Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Collapse PowierzchniePowierzchnie
Obiekty powierzchniowe
Expand Operacje powierzchniOperacje powierzchni
Collapse Elementy sterujące powierzchniElementy sterujące powierzchni
Wydłużanie powierzchni
Expand Zaokrąglenie powierzchniZaokrąglenie powierzchni
Expand Połączenie powierzchniPołączenie powierzchni
Powierzchnia środkowa
Expand Wypełnienie powierzchniWypełnienie powierzchni
Expand Przycięcie powierzchniPrzycięcie powierzchni
Expand Cofnięcie przycięcia powierzchniCofnięcie przycięcia powierzchni
Ukrywanie i pokazywanie obiektów
Expand Spłaszcz powierzchnięSpłaszcz powierzchnię
Collapse Przenieś/Kopiuj obiektyPrzenieś/Kopiuj obiekty
Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianęMenedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Expand Usuń ścianęUsuń ścianę
Usuwanie otworu
Expand Zastępowanie ścianyZastępowanie ściany
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt

W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj, należy:

Kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Przenieś/Kopiuj.

Obiekty do przeniesienia/kopiowania

Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione. W środku ciężkości wybranych obiektów pojawi się triada.
  Kopiuj Wybrać, aby skopiować obiekty i ustawić wartość Liczby kopii. Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast je kopiować.
Liczba kopii  

Przenieś

select_edges_vertex.png Odnośnik translacji Ustawia kierunek przeniesienia. Należy wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym.
, , Delta X, Delta Y, Delta Z Ustawia wartości dla przenoszenia obiektów.
dim_lin_d.png Odległość Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika translacjiselect_edges_vertex.png. Ustawia odległość przeniesienia. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę.
select_point.png Do wierzchołka Dostępne po wybraniu wierzchołka dla Odnośnika translacjiselect_edges_vertex.png. Należy wybrać drugi wierzchołek. Obiekty zostaną przeniesione do drugiego wierzchołka.

Obrót

Ustawić wartości lub użyć triady w celu obrócenia obiektów.

select_edges_vertex.png Odnośnik obrotu Wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
, , X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów.
, , X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu Ustawić wartości kąta obrotu wokół osi X, Y i Z.
Kąt Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika obrotuselect_edges_vertex.png. Ustawia wartości kąta obrotu.

Obiekty do przeniesienia

Wybrać Powiązania, aby zastosować wiązania pomiędzy obiektami. Ustawić opcje w panelu poniżej.

Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.

Ustawienia wiązania

Elementy do wiązania Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie.
  Dodaj Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
  Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Przycisk coincident.png Wspólne  
Równoległy  
Prostopadły  
Styczne  
Koncentryczne  
Odległość Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
  Wyrównanie wiązania Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Wyrównany mate_aligned.png

Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.

Anty-wyrównane mate_antialigned.png

Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.

Wiązania

Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.

Opcje

Pokaż podgląd Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.