Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Podstawowe koncepcje
Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
Expand Pomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowePomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowe
Expand Podstawy dokumentuPodstawy dokumentu
Collapse Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKSInformacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS
Odzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Opcje
Expand Opcje systemuOpcje systemu
Collapse Właściwości dokumentuWłaściwości dokumentu
Właściwości dokumentu - Standard projektowania
Expand Właściwości dokumentu - AdnotacjeWłaściwości dokumentu - Adnotacje
Expand Właściwości dokumentu - WymiaryWłaściwości dokumentu - Wymiary
Właściwości dokumentu - Linie środkowe/Znaczniki środka
Opcje DimXpert — Rysunki
Właściwości dokumentu — Wyświetlanie wirtualnego punktu przecięcia
Expand Właściwości dokumentu - TabeleWłaściwości dokumentu - Tabele
Expand Właściwości dokumentu - widokiWłaściwości dokumentu - widoki
Właściwości dokumentu - Opisywanie szczegółów
Właściwości dokumentu - arkusze rysunku
Właściwości dokumentu - Siatka/Przyciąganie
Właściwości dokumentu - Jednostki
Właściwości dokumentu — Krój linii
Właściwości dokumentu - Styl linii
Właściwości dokumentu - Grubość linii
Właściwości dokumentu - Wyświetlanie modelu
Właściwości dokumentu - Właściwości materiału
Właściwości dokumentu - Jakość obrazu
Właściwości dokumentu - Arkusz blachy
Właściwości dokumentu – Konstrukcje spawane
Właściwości dokumentu - Wyświetlanie płaszczyzny
Collapse Właściwości dokumentu — DimXpert WymiarówWłaściwości dokumentu — DimXpert Wymiarów
Opcje wymiaru rozmiaru DimXpert Wymiarów
Opcje wymiaru bazującego DimXpert Wymiarów
Opcje wymiaru łańcuchowego DimXpert Wymiarów
Opcje tolerancji położenia i kształtu DimXpert Wymiarów
Opcje kontroli sfazowania DimXpert Wymiarów
Opcje wyświetlania DimXpert Wymiarów
Expand WyświetlajWyświetlaj
Expand WybórWybór
Expand Właściwości plikuWłaściwości pliku
Expand Narzędzie pomiaruNarzędzie pomiaru
Expand SensorySensory
Expand RównaniaRównania
Expand Branżowe narzędzia projektowaniaBranżowe narzędzia projektowania
Xpert - Informacje ogólne
Dodatki
Expand Szybki start SOLIDWORKSSzybki start SOLIDWORKS
Expand Łączenie i osadzanie obiektówŁączenie i osadzanie obiektów
Expand Rejestrowanie i odtwarzanie makrRejestrowanie i odtwarzanie makr
Expand  Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach
Interfejs API SOLIDWORKS
Harmonogram zadań SOLIDWORKS
SOLIDWORKS - informacje
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Opcje kontroli sfazowania DimXpert Wymiarów

Opcje te mają wpływ na sposób rozpoznawania operacji sfazowania przez polecenia DimXpert Wymiarów i definiują wartości tolerancji używane podczas tworzenia tolerancji rozmiaru przy użyciu narzędzi Schemat autowymiarowania lub Wymiar rozmiaru.
Opcje te nie wpływają na wcześniej istniejące operacje, wymiary i tolerancje.

Ustawienia szerokości

Kontroluje, czy ściany mogą być uwzględniane jako kandydaci do operacji sfazowania.
Kontrole te nie wpływają na rozpoznawanie sfazowań SOLIDWORKS jako operacji sfazowania DimXpert Wymiarów.
Proporcja szerokości sfazowania Ustawia proporcję szerokości sfazowania, która jest obliczana jako iloraz szerokości ściany przylegającej do kandydata sfazowania do szerokości kandydata sfazowania.

Aby być rozpoznanym jako sfazowanie, rezultat musi być wyższy od tej proporcji dla każdego obliczenia.

W tych przykładach Proporcja szerokości sfazowania jest ustawiona na 1.

Kolorowa ściana zostanie rozpoznana jako sfazowanie (proporcje 2 i 1.5)Ta kolorowa ściana zostanie rozpoznana jako płaszczyzna (proporcje 2 i 0.75)

Maksymalna szerokość sfazowania Ustawia maksymalną szerokość sfazowania. W tych przykładach Maksymalna szerokość sfazowania jest ustawiona na 10.

Ściana o szerokości 9 jest rozpoznawana jako sfazowanie.

Ściana o szerokości 20 jest rozpoznawana jako płaszczyzna.

Ustawienia tolerancji

Odległość Opcje typu tolerancji:

Symetryczna

Wartość jest interpretowana jako plus i minus.

Dwustronna

Wartości są dodawane lub odejmowane od nominalnego rozmiaru operacji

Blok

Liczba miejsc dziesiętnych

Ogólne

Blok lub Ogólne pojawiają się w zależności od tego, czy wybrano Tolerancja bloku lub Tolerancja ogólna jako metodę DimXpert Wymiarów. Patrz Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > DimXpert Wymiarów .
Kąt


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Opcje kontroli sfazowania DimXpert Wymiarów
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.