Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne
Ustawianie opcji opisywania szczegółów
Elementy modelu
Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu
Expand eDrawings UwagieDrawings Uwagi
Expand StylStyl
Dodaj lub aktualizuj styl
Expand AdnotacjeAdnotacje
Collapse TabeleTabele
Tabele - Informacje ogólne
Expand Adnotacje - tabeleAdnotacje - tabele
Ogólne tabele
Expand Tabele otworówTabele otworów
Expand Tabele poprawekTabele poprawek
Collapse Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanejTabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Aktualizowanie listy elementów ciętych
Wykluczanie operacji z list elementów ciętych
Wstawianie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej do rysunków
Sortowanie kolumn tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Sortowanie tabel listy elementów ciętych konstrukcji spawanej według numerów elementów
Konfiguracje list elementów ciętych konstrukcji spawanej
Materiały na listach elementów ciętych
Menedżer właściwości PropertyManager Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej
Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej
Expand Tabele spoinTabele spoin
Expand Tabele zgięćTabele zgięć
Expand Tabele wykrawaniaTabele wykrawania
Expand Tabele bloku tytułowegoTabele bloku tytułowego
Pasek narzędzi komórki, wiersza lub kolumny tabeli
Expand Kolumny i wiersze tabeliKolumny i wiersze tabeli
Dodawanie tekstu symbolu do LM lub komórek tabeli
Expand Równania w tabelach i na listach materiałów (LM)Równania w tabelach i na listach materiałów (LM)
Expand Szablony tabeliSzablony tabeli
Kotwice tabeli
Menedżer właściwości PropertyManager Tabela
Expand Lista materiałów (LM)Lista materiałów (LM)
Expand Standardy projektowaniaStandardy projektowania
Expand Ustawienia drukowaniaUstawienia drukowania
Expand RysunkiRysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej

Należy użyć tego menedżera właściwości PropertyManager, aby zmienić zawartość kolumny na liście elementów ciętych konstrukcji spawanej.

Możemy określić kolumny do uwzględnienia w Liście elementów konstrukcji spawanej i ich pozycje w tabeli.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Kolumna, należy:

Kliknąć nagłówek kolumny, kiedy wskaźnik zmieni się na pointer_Table_Column.gif.

Aby zmienić pozycje kolumn, należy:

Przeciągnąć i upuścić kolumny, aby przenieść pozycję w obrębie tabeli.

Aby dodać nową kolumnę do tabeli, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę tabeli i wybrać Wstaw > Kolumna w prawo lub Kolumna w lewo. Nie możemy dodawać kolumn w menedżerze właściwości PropertyManager.

Właściwości kolumny

Dla wybranej kolumny wybrać jeden z następujących typów kolumny, wymieniony z jego tytułem nagłówka. Można edytować nagłówek z polu Tytuł poniżej.

Numer elementu NR ELEMENTU Dane dla każdego elementu listy elementów ciętych FM_sub-weldment_folder.gif w modelu wypełniają kolumnę. Każdy Element listy elementów konstrukcji spawanej jest wyszczególniony w części Lista elementów konstrukcji spawanej fm_cutlist_current.png w drzewie operacji FeatureManager dokumentu części.
Ilość ILOŚĆ Liczba elementów w każdym Elemencie listy elementów konstrukcji spawanejFM_sub-weldment_folder.gif wypełnia kolumnę.
Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu z listy elementów ciętych Nazwa elementu listy elementów konstrukcji spawanej (np. Element listy elementów ciętych1) w dokumencie części wypełni kolumnę.
Zdefiniowany przez użytkownika   Możemy edytować <Nowa kolumna> w Tytule dla nagłówka kolumny. Należy ręcznie wpisać dane do kolumny.
Właściwość elementu z listy elementów ciętych   Dostosowane właściwości dla elementów listy elementów konstrukcji spawanej w dokumencie części. Należy wybrać element w Dostosowana właściwość i edytować tekst dla nagłówka kolumny w Tytuł. Właściwości takie jak OPIS i DŁUGOŚĆ są dostępne automatycznie dla obiektów utworzonych przez menedżera właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny. Możemy dodać inne dostosowane właściwości do elementów listy elementów konstrukcji spawanej.
Tytuł   Możemy edytować tekst w nagłówku kolumny.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Kolumna Listy elementów konstrukcji spawanej
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.