowych.

W przypadku wielu obiektów jedno pole wyboru może zawierać wiele wyborów, podczas gdy drugie musi zawierać tylko jedną z dostępnych pozycji.

Z kolei w przypadku pojedynczych obiektów w każdym polu można wybrać tylko jeden obiekt.

Oprogramowanie SOLIDWORKS oblicza ścieżkę spoiny dla dokonanego wyboru.

Spoina od Pozwala na wybranie ścian i krawędzi jednego obiektu do zespawania.

Wybrana ściana nie może tworzyć ciągłego łańcucha z inną wybraną ścianą.

Spoina do Pozwala na wybranie ścian lub krawędzi w celu określenia połączenia dla obiektu wybranego w opcji Spoina od.

W przypadku części wieloobiektowych pozycje w opcji Spoina do nie mogą pochodzić z obiektu Spoina od oraz na odwrót.

Jeśli w przypadku części jednoobiektowej dla opcji Spoina od zostanie wybrana ściana, dla opcji Spoina do należy wybrać krawędź.

  Ścieżka spoiny Udostępnia jedno pole wyboru, w którym można wybrać ściany i krawędzie do zespawania.
dim_rad.png Rozmiar ściegu Ustawia grubość ściegu.
  Styczne rozejście się Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Geometria spoin.

Stosuje ścieg spoiny do wszystkich krawędzi, które są styczne do wybranej ściany lub krawędzi.

Jeśli opcja jest nie zaznaczona, można wybrać:

Wybór

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi.

Obydwie strony

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi oraz do przeciwległej ściany lub krawędzi.

Dookoła

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi oraz do przylegających ścian i krawędzi.

  Zdefiniuj symbol spoiny Otwiera okno dialogowe Symbol spoiny, umożliwiając zdefiniowanie ustawień symbolu spoiny. Symbol spoiny jest dołączony do aktywnego ściegu spoiny.

Długość od/do

Można użyć poniższych ustawień lub wykorzystać uchwyty w obszarze graficznym, aby manipulować ściegiem spoiny.
  Punkt początkowy Pozwala zdefiniować miejsce rozpoczęcia ściegu spoiny od pierwszego końca.
Odwróć kierunek Rozpoczyna ścieg spoiny od przeciwległego końca.
  Długość spawu Ustawia długość ściegu spoiny.
Ścieg spoiny zdefiniowany przy użyciu narzędzi Punkt początkowy i Długość spoiny

Spoina przerywana

Długość odstępu i spoiny Ustawia Długość spoiny i Przerwę dla przerywanych ściegów spoiny.
Długość skoku i spoiny Ustawia Długość spoiny i Skok dla przerywanych ściegów spoiny. Skok jest definiowany jako długość spoiny plus przerwa. Jest on obliczany od środka jednego ściegu spoiny do środka następnego ściegu spoiny.
Przestawny Dostępne dla ściegów spoiny ustawionych jako Obydwie strony . Ściegi spoiny zmieniają pozycję po obydwu stronach obiektów do zespawania.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.