Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Collapse Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce
Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie po ścieżce
Typ orientacji/skręcenia - Idź za ścieżką
Zalecenia dotyczące wyciągnięć po ścieżce z krzywymi prowadzącymi
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie po ścieżce

W menedżerze właściwości PropertyManager Wyciągnięcie można ustawić opcje na podstawie typu operacji wyciągnięcia.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Naszkicować profil i ścieżkę, a następnie kliknąć Dodanie/Baza przez wyciągnięcie po ścieżce (pasek narzędzi Operacje), Wycięcie przez wyciągnięcia po ścieżce (pasek narzędzi Operacje), bądź Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce (pasek narzędzi Powierzchnie).

Profil i ścieżka

  Wyciągnięcie po ścieżce profilu Tworzy wyciągnięcie po ścieżce przy użyciu profilu i ścieżki.
  Wyciągnięcie po ścieżce bryły (Dostępne tylko dla wycięć przez wyciągnięcie po ścieżce. Niedostępne dla operacji złożenia.) Tworzy wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce przy użyciu obiektu narzędzia i ścieżki. Najczęstsze zastosowanie tej funkcji polega na tworzeniu wycięć wokół obiektów cylindrycznych. Opcja ta może być również użyteczna przy symulowaniu frezu walcowo-czołowego.

Tylko dla wycięć przez wyciągnięcie po ścieżce, przy wybraniu Wyciągnięcie po ścieżce bryły, ścieżka musi być styczna w granicach samej siebie (bez ostrych konturów) i rozpoczynać się w punkcie na lub w obrębie profilu obiektu narzędzia.

Obiekt narzędzia i ścieżka
Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce

Należy zauważyć, że Wyciągnięcie po ścieżce bryły obsługuje podążanie obiektu narzędzia za ścieżką helisy:

Po wybraniu Idź za ścieżką dla Typ orientacji/skręcenia oraz Brak dla Typ wyrównania ścieżki, obiekt narzędzia prawidłowo podąża za stycznymi ścieżki helisy.Aby obiekt narzędzia zachował prostopadłość do odniesienia podczas podążania za ścieżką helisy, należy wybrać Wektor kierunku dla Typ wyrównania ścieżki, a następnie wybrać kierunek, w którym obiekt narzędzia pozostaje prostopadły, na przykład normalnie do planarnej ściany końcowej walca.

Obiekt narzędzia pozostaje równoległy do końcowej ściany walca podczas podążania za ścieżką helisy wzdłuż walca. Funkcja ta jest ważna dla klientów używających narzędzi do wytwarzania produktów.

Profil Ustawia profil (przekrój) używany do wyciągnięcia po ścieżce. Należy wybrać szkic profilu w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. Profil musi być zamknięty w przypadku operacji bazy lub dodania wyciągniętych po ścieżce. Profil może być otwarty lub zamknięty w przypadku operacji powierzchni wyciągniętej po ścieżce.
Obiekt narzędzia (tylko wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce) Obiekt narzędzia musi być wypukły, niescalony z obiektem głównym i składać się z:
  • Obróconej operacji złożonej wyłącznie z geometrii analitycznej, np. linii i łuków.
  • Wyciągniętej cylindrycznej operacji.
Ścieżka Ustawia ścieżkę wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil. Należy wybrać szkic ścieżki w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager. Ścieżka może być otwarta lub zamknięta i może być zestawem naszkicowanych krzywych zawartych w jednym szkicu, krzywą lub zestawem krawędzi modelu. Punkt początkowy ścieżki musi leżeć na płaszczyźnie profilu.
   
Przekrój, ścieżka, ani wynikowa bryła nie mogą przecinać samych siebie.

Opcje

  Typ orientacji/skręcenia Kontroluje orientację Profilu podczas jego wyciągania wzdłuż Ścieżki. Opcje to:
   

Idź za ścieżką

Przekrój jest zawsze pod tym samym kątem w stosunku do ścieżki.

Wybranie opcji Idź za ścieżką stabilizuje profile, gdy niewielkie i nierównomierne fluktuacje krzywizny wzdłuż ścieżki powodują niewłaściwe wyrównanie profili.

