Ukryj spis treści

Opcje importu SLDXML

Należy użyć opcji importu SLDXML, aby określić sposób, w jaki dane szkicu i dane wiązania złożenia są wczytywane do dokumentu SOLIDWORKS tworzonego przy użyciu formatu wymiany danych .SLDXML.

Aby uzyskać dostęp do opcji importu SLDXML, konieczne jest włączenie dodatku SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
 1. Kliknąć Narzędzia > Dodatki.
 2. W oknie dialogowym w części Inne dodatki wybrać Aktywne dodatki i Start dla SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink.
 3. Kliknąć OK.

Aby uzyskać dostęp do opcji importu SLDXML, należy:

 1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Otwórz.
 2. Ustawić Pliki typu na SLDXML.
 3. Kliknąć Opcje.
Wczytać dane szkicu Element szkicu i dane powiązania z pliku .SLDXML z modelem SOLIDWORKS odczytywane są w następujący sposób:
 • Elastyczne obiekty szkicu są konwertowane do elementów szkicu SOLIDWORKS.
 • Sztywne obiekty szkicu są konwertowane do bloków szkicu SOLIDWORKS.

Szkice są tworzone na równoważnych geometrycznie płaszczyznach szkicu i pojawiają się na odpowiednim poziomie hierarchii w drzewie operacji FeatureManager.

Wczytać obiekty szkicu jako bloki w szkicu mechanizmu Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zawartość pliku .SLDXML została utworzona w trybie mechanizmu w aplikacjach SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE.

Konwertuje zarówno elastyczne, jak i sztywne obiekty szkicu do bloków szkicu w SOLIDWORKS.

Opcja ta ma wpływ na pliki .SLDXML tylko ze szkicami mechanizmu.
Wczytać dane wiązań złożenia Dane dla następujących wiązań są zawarte w pliku SOLIDWORKS:
 • Zablokuj
 • Wspólny
 • Koncentrycznie
 • Równoległy
 • Odległość sześciokąta
 • Prostopadle
 • Angle
 • Styczny
 • Koła zębate

  Wiązania kół zębatych i wiązania mechanizmów zębatkowych są mapowane do wiązań trakcji w SOLIDWORKS. Tak się dzieje, jeżeli obrót koła zębatego w aplikacjach SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE jest połączony z obrotem i koła zębate są ze sobą styczne.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Opcje importu SLDXML
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.