Ukryj spis treści

Ogólne opcje importu

Aby ustawić ogólne opcje importu, należy:

 1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Otwórz.
 2. W oknie dialogowym ustawić Pliki typu na jeden z poniższych typów a następnie kliknąć Opcje.
  • IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
 3. Wybrać z opisanych poniżej opcji a następnie kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Otwórz.
  Opcja Opis
  Elementy bryłowe/powierzchniowe

  Spróbuj uformować bryłę(y)

  Mapowanie BREP. Podejmuje próbę importu modelu poprzez bezpośrednie mapowanie topologii z użyciem danych reprezentacji granic (BREP). Na ogół ten tryb jest szybszy od łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli. Jeśli wybierzemy opcję Spróbuj uformować bryłę(y) ale nie Mapowanie BREP, aplikacja SOLIDWORKS próbuje połączyć powierzchnie w bryły.

  Połącz powierzchnię(e)

  Importuje jako powierzchnie i próbuje połączyć ze sobą powierzchnie.

  Nie łącz

  Importuje jako powierzchnie i zapobiega łączeniu powierzchni ze sobą.

  Scalaj elementy (dla Inventor Part, SAT, STEP lub IGES)

  Aby zachować linie podziałowe (zbędna geometria) i uformować bryłę, kiedy wybrana jest opcja Połącz powierzchnię(e) lub Nie łącz.

  Swobodne punkty/krzywe

  Importuj jako szkic(e)

  Importuje dane jako dane szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D). Zalecane przy importowaniu swobodnych krzywych. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako szkice 3D.

  Importuj jako krzywe 3D

  Importuje dane jako krzywe trójwymiarowe (3D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako krzywe. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D).

  Importuj wielo obiekty jako części (Tylko IGES, STEP, UG i ACIS). Importuje część wieloobiektową jako oddzielne dokumenty części w dokumencie złożenia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, część wieloobiektowa jest importowana jako dokument części z wieloma obiektami.
  Wykonaj pełny przegląd elementów i napraw błędy Sprawdza i naprawia błędy geometrii. Wydajność importu jest spowolniona ponieważ oprogramowanie zużywa czas na sprawdzanie i (kiedy jest to możliwe) naprawę elementów modelu.
  Automatycznie uruchom Diagnostykę importu (Naprawianie) Diagnostyka importu jest uruchamiana automatycznie przy importowaniu pliku. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, dla każdego importu pojawia się monit pytający czy chcemy uruchomić Diagnostykę importu.
  Dostosuj tolerancję krzywej Dostosowuje tolerancję podczas importu modeli z bardzo małymi elementami (najmniejsze wartości rzędu 1,0e-6 do 1,0e-7 metra). Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, aplikacja SOLIDWORKS używa wewnętrznych ustawień tolerancji, które są zbyt duże, aby prawidłowo zaimportować i wyświetlić te niewielkie modele. Należy wpisać tolerancję w polu.
  Jednostka Ustawia jednostkę miary dla importowanego pliku.

  Jednostka określona w pliku

  Używa jednostek miary z importowanego pliku.

  Jednostka określona w szablonie dokumentu

  Używa jednostek określonych w pliku szablonu SOLIDWORKS w części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Szablony domyślne.

  IGES

  Pokaż poziomy IGES

  Wyświetla okno dialogowe IGES Import - powierzchnie, krzywe i poziomy jeżeli plik IGES zawiera krzywe lub różne poziomy (lub warstwy).

  STEP

  Mapuj dane konfiguracji

  Importuje dane konfiguracji pliku STEP plus dane geometryczne. Należy wyczyścić, aby importować tylko dane geometryczne.

  Unigraphics

  Importuj obiekty narzędzi

  Obiekty narzędzi są importowane do konstruowania obiektów końcowych. Należy wyczyścić ta opcję, aby importować tylko obiekty końcowe.

 4. Wybrać plik do otwarcia i kliknąć Otwórz, aby zaimportować go jako dokument SOLIDWORKS.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Ogólne opcje importu
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.