Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Swobodne formowanie

Menedżer właściwości PropertyManager Swobodne formowanie pojawia się przy tworzeniu operacji swobodnego formowania. Można modyfikować tylko jedną ścianę na raz. Ściana może mieć dowolną liczbę boków.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Swobodne formowanie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Swobodne formowanie.

Ustawienia ściany

Ściana do deformacji Należy wybrać ścianę do zmodyfikowania jako operacja swobodnego formowania. Ściana może mieć dowolną liczbę boków.
  Kierunek 1 symetrii (dostępne, jeżeli część jest symetryczna w jednym kierunku) Pozwala dodać symetryczne krzywe kontroli w jednym kierunku względem linii symetrii ściany. Płaszczyzna pojawia się gdy zostanie osiągnięta płaszczyzna symetrii, na której można utworzyć krzywą kontroli. Opcji tej należy użyć, aby zaprojektować jedną połowę modelu i pozwolić Swobodnemu formowaniu na symetryczne zastosowanie projektu do drugiej połowy. Wideo: Płaszczyzna symetrii swobodnego formowania
 
  Kierunek 2 symetrii (dostępne, jeżeli część jest symetryczna w dwóch kierunkach jak zdefiniowane przez siatkę). Pozwala dodawać symetryczne krzywe kontroli w drugim kierunku.

Krzywe kontroli

Typ kontroli Ustawia typ kontroli dostępnych dla punktów kontrolnych dodawanych wzdłuż krzywej kontroli. Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Przez punkty

Wykorzystuje punkty kontrolne na krzywych kontroli. Należy przeciągnąć punkty kontrolne, aby zmodyfikować ścianę.

Wielobok kontroli

Wykorzystuje wieloboki kontroli na krzywych kontroli. Należy przeciągnąć wieloboki kontroli, aby zmodyfikować ścianę.

Dodaj krzywe

Przełącza tryb Dodaj krzywe, w którym dodawane są krzywe kontroli poprzez umieszczenie wskaźnika na wybranej ścianie i kliknięcie. Kliknąć prawym przyciskiem myszy , aby dodać krzywe kontroli i włączyć tryb Dodaj punkty.

Odwróć kierunek

Odwraca kierunek nowych krzywych kontroli. Aby przełączyć kierunki, należy nacisnąć klawisz Tab.

Układ współrzędnych (dostępne tylko dla ścian czterobocznych.) Kontroluje jak ustawiony jest kierunek siatki. Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Naturalne

Tworzy siatkę równolegle do kierunku boków.

Zdefiniowany przez użytkownika

Wyświetla manipulator przeciągany dla zdefiniowania kierunku siatki. Patrz: Podgląd siatki dla wyświetlania siatki nie-czterobocznych ścian.

Punkty kontroli

Dodaj punkty Przełącza tryb Dodaj punkty, w którym do krzywych kontroli dodawane są punkty kontrolne. Kliknąć , aby dodać punkty kontrolne i włączyć tryb Modyfikuj ścianę, w którym punkty kontrolne są przeciągane w celu zmodyfikowania wybranej ściany. Punkty kontrolne są widoczne i możliwe do wybrania tylko wtedy, gdy zostanie wybrana ich krzywa kontroli.
Punkty kontrolne można przemieszczać, nie będąc w trybie Dodaj krzywe oraz Dodaj punkty.
Przyciągaj do geometrii Przyciąga punkty do geometrii, takiej jak punkty na krzywej odniesienia, podczas przemieszczania punktów kontrolnych w celu zmodyfikowania ściany. Środek triady zmieni kolor gdy zostanie przyciągnięty do geometrii. Wideo: Przyciąganie do geometrii swobodnego formowania
Orientacja triady Steruje orientacją triady, której można używać do precyzyjnego poruszania punktów kontrolnych. Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Globalny

Orientuje triadę tak, by dopasować ją do osi części.

Powierzchnia

Orientuje triadę normalnie do powierzchni przed przeciągnięciem.

Krzywa

Orientuje triadę równolegle do kierunku linii normalnej utworzonej przez trzy punkty na krzywej kontroli.

Triada podąża za wyborem Przenosi triadę do aktualnie wybranego punktu kontrolnego. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, triada pozostaje w bieżącym punkcie kontrolnym gdy wybrane zostaną inne punkty kontrolne. Nie jest ona dołączona do żadnego punktu kontrolnego.
Sterowanie Kierunkiem triady (dostępne gdy wybrany zostanie punkt kontrolny do przeciągnięcia, a wskaźnik zmieni się na następujący: ) Ustawić wartość, aby precyzyjnie dostosować pozycję X, Y oraz Z triady.

Wyświetlaj

Przezroczystość ściany Ustawić wartość, aby dostosować przezroczystość wybranej ściany.
Podgląd siatki Wyświetla siatkę, której można użyć jako pomocy przy umieszczaniu punktów kontrolnych. Można obracać podgląd siatki, aby wyrównać go z tworzoną deformacją. Kąt obrotu jest wyświetlany na kątomierzu.

Gęstość siatki

Reguluje gęstość (liczbę linii) siatki.

 

Oryginalna siatka

Obrócona siatka

Zebra  
Grzebienie krzywizny Wyświetla grzebienie krzywizny wzdłuż linii siatki. Można także przełączać wyświetlanie grzebieni krzywizny przy użyciu menu podręcznego.

Grzebienie krzywizny, w obydwie strony, Typ powierzchni.

Kierunek 1

Wyświetla grzebienie krzywizny w jednym kierunku.

Kierunek 2

Wyświetla grzebienie krzywizny w drugim kierunku.

Typ krzywizny

Powierzchnia. Wyświetla krzywiznę powierzchni wzdłuż krzywej normalnej do powierzchni.

Krzywa. Wyświetla krzywiznę tylko krzywej.

Skala

Reguluje rozmiar grzebieni krzywizny.

Gęstość

Reguluje gęstość (liczbę linii) wyświetlania grzebieni krzywizny.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Swobodne formowanie
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.