Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Collapse Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Grupy
Profile i Listy elementów ciętych
Expand Listy elementów ciętychListy elementów ciętych
Dodawanie członów konstrukcyjnych
Dodawanie grup
Pasek narzędzi Konstrukcje spawane
Operacja konstrukcji spawanej
Konstrukcje spawane - Domyślne konfiguracje
Wyłączanie automatycznego tworzenia wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjnyMenedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny
Expand Konstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profiluKonstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profilu
Konstrukcje spawane - Punkty przebicia
Expand Konstrukcje spawane - Przytnij/WydłużKonstrukcje spawane - Przytnij/Wydłuż
Expand Konstrukcje spawane — wzmocnieniaKonstrukcje spawane — wzmocnienia
Expand Konstrukcje spawane - Zamykanie końcówKonstrukcje spawane - Zamykanie końców
Expand Ściegi spoinyŚciegi spoiny
Podkonstrukcje spawane
Expand Dostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanychDostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanych
Rysunki konstrukcji spawanych
Collapse Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanejTabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Wstawianie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej do rysunków
Menedżer właściwości PropertyManager Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej
Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej
Sortowanie kolumn tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Sortowanie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej według numerów elementów
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej

Należy użyć tego menedżera właściwości PropertyManager, aby zmienić zawartość kolumny na liście elementów ciętych konstrukcji spawanej.

Możemy określić kolumny do uwzględnienia w Liście elementów konstrukcji spawanej i ich pozycje w tabeli.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Kolumna, należy:

Kliknąć nagłówek kolumny, kiedy wskaźnik zmieni się na pointer_Table_Column.gif.

Aby zmienić pozycje kolumn, należy:

Przeciągnąć i upuścić kolumny, aby przenieść pozycję w obrębie tabeli.

Aby dodać nową kolumnę do tabeli, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę tabeli i wybrać Wstaw > Kolumna w prawo lub Kolumna w lewo. Nie możemy dodawać kolumn w menedżerze właściwości PropertyManager.

Właściwości kolumny

Dla wybranej kolumny wybrać jeden z następujących typów kolumny, wymieniony z jego tytułem nagłówka. Można edytować nagłówek z polu Tytuł poniżej.

Numer elementu NR ELEMENTU Dane dla każdego elementu listy elementów ciętych FM_sub-weldment_folder.gif w modelu wypełniają kolumnę. Każdy Element listy elementów konstrukcji spawanej jest wyszczególniony w części Lista elementów konstrukcji spawanej fm_cutlist_current.png w drzewie operacji FeatureManager dokumentu części.
Ilość ILOŚĆ Liczba elementów w każdym Elemencie listy elementów konstrukcji spawanejFM_sub-weldment_folder.gif wypełnia kolumnę.
Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu listy elementów konstrukcji spawanej (np. Element listy elementów ciętych1) w dokumencie części wypełni kolumnę.
Zdefiniowany przez użytkownika   Możemy edytować <Nowa kolumna> w Tytule dla nagłówka kolumny. Należy ręcznie wpisać dane do kolumny.
Właściwość elementu z listy elementów ciętych   Dostosowane właściwości dla elementów listy elementów konstrukcji spawanej w dokumencie części. Należy wybrać element w Dostosowana właściwość i edytować tekst dla nagłówka kolumny w Tytuł. Właściwości takie jak OPIS i DŁUGOŚĆ są dostępne automatycznie dla obiektów utworzonych przez menedżera właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny. Możemy dodać inne dostosowane właściwości do elementów listy elementów konstrukcji spawanej.
Tytuł   Możemy edytować tekst w nagłówku kolumny.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.