Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Collapse PowierzchniePowierzchnie
Obiekty powierzchniowe
Expand Operacje powierzchniOperacje powierzchni
Collapse Elementy sterujące powierzchniElementy sterujące powierzchni
Wydłużanie powierzchni
Expand Zaokrąglenie powierzchniZaokrąglenie powierzchni
Expand Połączenie powierzchniPołączenie powierzchni
Powierzchnia środkowa
Expand Wypełnienie powierzchniWypełnienie powierzchni
Expand Przycięcie powierzchniPrzycięcie powierzchni
Expand Cofnięcie przycięcia powierzchniCofnięcie przycięcia powierzchni
Ukrywanie i pokazywanie obiektów
Expand Spłaszcz powierzchnięSpłaszcz powierzchnię
Expand Przenieś/Kopiuj obiektyPrzenieś/Kopiuj obiekty
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianęMenedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Expand Usuń ścianęUsuń ścianę
Usuwanie otworu
Expand Zastępowanie ścianyZastępowanie ściany
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Przycięcie powierzchni

Możemy użyć powierzchni, płaszczyzny, lub szkicu jako narzędzia przycinania, aby przyciąć przecinające się powierzchnie. Możemy również użyć powierzchni w połączeniu z innymi powierzchniami, jako narzędzia wzajemnego przycinania. Przycięcie powierzchni zawiera następujące opcje:

Aby przyciąć powierzchnię, należy:

 1. Utworzyć dwie lub więcej powierzchni, które przecinają się w jednym lub więcej punktów lub utworzyć powierzchnię, która przecina płaszczyznę lub ma szkic na jej ścianie.
 2. Kliknąć Przytnij powierzchnię na pasku narzędzi Powierzchnie lub kliknąć Wstaw > Powierzchnia > Przytnij.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager w części Typ przycięcia wybrać typ:
  • Standard. Przycina powierzchnie używając powierzchni, elementów szkicu, krzywych, płaszczyzn, itd.
  • Wzajemne. Przycina wiele powierzchni używając samych powierzchni.
 4. W części Wybór, wybrać z tych opcji:
  • Narzędzie przycięcia (dostępne z wybraną opcją Standardowe w części Typ przycięcia). Należy wybrać powierzchnię, element szkicu, krzywą lub płaszczyznę w obszarze graficznym jako narzędzie przycinające inne powierzchnie.
  • Powierzchnie (dostępne z wybraną opcją Wzajemne w części Typ przycięcia). Należy wybrać wiele powierzchni w obszarze graficznym dla Powierzchnie przycinające do użycia do przycięcia nich samych.
  • Wybrać akcję przycięcia:
   • Zachowaj zaznaczone. Zachowuje powierzchnie wymienione na liście Elementy do pozostawieniasurface_pieces_to_keep.png. Przecinające się powierzchnie nie wymienione na liście Elementy do pozostawienia są odrzucane.
   • Usuń zaznaczone. Odrzuca powierzchnie wymienione na liście Elementy do usunięciasurface_pieces_to_keep.png. Przecinające się powierzchnie nie wymienione na liście Elementy do usunięcia są zachowywane.
  • Wybrać powierzchnie w Elementy do pozostawieniasurface_pieces_to_keep.png lub w Elementy do usunięciasurface_pieces_to_keep.png, w oparciu o akcję przycięcia.
 5. W części Opcje podziału powierzchni, wybrać element:
  • Naturalny. Granice stanowią przedłużenie stycznych od końców narzędzia przycięcia.
  • Liniowe. Granice rozciągają się od punktów końcowych narzędzia przycięcia do najbliższej krawędzi.
 6. Można również wybrać opcję Podziel wszystko.

  Przykład: Przycięcie powierzchni – Opcje podziału powierzchni

 7. Należy kliknąć
Przykład używania standardowego typu przycięcia
Szkic użyty dla Narzędzia przycięcia Elementy do pozostawieniasurface_pieces_to_keep.png z Naturalny wybranym w Opcje podziału powierzchni Przycięta powierzchnia
Przykład używania wzajemnego typu przycięcia
Dwie przecinające się powierzchnie Powierzchnie wybrane dla Elementy do pozostawieniasurface_pieces_to_keep.png Przycięta powierzchnia


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Przycięcie powierzchni
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.