Ukryj spis treści

Narzędzie pomiaru

Polecenie to mierzy odległość, kąt, promień i rozmiar linii, punktów, powierzchni i płaszczyzn lub pomiędzy nimi w szkicach, modelach trójwymiarowych (3D), złożeniach lub rysunkach.

Aby otworzyć okno dialogowe Zmierz, należy:

Kliknąć Zmierz (pasek narzędzi narzędzia) lub Narzędzia > Zmierz.

Gdy wybierzemy wierzchołek lub punkt szkicu, wyświetlone zostaną współrzędne x, y i z.

Gdy narzędzie Zmierz nie jest aktywne, najczęściej używane pomiary dla wybranych elementów pojawiają się na pasku stanu.
Wymiary łuku/okręgu Należy wybrać, aby określić odległość do wyświetlenia kiedy wybrane są łuki lub okręgi:

Środek do środka

Minimalna odległość

Maksymalna odległość

Measure_ArcCircle_CustDist.gif Odległość dowolna

Jednostki/Precyzja Należy wybrać, aby określić dostosowane jednostki i precyzję miary.
Pokaż wymiary XYZ Zaznaczyć, aby wyświetlać wymiary dX, dY i dZ pomiędzy wybranymi elementami w obszarze graficznym. Odznaczyć, aby wyświetlać tylko minimalną odległość pomiędzy wybranymi elementami.
tool_measure_point_to_point.gif Punkt-do-punktu Włącza tryb punkt-do-punktu w celu dokonania pomiaru odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami modelu.
Względem początku ukł. współrzędnych Wybrać układ współrzędnych:

Początek układu współrzędnych części

Measure_XYZRelTo_menu.gif Układ współrzędnych wystąpienie

Układ współrzędnych zdefiniowany przez użytkownika.

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, kiedy dokument ma dostępny więcej niż jeden układ współrzędnych.
Rzutowane na Wyświetla odległość pomiędzy wybranymi elementami rzutowanymi na:

Brak

Rzut i Normalna nie są obliczane.

Ekran.

Wybierz ścianę/płaszczyznę

Oprogramowanie oblicza odległość rzutowania (na wybranej płaszczyźnie) oraz odległość normalnej (normalna do wybranej płaszczyzny). Rzut i Normalny pojawią się w oknie dialogowym Zmierz.

W odłączonych rysunkach, jeżeli model nie jest załadowany, wszystkie wymiary są wyświetlane jako dwuwymiarowe dane rzutowania.
tool_measure_history.gif Historia pomiarów Otwiera okno dialogowe Historia pomiarów, gdzie można odczytać wszystkie pomiary dokonane w bieżącej sesji SOLIDWORKS
tool_measure_sensors.gif Utwórz czujnik Otwiera operację Sensor z menedżera PropertyManager, gdzie można ustawić powiadomienie w przypadku zmiany wartości.
expand_dialog_box.gif   Przełącza widoczność wyświetlania pomiaru.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Narzędzie pomiaru
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.