Ukryj spis treści

Tworzenie operacji sfazowania

Operacja sfazowania tworzy skośną operację na wybranych krawędziach, ścianach lub wierzchołku.

Aby utworzyć sfazowanie, należy:

 1. Kliknąć Sfazowanietool_Chamfer_Features.gif na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Sfazowanie.
 2. W części Parametry sfazowania:
  • Wybrać element w obszarze graficznym dla Krawędzie i ściany lub Wierzchołekselect_edge_faces_vertex.png:
  • Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
   Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Patrz Bezpośrednie wprowadzanie równań.
   Kąt odległość
   Należy ustawić odległość i kąt w menedżerze właściwości PropertyManager Sfazowanie lub w obszarze graficznym. Pojawi się strzałka manipulatora zwrócona w kierunku, w którym mierzona jest odległość. Wybrać strzałkę, aby odwrócić kierunek lub kliknąć Odwróć kierunek.
   Odległość odległość
   Należy podać wartości dla obydwu odległości po każdej stronie wybranych krawędzi fazowania lub kliknąć Jednakowa odległość i podać jedną wartość.
   Wierzchołek
   Należy podać wartości dla trzech odległości po każdej stronie wybranego wierzchołka lub kliknąć Jednakowa odległość i podać jedną wartość.
  • Wybrać Wybierz przez ściany, aby umożliwić wybieranie krawędzi przez ściany ukrywające krawędzie.
   SelectionThroughFaces.gif
  • Wybrać Jednakowa odległość, aby określić jedną wartość dla odległości lub wierzchołka.
  • Wybrać Zachowaj operacje, aby zachować operacje, takie jak wycięcia lub wyciągnięcia, które byłyby w przeciwnym razie usunięte przy zastosowaniu sfazowania.
   chamfer_keep_features.gif chamfer_keep_features_no.gif Chamfer_Keep_Features_Checked
   Pierwotna część Opcja Zachowaj operacje nie jest zaznaczona Opcja Zachowaj operacje jest zaznaczona
  • Wybrać Styczne rozejście się, aby wydłużyć sfazowanie do ścian lub krawędzi, które są styczne do wybranego elementu.
  • Wybrać tryb podglądu:Pełny podgląd, Częściowy podgląd lub Bez podglądu.
 3. Kliknąć PM_OK.gif.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie operacji sfazowania
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.