Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Collapse Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand Sterowanie i modyfikacja szykówSterowanie i modyfikacja szyków
Collapse Typy szykówTypy szyków
Expand Szyki oparte na krzywejSzyki oparte na krzywej
Expand Szyki linioweSzyki liniowe
Expand Szyki kołoweSzyki kołowe
Szyki oparte na szkicu
Szyki oparte na tabeli
Zapisywanie i ładowanie szyków opartych na tabeli
Expand Operacja LustroOperacja Lustro
Expand Wzory wypełnieniaWzory wypełnienia
Expand Szyki zmienneSzyki zmienne
Expand Oznaczenia szykówOznaczenia szyków
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Szyki oparte na tabeli

Szyk operacji można zdefiniować przy użyciu współrzędnych X-Y. Szyki otworów używające współrzędnych X-Y są powszechnym zastosowaniem szyków opartych na tabeli. Tym niemniej, w szykach opartych na tabeli można użyć innych operacji źródłowych, takich jak np. dodanie. Można również zapisać i załadować współrzędne X-Y szyku operacji i zastosować je do nowej części.

Aby zbudować szyk oparty na tabeli, należy:

 1. Utworzyć operację źródłową. 2. Utworzyć układ współrzędnych. Początek układu współrzędnych staje się początkiem układu współrzędnych szyku z tabeli a osi X i Y definiują płaszczyznę na której występuje szyk.
 3. Kliknąć Szyk oparty na tabeli na pasku narzędzi Operacje lub Wstaw > Szyk/Lustro > Szyk oparty na tabeli.
 4. W oknie dialogowym ustawić następujące opcje:
  Opcja Opis
  Odczytaj plik z Importuje tabelę szyku lub plik tekstowy ze współrzędnymi X-Y. Należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik tabeli szyku (*.sldptab) lub plik tekstowy (*.txt) do zaimportowania istniejących współrzędnych X-Y.
  Pliki tekstowe używane dla szyków opartych na tabeli muszą mieć tylko dwie kolumny: lewa dla współrzędnych X i prawa dla współrzędnych Y. Dwie kolumny muszą być oddzielone przez ogranicznik taki jak odstęp, przecinek czy tabulator. Możemy użyć połączenia różnych ograniczników w obrębie tego samego pliku tekstowego. Nie należy uwzględniać żadnych innych informacji w pliku tekstowym ponieważ powoduje to niepowodzenie importu.
  Punkt odniesienia Określa punkt, do którego mają zastosowanie współrzędne X-Y przy umieszczaniu wystąpień. Współrzędne X-Y punktu odniesienia są wyświetlane jako Punkt 0 w tabeli szyku.
  Wybrany punkt Ustawia punkt odniesienia na wybrany wierzchołek lub punkt szkicu.
    Punkt odniesienia: Wybrany punkt (górny lewy wierzchołek operacji źródłowej) Dla każdego wystąpienia szyku, wybrany górny lewy wierzchołek operacji źródłowej jest umieszczany we współrzędnych X-Y określonych w tabeli.

  Centroid Ustawia punkt odniesienia na środek ciężkości operacji źródłowej.
    Punkt odniesienia: Środek ciężkości Dla każdego wystąpienia szyku, środek ciężkości operacji źródłowej jest umieszczany we współrzędnych X-Y określonych w tabeli. Współrzędne X i Y są mierzone od początku układu współrzędnych.

  Układ współrzędnych Ustawia układ współrzędnych, włącznie z początkiem układu współrzędnych, używany do tworzenia szyku z tabeli. Należy wybrać utworzony układ współrzędnych z drzewa operacji FeatureManager.
  Operacje do kopiowania Tworzy szyk oparty na operacjach. Możemy wybrać wiele operacji.
  Ściany do kopiowania Tworzy szyk oparty na ścianach, które tworzą operację. Należy wybrać wszystkie ściany w obszarze graficznym. Jest to użyteczne w przypadku modeli, które importują tylko ściany składające się na operację, a nie samą operację.
  W przypadku używania polecenia Ściany do kopiowania, szyk musi pozostawać w ramach tej samej ściany lub granicy. Nie może on przecinać granic. Na przykład: wycięcie w poprzek całej ściany lub różnych poziomów (takich jak podniesiona krawędź) utworzyłoby granicę i odrębne ściany, uniemożliwiając rozchodzenie się szyku.
    Granica powoduje niepowodzenie szyku

    Szyk powiódł się bez granicy

  Obiekty do kopiowania Tworzy szyk oparty na częściach wieloobiektowych. Należy wybrać obiekty do powtórzenia w szyku.
  Szyk geometrii Tworzy szyk używając tylko geometrii (ściany i krawędzie) operacji, zamiast powtarzania w szyku i rozwiązywania każdego wystąpienia operacji. Opcja Szyk geometrii przyspiesza tworzenie i przebudowywanie szyku. Nie można tworzyć szyków geometrii operacji, których ściany są połączone z resztą części. Szyk geometrii nie jest dostępny z Obiekty do powtórzenia.
  Rozejście właściwości wizualnych Kopiuje kolory, tekstury i dane oznaczeń gwintów oprogramowania SOLIDWORKS na wszystkie wystąpienia szyku.
  Tabela współrzędnych X-Y Tworzy punkty lokalizacji dla wystąpień szyku używając współrzędnych X-Y. Kliknąć dwukrotnie obszar poniżej Punktu 0, aby wprowadzić współrzędne X-Y dla każdego wystąpienia szyku z tabeli. Współrzędne X-Y punktu odniesienia są wyświetlane dla Punktu 0. Kliknąć undo.png, aby cofnąć operacje tabeli współrzędnych.
  Można używać współrzędnych dodatnich lub ujemnych. Aby wprowadzić współrzędną ujemną, należy poprzedzić wartość znakiem minus (-). Nie musimy wprowadzać współrzędnych X-Y jeżeli importujemy tabelę lub plik tekstowy szyku.
 5. Kliknąć OK.

Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Szyki oparte na tabeli
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.