Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Skala

Opcje dla skalowania modelu są ustawiane w menedżerze właściwości PropertyManager Skala.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

W dokumencie części kliknąć Skaluj (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Skaluj.

Parametry skali

bodies.png Obiekty bryłowe i powierzchniowe lub graficzne do skalowania (Tylko części wieloobiektowe). Określa, które obiekty skalować. Należy wybrać obiekty w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager w folderach Obiekty bryłowe fm_solid_bodies_folder.png i Obiekty powierzchniowe .
  Skaluj względem Określa element względem którego skalowany jest model. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Centroid

Skaluje model według obliczonego w systemie środka ciężkości.

Początek układu współrzędnych

Skaluje model według jego początku układu współrzędnych.

Układ współrzędnych

Skaluje model według układu współrzędnych zdefiniowanego przez użytkownika. Dla Układ współrzędnychcoordsys.png, wybrać wcześniej zdefiniowany układ współrzędnych. Aby uzyskać więcej informacji o definiowaniu układów współrzędnych, patrz Układy współrzędnych.

Skalowanie ma miejsce w obydwu kierunkach osi kiedy materiał jest obecny po obydwu stronach elementu wybranego dla Skaluj względem. Kiedy materiał znajduje się tylko po jednej stronie osi, model jest skalowany w tylko jednym kierunku wzdłuż tej osi. Patrz Przykłady skalowania.
  Jednorodne skalowanie Stosuje ten sam Współczynnik skalowania we wszystkich kierunkach. Należy wyczyścić, aby określić inny Współczynnik skalowania dla każdej osi.
  Współczynnik skalowania Definiuje współczynnik do pomnożenia w każdym kierunku. Jeżeli wybrano Jednorodne skalowanie, należy wprowadzić jeden Współczynnik skalowania do zastosowania we wszystkich kierunkach. W przeciwnym razie, należy wprowadzić współczynnik dla każdego kierunku:

X współczynnik skalowania

Y współczynnik skalowania

Z współczynnik skalowania

Konfiguracje

Jeżeli model ma wiele konfiguracji, należy określić do których z nich zastosowanie mają zmiany.
Ta konfiguracja
Wszystkie konfiguracje
Określone konfiguracje
Można kontrolować współczynniki skalowania poprzez tabelę konfiguracji. Patrz Operacje skali w konfiguracjach.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Skala
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.