Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Collapse PowierzchniePowierzchnie
Obiekty powierzchniowe
Expand Operacje powierzchniOperacje powierzchni
Collapse Elementy sterujące powierzchniElementy sterujące powierzchni
Wydłużanie powierzchni
Expand Zaokrąglenie powierzchniZaokrąglenie powierzchni
Expand Połączenie powierzchniPołączenie powierzchni
Powierzchnia środkowa
Expand Wypełnienie powierzchniWypełnienie powierzchni
Expand Przycięcie powierzchniPrzycięcie powierzchni
Expand Cofnięcie przycięcia powierzchniCofnięcie przycięcia powierzchni
Ukrywanie i pokazywanie obiektów
Expand Spłaszcz powierzchnięSpłaszcz powierzchnię
Expand Przenieś/Kopiuj obiektyPrzenieś/Kopiuj obiekty
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianęMenedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Expand Usuń ścianęUsuń ścianę
Usuwanie otworu
Expand Zastępowanie ścianyZastępowanie ściany
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Powierzchnia środkowa

Narzędzie Powierzchnia środkowa umożliwia tworzenie powierzchni środkowych pomiędzy odpowiednimi wybranymi parami ścian. Odpowiednie pary ścian powinny być odsunięte od siebie nawzajem.

Ściany muszą należeć do tego samego obiektu. Przykładami odpowiednich par ścian mogą być dwie płaszczyzny równoległe lub dwie współosiowe ściany cylindryczne. Polecenie Powierzchnia środkowa jest użyteczne przy generowaniu siatek dwuwymiarowych elementów podczas modelowania elementu skończonego.

Można utworzyć dowolne z poniższych powierzchni środkowych:

Pojedynczy Należy wybrać pojedynczą parę odsuniętych ścian w obszarze graficznym.
Wielokrotne Należy wybrać wiele par odsuniętych ścian w obszarze graficznym.
Wszystkie Kliknąć Znajdź pary ścian, aby nakazać systemowi wybranie wszystkich odpowiednich odsuniętych ścian w modelu.

Powierzchnia wynikowa ma wszystkie atrybuty takie same jak dowolna powierzchnia utworzona w SOLIDWORKS.

Aby utworzyć powierzchnię środkową, należy:

 1. Kliknąć Powierzchnia środkowa na pasku narzędzi Powierzchnie lub kliknąć Wstaw > Powierzchnia > Powierzchnia środkowa.
 2. W części Wybór, należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
  • W obszarze graficznym, indywidualną parę ścian, wiele zestawów par ścian
  • W menedżerze właściwości PropertyManager, kliknąć Znajdź pary ścian, aby nakazać systemowi wyszukiwanie wszystkich odpowiednich par ścian w modelu. Znajdź pary ścian automatycznie odfiltruje wszelkie nieodpowiednie pary ścian.

  Wybrano indywidualną parę ścian Wybrano wszystkie pary (Znajdź pary ścian)

 3. Użyć polecenia Pozycja, aby ustawić pozycję powierzchni środkowej pomiędzy parą ścian. Domyślnym ustawieniem jest 50%. Pozycja ta jest odległością pomiędzy ścianami, które pojawiają się w polach Ściana 1 oraz Ściana 2 licząc od Ściany 1.

  powierzchnia środkowa
  ściana 1
  ściana 2
    Pozycja 50% Pozycja 75%

 4. Gdy używamy polecenia Znajdź pary ścian, możemy określić Próg rozpoznawania aby filtrować wyniki. Próg rozpoznawania oparty jest na kombinacji następujących elementów:
  • Funkcja Operatora progu (= równe, < mniejsze, <= mniejsze lub równe, > większe, >= większe lub równe), jest operatorem matematycznym.
  • Próg grubości jest grubością ścianki.

  Na przykład, możemy ustawić, aby system rozpoznawał wszelkie odpowiednie pary ścian, które posiadają grubość ścianki mniejszą lub równą (<=) 3 milimetrom. Wszelkie pary ścian, które nie spełniają tego kryterium nie zostaną zawarte w wynikach.

 5. Kliknąć Połącz powierzchnie, aby utworzyć połączoną powierzchnię lub wyczyścić tą opcję, aby zachować indywidualne powierzchnie.
 6. Kliknąć OK.

Używanie narzędzia Powierzchnia środkowa

Możemy dodawać nowe pary ścian, usuwać istniejące albo aktualizować pary ścian.

Aby użyć narzędzia Powierzchnia środkowa należy:

 1. Kliknąć Powierzchnia środkowa na pasku narzędzi Powierzchnie lub kliknąć Wstaw > Powierzchnia > Powierzchnia środkowa.
 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  Opcja Opis
  Usunąć pary ścian Wybrać zestaw w części Pary ścian i nacisnąć klawisz Delete.
  Dodać pary ścian
  1. Wybrać Ścianę 1 w menedżerze właściwości PropertyManager i wybrać ścianę w obszarze graficznym.
  2. Wybrać odsuniętą ścianę jako Ścianę 2.

  Wybrane ściany są podświetlone w obszarze graficznym i wyszczególnione w części Pary ścian.

  Zaktualizować pary ścian
  1. Wybrać zestaw w części Pary ścian. Para ścian zostanie wyświetlona w polach Ściana 1 oraz Ściana 2.
  2. Wybrać inną parę odsuniętych ścian w obszarze graficznym.
   Można również poprawić jedną wybraną odsuniętą parę, pod warunkiem, że nowa wybrana ściana jest odsunięta od pierwszej ściany.
  3. Kliknąć Aktualizuj pary, aby zaktualizować Pary ścian nowym zestawem ścian.
 3. Kliknąć OK .


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Powierzchnia środkowa
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.