Utrzymaj stałą normalną

Przekrój jest zawsze równoległy do początkowego przekroju.

Idź za ścieżką i pierwszą krzywą prowadzącą

Wybór Idź za ścieżką i pierwszą krzywą prowadzącą powoduje, że skręcenie pośrednich przekrojów jest określone przez wektor od ścieżki do pierwszej krzywej prowadzącej. Kąt pomiędzy płaszczyzną poziomą a wektorem pozostaje stały na płaszczyznach szkicu wszystkich pośrednich przekrojów.

Idź za pierwszą i drugą krzywą prowadzącąWybór Idź za pierwszą i drugą krzywą prowadzącą powoduje, że skręcenie pośredniego przekroju jest określone przez wektor od pierwszej do drugiej krzywej prowadzącej. Kąt pomiędzy płaszczyzną poziomą a wektorem pozostaje stały na płaszczyznach szkicu wszystkich pośrednich przekrojów.

Skręć wzdłuż ścieżki

Skręca przekrój wzdłuż ścieżki. Definiuje skręcenie o stopnie, radiany lub skręca pod Zdefiniowana przez Zdefiniowana przez.

Przykład pokazuje jeden obrót.

Skręć wzdłuż ścieżki ze stałą normalną

Skręca przekrój wzdłuż ścieżki zachowując podczas skręcania przekrój równolegle do przekroju początkowego.

Przykład pokazuje jeden obrót.

  Zdefiniowana przez (dostępne z wybraną opcją Skręć wzdłuż ścieżki lub Skręć wzdłuż ścieżki ze stałą normalną w Typ orientacji/skręcenia). Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Definicja skręcenia

Definiuje skręcenie. Należy wybrać Stopnie, Radiany lub Obroty.

Kąt skręcenia

Ustawia liczbę stopni, radianów lub obrotów w skręceniu.

  Typ wyrównania ścieżki (dostępne z opcją Idź za ścieżką wybraną w Typ orientacji/skręcenia) Stabilizuje profil w sytuacjach, gdy niewielkie i nierównomierne fluktuacje krzywizny wzdłuż ścieżki powodują niewłaściwe wyrównanie profili. Opcje to:
   

Brak

Wyrównuje profil normalnie do ścieżki. Nie zastosowuje żadnej korekty.

Minimalne skręcenie

(Tylko dla ścieżek 3D). Zapobiega powstaniu samo-przecinających się profili.

Wektor kierunku

Wyrównuje profil w kierunku wybranym dla Wektor kierunku. Należy wybrać elementy do ustawienia wektora kierunku.

Wszystkie ściany

Kiedy ścieżka zawiera przylegające ściany, tworzy profil wyciągnięcia po ścieżce styczny do przylegających ścian wszędzie tam gdzie jest to geometrycznie możliwe.

Wektor kierunku (dostępne z opcją Wektor kierunku wybraną w Typ wyrównania ścieżki) Należy wybrać płaszczyznę, ścianę planarną, linię, krawędź, oś, parę wierzchołków na operacji, itd., aby ustawić wektor kierunku.
  Scalaj styczne ściany Jeżeli profil wyciągnięcia po ścieżce posiada segmenty styczne, wybranie tej opcji spowoduje, że odpowiednie powierzchnie w wynikowym wyciągnięciu po ścieżce są styczne. Zachowywane są ściany, które mogą być reprezentowane jako płaszczyzny, walce lub stożki. Inne przylegające ściany są łączone, a profile przybliżone. Łuki szkicu mogą być przekształcone na splajny.
  Pokaż podgląd Wyświetla cieniowany podgląd wyciągnięcia po ścieżce. Należy wyczyścić, aby wyświetlić tylko profil i ścieżkę.
  Scalaj wyniki Scala bryły w jeden obiekt.
  Wyrównaj do końcowych ścian Kontynuuje profil wyciągnięcia po ścieżce do ostatniej ściany napotkanej przez ścieżkę. Ściany wyciągnięcia po ścieżce są wydłużone lub obcięte, aby pasować do ścian na końcach wyciągnięcia po ścieżce, nie wymagając dodatkowej geometrii. Opcja ta jest często używana dla helis.

