Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Zamknięcie końca

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Zamykaj:

Kliknąć Zamykaj końcetool_End_Cap_Weldment.gif(pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Zamykaj końce.

Parametry

PM_faces_to_mirror.gif Ściana Należy wybrać jedną lub więcej ścian profilu.

  Kierunek grubości Należy ustawić kierunek zamknięcia końca. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Na zewnątrz

PM_End_Cap_thickness_direction_outward.gifRozciąga się ze struktury, zwiększając jej całkowitą długość.

Do wewnątrz

PM_End_Cap_thickness_direction_inward.gifRozciąga się do struktury, zachowując jej oryginalną całkowitą długość.

Wewnętrzne

Umieszcza zamknięcia końca wewnątrz członu konstrukcyjnego i w określonej odległości.

PM_direction1_thck.gif Grubość Określa grubość zamknięcia.
Odległość wstawki Dostępne, gdy dla opcji Kierunek grubości wybrano ustawienie Wewnętrzny.

Określa odległość dla wstawiania wewnętrznego zamknięcia końca.

Odsunięcie

Odsunięcie zamknięcia końca jest odległością od krawędzi członu konstrukcyjnego do krawędzi zamknięcia końca.
weldments_endcap_offset.gif

Domyślnie odległość ta jest odejmowana od zewnętrznej krawędzi, co powoduje zmniejszenie rozmiaru zamknięcia końca, jak na powyższej ilustracji.

  Proporcja grubości Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić w polu tekstowym odległość odsunięcia jako Proporcji grubości (wartość pomiędzy 0 a 1).

Odsunięcie jest równe grubości ściany członu konstrukcyjnego pomnożonej przez określoną wartość proporcji grubości.

  Wartość odsunięcia Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić Wartość odsunięcia krawędzi w polu tekstowym.
Reverse Odwraca kierunek, w którym zostanie zastosowana Proporcja grubości lub Wartość odsunięcia krawędzi.

Ustawienia domyślne

Odwrócony

Wykończenie narożnika

  Sfazowanie Dodaje sfazowania do narożników zamkniętych końców.

W przypadku wybrania opcji Sfazowanie pojawi się etykieta pola tekstowego PM_distance2.gif. Używając tego pola, można określić Odległość sfazowania.

  Spoina pachwinowa Dodaje zaokrąglenia do narożników zamknięć końców.

W przypadku wybrania opcji Zaokrąglenie, pojawi się etykieta pola tekstowego . Używając tego pola, można określić Promień zaokrąglenia.

  Promień zaokrąglenia  
Można ustawić domyślny kolor dla operacji Zamykaj końce w opcjach wyświetlania modelu.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Zamknięcie końca
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.