Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Collapse Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Collapse WyglądyWyglądy
Hierarchia wyglądów
Typy wyglądów
Objaśnienia wyglądu
Expand Praca z wyglądami Praca z wyglądami
Przykład: Wyglądy emisyjne
Przykład: Wygląd światła obszarowego
Stosowanie iluminacji, wykończenia powierzchni i mapowania tekstury
Collapse Menedżer właściwości PropertyManager WyglądyMenedżer właściwości PropertyManager Wyglądy
Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy - karta Mapowanie
Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy - Iluminacja
Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy - Wykończenie powierzchni
Tworzenie dostosowanych próbek kolorów
Używanie dostosowanych próbek kolorów zawierających iluminację
Okno dialogowe Konwertuj na wyglądy
Menedżer właściwości PropertyManager Kolor szkicu/krzywej
Expand Używanie plików wyglądu LXPUżywanie plików wyglądu LXP
Expand Wyświetlanie informacji modeluWyświetlanie informacji modelu
Expand KameryKamery
Expand KalkomanieKalkomanie
Expand ScenySceny
Expand OświetlenieOświetlenie
Expand Przegląd funkcji PrzejściePrzegląd funkcji Przejście
Expand MigawkiMigawki
Expand Realistyczne wyświetlanie i renderowanieRealistyczne wyświetlanie i renderowanie
Expand Zarządzanie odniesieniami plikuZarządzanie odniesieniami pliku
Expand Badania dostępu oświetlenia słonecznego Badania dostępu oświetlenia słonecznego
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy - karta Mapowanie

Karta MapowaniePM_Mapping_tab.gif w menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy służy do mapowania wyglądów teksturowanych w dokumentach złożeń i części. Mapowanie steruje rozmiarem, orientacją i lokalizacją materiałów, takich jak tkaniny, kamionka (płytki, marmur itp.) oraz tworzywa sztuczne (wzorzyste, kompozytowe itp.).

Karta Zaawansowane zawiera dodatkowe opcje dla MapowaniaPM_Mapping_tab.gif. Aby wyświetlać uproszczony interfejs MapowaniePM_Mapping_tab.gif, należy kliknąć kartę Podstawową.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

W menedżerze wyświetlania DisplayManager kliknąć Przeglądaj wyglądy. Kliknąć wygląd prawym przyciskiem myszy i wybrać Wygląd. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć kartę Mapowanie.

Wybrana geometria

Tylko dla złożeń:
Zastosuj na poziomie komponentu Dla elementów wybranych podczas kiedy aktywna jest ta opcja, ma wpływ na komponent złożenia. Dokumenty części i podzespołów nie ulegają zmianie.
Zastosuj na poziomie dokumentu części Ta opcja, gdy jest aktywna z wybranymi elementami ma wpływ na dokument części.
Dla części lub złożeń zastosowanych na poziomie części:
Wybrane elementy Należy użyć Filtrów wyboru, aby wybrać typ elementu geometrycznego, dla którego ma zostać zastosowane mapowanie, a następnie z obszaru graficznego wybrać elementy do dodania do Wybranych elementów.
Usuń wygląd Usuwa wygląd z elementów w folderze Wybrane elementy.

