Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Zastąp komponenty

Złożenie i jego komponenty mogą podlegać licznym zmianom w trakcie cyklu projektowego. Jest to szczególnie często spotykane zjawisko w środowiskach, gdzie wielu użytkowników może pracować nad indywidualnymi częściami i podzespołami. Bezpieczną i efektywną metodą aktualizowania złożenia jest zastępowanie komponentów w miarę potrzeby.

 • Można zastąpić część podzespołem i odwrotnie.
 • Można zastępować jedno, więcej niż jedno lub wszystkie wystąpienia komponentu jednocześnie.
 • Można zastąpić komponent innym, o takiej samej nazwie i typie, ale pochodzącym z innego folderu.

Aby zastąpić jeden lub więcej komponentów, należy:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Zastąp komponenty (pasek narzędzi Złożenie).
  • Kliknąć Plik > Zastąp
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i wybrać Zastąp komponenty.
 2. Ustawić opcje zgodnie z opisem poniżej, a następnie kliknąć .

  Wybrane wystąpienia komponentu zostaną zastąpione.

  Jeśli wybierzemy Wybierz ręcznie, należy wybrać konfigurację do otworzenia w oknie dialogowym Konfiguracje.

  Jeżeli wybrano Ponownie dołącz wiązania, pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Naprawa wiązań. Ponadto, okno pokazuje widok oryginalnego komponentu z podświetlonym brakującym elementem wiązania, oraz pojawi się podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy.

Wybory

Zastąp ten komponent(y) Należy wybrać komponenty do zastąpienia. Wybrać Wszystkie wystąpienia, aby zastąpić wszystkie wystąpienia wybranego komponentu.
Tym Wyświetla listę otwartych plików. Należy wybrać z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować zastępczy komponent.

Opcje

Konfiguracja Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Dopasuj nazwę

Oprogramowanie próbuje dopasować nazwę konfiguracji poprzedniego komponentu do konfiguracji w komponencie zastępczym.

Wybierz ręcznie

Pozwala na wybór odpowiadającej konfiguracji w komponencie zastępczym.

Ponownie dołącz wiązania Oprogramowanie próbuje ponownie dołączyć istniejące wiązania do komponentu zastępczego.
Jeżeli stary komponent ma wiązanie uwzględniające nazwany element i komponent zastępczy ma odpowiadający element o tej samej nazwie, oprogramowanie użyje odpowiadającego elementu przy ponownym przyłączaniu wiązania. Nazwy do elementów przypisujemy w oknie dialogowym Właściwości elementu. Aby mieć dostęp do nazw ścian i krawędzi w komponencie odciążonym, należy albo przywrócić komponent do pełnej pamięci, albo zapisać złożenie w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2012 lub późniejszej wersji.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Zastąp komponenty
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.