   
Wybrano opcję Wyrównaj do końcowych ścian Opcja Wyrównaj do końcowych ścian nie jest zaznaczona
Góra helisy Góra helisy
Dół helisy Dół helisy

Krzywe prowadzące

Krzywe prowadzące Prowadzą profil podczas jego wyciągania wzdłuż ścieżki. Należy wybrać krzywe prowadzące w obszarze graficznym.
Krzywa prowadząca musi być wspólna z profilem lub z punktem w szkicu profilu.
Przenieś w górę i Przenieś w dół Dostosowuje kolejność krzywych prowadzących. Należy wybrać Krzywą prowadzącą i dostosować jej kolejność.
  Scalaj gładkie ściany Należy wyczyścić, aby poprawić wydajność wyciągnięć po ścieżce z krzywymi prowadzącymi i podzielić wyciągniecie po ścieżce na segmenty we wszystkich punktach, gdzie krzywa prowadząca lub ścieżka nie jest krzywizną ciągłą. W efekcie, linie i łuki w krzywych prowadzących będą dokładniej dopasowane.
   
Wybrano opcję Scalaj gładkie ściany
Opcja Scalaj gładkie ściany nie jest zaznaczona
Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Scalaj gładkie ściany istnieje możliwość, że niektóre utworzone później operacje mogą nie powieść się z uwagi na zmienioną geometrię.
   
Pokaż przekroje Wyświetla przekroje wyciągnięcia po ścieżce. Należy wybrać strzałki , aby wyświetlić profile i usunąć problemy z nimi związane według Numeru przekroju.
   

Styczność początkowa/końcowa

Typ styczności początkowej i Typ styczności końcowej.

Brak Nie stosuje się żadnej styczności.
Ścieżka styczna Tworzy wyciągnięcie po ścieżce normalne od ścieżki na początku.

Cienkie ścianki

Należy wybrać, aby utworzyć wyciągnięcie po ścieżce z cienkimi ściankami.

Wyciągnięcie po ścieżce z operacją bryły Wyciągnięcie po ścieżce z cienkimi ściankami
Typ cienkiej ścianki Należy ustawić typ wyciągnięcia po ścieżce z cienkimi ściankami. Dostępne opcje to:

Jeden kierunek

Tworzy operację cienkiej ścianki w jednym kierunku od profili używając wartości Grubość. W razie potrzeby, kliknąć przycisk Odwróć kierunek.

Płaszczyzna środkowa

Tworzy operację cienkiej ścianki w obydwu kierunkach od profili zastosowując tą samą Grubość w obydwu kierunkach.

Dwa kierunki

Tworzy operację cienkiej ścianki w obydwu kierunkach od profili. Należy ustawić indywidualne wartości dla Grubość i Grubość dim_lin_t2.png.

Wyświetlanie krzywizny

Podgląd siatki Stosuje siatkę podglądu do wybranych ścian, aby lepiej zobrazować powierzchnie.
Gęstość siatki Dostępne po wybraniu opcji Podgląd siatki.

Reguluje liczbę linii siatki.

Zebra Wyświetla paski, aby ułatwić oglądanie zmarszczek lub defektów powierzchni.
Grzebienie krzywizny Włącza wyświetlanie załamań (grzebieni) krzywizny.

Wybrać co najmniej jedną z poniższych opcji:

Kierunek 1

Przełącza wyświetlanie grzebieni krzywizny wzdłuż Kierunku 1.

Kierunek 2

Przełącza wyświetlanie grzebieni krzywizny wzdłuż Kierunku 2.

Dla każdego z kierunków wybrać Edytuj kolor, aby zmodyfikować kolor grzebienia.

Skala Dostępne po wybraniu opcji Grzebienie krzywizny.

Reguluje rozmiar grzebieni krzywizny.

Density Dostępne po wybraniu opcji Grzebienie krzywizny.

Reguluje liczbę linii wyświetlania grzebieni krzywizny.

Zakres operacji

Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.
  • Dla części wieloobiektowych, patrz: Zakres operacji w częściach wieloobiektowych.
  • Dla złożeń, patrz: Zakres operacji w złożeniach.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie po ścieżce
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.