Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny, należy:

Dodaj lub edytuj człon konstrukcyjny w części konstrukcji spawanej.

Można ustawić domyślny kolor dla operacji Człon konstrukcyjny w opcjach wyświetlania modelu.

Wybory

Należy określić profil członu konstrukcyjnego, wybierając standard, typ i rozmiar.

Standardowy Wybrać iso, ansi cale lub uprzednio zdefiniowany standard dostosowany.
Typ Wybrać Typ profilu, taki jak kątownik stalowy lub rura kwadratowa.
Przykładowe typy profili:

weldments_profile_01.gif
kątownik stalowy

weldments_profile_03.gif
rura cienkościenna prostokątna

weldments_profile_02.gif
rura grubościenna

weldments_profile_04.gif
ceownik C
Rozmiar Wybierz Profil, takie jak 20 x 20 x 3.
Dodatkowe profile konstrukcji spawanych są dostępne na karcie Biblioteka projektu Biblioteka projektu tab_Design_Library.gif. W części Zawartość SOLIDWORKS Open_in_SW.gif, w folderze Konstrukcje spawane, Ctrl + kliknąć elementy, aby pobrać pliki .zip.
Scalaj obiekty segmentów łuku (Tylko dla zakrzywionych elementów.) Należy wybrać, aby scalać obiekty segmentów łuku z przylegającymi obiektami w członie konstrukcyjnym. Wyczyścić, aby utworzyć oddzielny obiekt dla każdego zakrzywionego elementu. Segment łuku i przylegające obiekty muszą być styczne, aby mogły one zostać scalone.
 
weldment_curve_01.gif weldment_curve_02.gif
Wybrane

Jeden człon konstrukcyjny, jeden obiekt bryłowy.

Niezaznaczone

Jeden człon konstrukcyjny, pięć obiektów bryłowych.

Grupy Wybrać grupę do skonfigurowania w części Ustawienia.

Oprogramowanie SOLIDWORKS pokaże wybraną grupę w innym kolorze. Gdy wskaźnik w obszarze graficznym znajdzie się nad członkiem grupy, jest ona identyfikowana przez etykietkę.

Nowa grupa Tworzy nową grupę w tym członie konstrukcyjnym.

Ustawienia

Można skonfigurować wybraną grupę:

  Segmenty ścieżki Wyszczególnia segmenty w grupie.
  Zastosuj wykończenie narożnika (Dostępne tylko dla przylegających grup.) Definiuje przycinanie segmentów grupy kiedy przecinają się one w narożnikach. Można wyczyścić opcję Zastosuj wykończenie narożnika i określić wykończenie narożnika później (np. podczas przycinania członów konstrukcyjnych). Można również modyfikować wykończenie narożników pozwalając na określenie wielu wykończeń narożników na grupę.
weldment_cornertype_endmiter.gif weldment_cornertype_endbutt1.gif weldment_cornertype_endbutt2.gif
Zakończenie skośnePM_weldments_corner_miter.gif Zakończenie doczołowe1PM_weldments_corner_butt_h.gif Zakończenie doczołowe2PM_weldments_corner_butt_v.gif
  Scalaj przecięte skośnie obiekty (Dostępne po wybraniu opcji Zastosuj wykończenie narożnika i kliknięciu Zakończenie skośne PM_weldments_corner_miter.gif.) Łączy obiekty członu konstrukcji spawanej tak, aby długość obiektu członu konstrukcji spawanej w liście elementów ciętych konstrukcji spawanej była równa sumie maksymalnych długości nieprzeciętych obiektów z członów konstrukcji spawanej.
PM_weldment_gap1.gif Przerwa pomiędzy połączonymi segmentami w tej samej grupie (Dostępne tylko dla przylegających grup.) Należy określić odstęp rowka w narożnikach segmentów w tej samej grupie.
PM_weldment_gap2.gif Przerwa pomiędzy segmentami różnych grup Należy określić odstęp rowka w miejscu gdzie końce segmentów tej grupy przylegają do segmentów innej grupy.
   
Określenie odstępu rowka skraca długości segmentów, co jest odzwierciedlone na liście elementów ciętych, i zachowuje całkowitą rozpiętość segmentu.
  Zezwalaj na wypukłość Zezwala na rozciąganie długości szkicu członu konstrukcyjnego. Jest to pomocne, kiedy jeden człon konstrukcyjny (A) jest użyty, aby przyciąć inny człon konstrukcyjny (B) ale A nie przecina całkowicie B. Pozwala to części B, która nie jest przecięta przez A, na rozciągnięcie długości szkicu.
  Lustro profilu Odwraca profil grupy względem Osi poziomej lub Osi pionowej.
  Wyrównanie Wyrównuje oś profilu grupy z wybranym wektorem (krawędź, linia konstrukcyjna, itd.). Należy wybrać która oś profilu ma zostać wyrównana:
  • Oś pozioma
  • Oś pionowa
PM_angle.gif Kąt obrotu Obraca człon konstrukcyjny o określoną liczbę stopni.
  Zlokalizuj profil Powiększa profil tak, aby można było zmienić jego punkt przebicia względem segmentu szkicu. Domyślnym punktem przebicia jest początek układu współrzędnych szkicu.

Konfiguracje

Wybrać konfiguracje, które chcemy zastosować do członu konstrukcyjnego:
  • Ta konfiguracja
  • Wszystkie konfiguracje
  • Określ konfiguracje


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.