Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Collapse Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand Sterowanie i modyfikacja szykówSterowanie i modyfikacja szyków
Collapse Typy szykówTypy szyków
Expand Szyki oparte na krzywejSzyki oparte na krzywej
Expand Szyki linioweSzyki liniowe
Expand Szyki kołoweSzyki kołowe
Szyki oparte na szkicu
Szyki oparte na tabeli
Zapisywanie i ładowanie szyków opartych na tabeli
Expand Operacja LustroOperacja Lustro
Expand Wzory wypełnieniaWzory wypełnienia
Expand Szyki zmienneSzyki zmienne
Expand Oznaczenia szykówOznaczenia szyków
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Szyki oparte na szkicu

Szyk operacji można zdefiniować przy pomocy punktów szkicu. Operacja źródłowa jest propagowana w szyku do każdego punktu w szkicu. Szyków opartych na szkicu można użyć w odniesieniu do otworów lub innych wystąpień operacji.

Aby zbudować szyk oparty na szkicu, należy:

 1. Otworzyć szkic na ścianie części.
 2. Tworzy operację źródłową na modelu.

 3. Kliknąć Punkt lub Narzędzia > Element szkicu > Punkt i dodać wielokrotne punkty szkicu, reprezentujące szyk, który chcemy utworzyć w oparciu o operację źródłową.

 4. Zamknąć szkic.
 5. Kliknąć Szyk oparty na szkicu (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Szyk/Lustro > Szyk oparty na szkicu.
 6. W części Wybór, należy wykonać następujące czynności:
  • Jeśli to konieczne, użyć wysuwanego drzewa operacji FeatureManager aby wybrać Szkic odniesienia, który ma być użyty jako szyk.
  • Kliknąć Środek ciężkości, aby użyć środka ciężkości operacji źródłowej lub Wybrany punkt, aby użyć innego punktu jako punktu odniesienia.
   W zależności od tego, co wybraliśmy jako nasz Punkt odniesienia, położenie propagowanych operacji zmieni się.
   Początek układu współrzędnych użyty jako Punkt odniesienia
   Wybrany wierzchołek użyty jako Punkt odniesienia
   Można również zmieniać względne położenie propagowanych operacji, gdy jest używany szyk oparty na tabeli.
  • Jeżeli wybierzemy Wybrany punkt jako punkt odniesienia, należy wybrać Wierzchołek odniesienia w obszarze graficznym.
   Jako punktu odniesienia w szyku opartym na szkicu można użyć środka ciężkości operacji źródłowej, początku układu współrzędnych szkicu, wierzchołka lub innego punktu szkicu.
 7. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć szyk w oparciu o operację, należy w części Operacje do powtórzenia wybrać operację w obszarze graficznym.
   Jeżeli operacja do utworzenia szyku zawiera zaokrąglenia lub inne dodatki, należy użyć wysuwanego drzewa operacji FeatureManager aby wybrać te operacje.
  • Aby utworzyć szyk w oparciu o ściany, które składają się na operację, w części Ściany do powtórzeniaselect_face_planar.png należy wybrać wszystkie ściany w obszarze graficznym. Jest to użyteczne w przypadku modeli, które importują tylko ściany składające się na operację, a nie samą operację.
   W przypadku używania polecenia Ściany do powtórzenia, szyk musi pozostawać w ramach tej samej ściany lub granicy. Nie może on przecinać granic. Na przykład: wycięcie w poprzek całej ściany lub różnych poziomów (takich jak podniesiona krawędź) utworzyłoby granicę i odrębne ściany, uniemożliwiając rozchodzenie się szyku.
  • Aby utworzyć szyk w oparciu o części wieloobiektowe, w części Obiekty do powtórzenia należy wybrać obiekt do powtórzenia w szyku w obszarze graficznym.
   Część wieloobiektowa z Obiektem do powtórzenia i punktami szkicu Zastosowany Szyk oparty na szkicu
 8. W części Opcje, ustawić te opcje:
  Opcja Opis
  Szyk geometrii Tworzy szyk używając tylko geometrii (ściany i krawędzie) operacji, zamiast powtarzania w szyku i rozwiązywania każdego wystąpienia operacji. Opcja Szyk geometrii przyspiesza tworzenie i przebudowywanie szyku. Nie można tworzyć szyków geometrii operacji, których ściany są połączone z resztą części.
  Szyk geometrii nie jest dostępny z Obiekty do powtórzenia.
  Rozejście właściwości wizualnych Kopiuje kolory, tekstury i dane oznaczeń gwintów oprogramowania SOLIDWORKS na wszystkie wystąpienia szyku.
 9. Kliknąć .

  Szyk ze szkicu ze Środkiem ciężkości jako punktem odniesienia Naszkicować szyk z Wybranym punktem jako punktem odniesieniaWyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Szyki oparte na szkicu
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.