Ukryj spis treści

Kopuła

Aby utworzyć kopułę, należy:
Kliknąć Kopuła na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw > Operacje > Kopuła .

Możemy utworzyć jedną lub więcej operacji kopuły równocześnie na tym samym modelu. Parametry w menedżerze właściwości PropertyManager kopuły obejmują:

Ściany do utworzenia kopuły Należy wybrać jedną lub więcej ścian planarnych i nieplanarnych.
Możemy zastosować kopuły dla ścian, których środek ciężkości leży poza ścianą. Pozwala to na zastosowanie kopuł do nieregularnych kształtów konturów. Przykład: Stosowanie kopuły względem ścian nieregularnych lub nieplanarnych
  Odległość Możemy ustawić wartość dla odległości o jaką kopuła się rozciąga.
Odwróć kierunek Należy kliknąć, aby utworzyć wklęsła kopułę (domyślna kopuła jest wypukła).
Punkt lub szkic ograniczający Kontroluje operację kopuły przez wybór szkicu, który zawiera punkty ograniczające kształt szkicu. Kiedy użyjemy szkicu zawierającego punkty jako ograniczenia, opcja Odległość nie będzie dostępna.
Kierunek Należy kliknąć Kierunek i wybrać wektor kierunku z obszaru graficznego, aby wyciągnąć kopułę w kierunku innym niż normalny do ściany. Jako wektor kierunku możemy użyć krawędź liniową lub wektor utworzony przez dwa punkty szkicu.
  Kopuła eliptyczna Należy określić kopułę eliptyczną dla modeli cylindrycznych lub stożkowych. Kopuła eliptyczna ma kształt półelipsoidalny, o wysokości równej jednemu z promieni elipsoidy. Przykład: Tworzenie kopuły eliptycznej
  Ciągła kopuła Należy określić ciągłą kopułę dla modeli wielobocznych. Kształt ciągłej kopuły nachyla się do góry, równomiernie na wszystkich stronach. Jeżeli wyczyścimyCiągła kopuła, kształt wzniesie się normalnie do krawędzi wieloboku. Przykład: Tworzenie kopuły ciągłej
Ciągła kopuła nie jest dostępna dla wieloboków czterobocznych ani podczas stosowania wektora Punkt lub szkic ograniczający lub Kierunek .
  Pokaż podgląd Należy zaznaczyć, aby zobaczyć podgląd.
Na modelach cylindrycznych i stożkowych możemy ustawić Odległość na 0. Oprogramowanie oblicza odległość używając promienia łuku jako podstawy kopuły. Tworzy ona kopułę styczną do przylegającej ściany stożkowej lub cylindrycznej. Przykład: Tworzenie kopuły z zerową odległością


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Kopuła
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.