Mapowanie

Można edytować tylko właściwości mapowania dla elementów z wyglądami teksturalnymi.
  Typ mapowania Wybrać wartość:  
  Automatyczne (nazywane także sześciennym). Obszar tekstury jest mapowana do jednej z osi: X, Y lub Z. Automatyczny obszar tekstury jest odpowiedni dla większości geometrii planarnych. texture_automatic.gif
Sferyczne. Obszar tekstury mapuje wszystkie punkty na powierzchnię kuli. texture_spherical.gif
Cylindryczne. Obszar tekstury mapuje wszystkie punkty na walec. texture_cylindrical.gif
Rzut. Obszar tekstury mapuje wszystkie punkty w oparciu o kierunek rzutowania. texture_none.gif
Powierzchnia. Obszar tekstury mapuje wszystkie punkty w oparciu o współrzędne tekstury UV modelu. texture_surface.gif
PM_projection_direction.gif Kierunek osi lub Kierunek rzutowania Dostępne tylko wtedy, gdy wartość Typ mapowania jest ustawiona na Cylindryczna lub Rzut. Wybrać wartość:
  XY. Użyć wyrównanej płaszczyzny XY, aby dokonać mapowania kierunku tekstury. mapping_projection_xy.gif
ZX. Użyć wyrównanej płaszczyzny ZX, aby dokonać mapowania kierunku tekstury. mapping_projection_zx.gif
YZ. Użyć wyrównanej płaszczyzny YZ, aby dokonać mapowania kierunku tekstury. mapping_projection_yz.gif
Bieżący widok. Użyć bieżącej orientacji, aby dokonać mapowania kierunku tekstury. mapping_projection_current-view.gif
Wybrane odniesienie. Wybrać krawędź lub ścianę jako Wybrane elementy, aby dokonać mapowania kierunku tekstury. mapping_projection_select-ref.gif
Przeciągnąć wskaźnik pointer_PW_mapping.gif, ustawić wartości lub użyć suwaka, w zależności od wybranego Typu mapowania.
Rzut:
PM_PW_Horizontal_location.gif Lokalizacja pozioma Ustawia pozycję tekstury wzdłuż osi poziomej. projection_horizontal.gif
PM_PW_Vertical_location.gif Lokalizacja pionowa Ustawia pozycję tekstury wzdłuż osi pionowej.
Sferyczne:
PM_About_Axis.gif Szerokość geograficzna odsunięcia Przenosi teksturę wzdłuż czerwonych południków ukazanych na podglądzie. projection_spherical.gif
decal_about_vert.png Długość geograficzna odsunięcia Przenosi teksturę wzdłuż zielonych południków ukazanych na podglądzie.
Cylindryczne:
PM_About_Axis.gif Względem osi Obraca teksturę wokół osi cylindra. projection_cylindrical.gif
PM_Along_Axis.gif Wzdłuż osi Przemieszcza teksturę wzdłuż osi cylindra.

Rozmiar/Orientacja

  Stały współczynnik kształtu Skaluje obraz jednorodnie przy zmianie Wysokości lub Szerokości.
  Dopasuj szerokość do wyboru Rozciąga szerokość tekstury do wyboru.
  Dopasuj wysokość do wyboru Rozciąga wysokość tekstury do wyboru.
PM_PW-texture_width.gif Szerokość Zmienia rozmiar tekstury ograniczony przez amarantowe linie.
PM_PW-texture_height.gif Wysokość Zmienia rozmiar tekstury ograniczony przez niebieskie linie.
PM_PW-texture_rotationangle.gif Obrót (tylko przy opcjach Sferyczne, Cylindryczne oraz Rut). Obraca teksturę względem osi. Wideo: Obrót mapowania tekstury
decal_axis_dir1.png Kierunek osi 1 (tylko przy opcji Sferyczne). Obraca teksturę względem osi poziomej. Wideo: Obrót mapowania tekstury w kierunku 1
decal_axis_dir2.png Kierunek osi 2 (tylko przy opcji Sferyczne). Obraca teksturę względem osi pionowej. Wideo: Obrót mapowania tekstury w kierunku 2
  Lustro poziomo Odwraca teksturę względem wybranego kierunku w poziomie.
  Lustro pionowo Odwraca teksturę względem wybranego kierunku w pionie.
  Resetuj skalę Przywraca skalę do rozmiaru modelu, jeśli jest wybrana opcja Automatycznie skaluj tekstury, wykończenia powierzchni i kalkomanie do rozmiaru modelu w Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie modelu . Przywraca skalę domyślną, jeśli nie jest wybrana opcja Automatycznie skaluj tekstury, wykończenia powierzchni i kalkomanie do rozmiaru modelu.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy - karta Mapowanie
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.