Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne
Ustawianie opcji opisywania szczegółów
Elementy modelu
Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu
Expand eDrawings UwagieDrawings Uwagi
Expand StylStyl
Dodaj lub aktualizuj styl
Collapse AdnotacjeAdnotacje
Adnotacje - Informacje ogólne
Opcje adnotacji - Informacje ogólne
Expand Widoki adnotacjiWidoki adnotacji
Wielokrotne adnotacje
Expand Pasek narzędzi WyrównaniePasek narzędzi Wyrównanie
Nieaktualne elementy opisowe
Grupowanie adnotacji
Adnotacje trójwymiarowe
Menedżer właściwości PropertyManager Orientuj adnotację
Expand Linie wiodąceLinie wiodące
Expand OdnośnikiOdnośniki
Expand Znaczniki środka i linie środkoweZnaczniki środka i linie środkowe
Opisywanie szczegółów dla szczelin na szkicu
Expand Objaśnienia otworuObjaśnienia otworu
Expand Oznaczenia gwintuOznaczenia gwintu
Expand SymboleSymbole
Expand Kreskowanie/wypełnienie obszaruKreskowanie/wypełnienie obszaru
Expand Etykiety lokalizacji dla widokówEtykiety lokalizacji dla widoków
Expand Chmura poprawekChmura poprawek
Expand Symbole poprawekSymbole poprawek
Expand Bloki w rysunkachBloki w rysunkach
Wstawianie geometrii odniesienia do rysunków
Expand NotatkiNotatki
Sprawdzanie pisowni
Właściwości Listy elementów ciętych
Expand Malarz formatuMalarz formatu
Expand TabeleTabele
Expand Lista materiałów (LM)Lista materiałów (LM)
Expand Standardy projektowaniaStandardy projektowania
Expand Ustawienia drukowaniaUstawienia drukowania
Expand RysunkiRysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Adnotacje trójwymiarowe

Dokumenty części i złożeń SOLIDWORKS obsługują adnotacje trójwymiarowe (3D) zgodnie z normą ASME Y14.41-2003.

3D_datum_feature.gif 3D_annotation_drawing.gif

Aby włączyć tryb widoku adnotacji, prawym przyciskiem myszy kliknąć folder AdnotacjeFM_annotations.gif i wybrać Włącz wyświetlanie adnotacji.

Adnotacje trójwymiarowe (3D) są zorganizowane zgodnie z widokami ortograficznymi modelu, takimi jak przedni, dolny, izometryczny itp. Orientacje te są zwane widokami adnotacji i stanowią replikę orientacji standardowych widoków rysunku. Widoki adnotacji można tworzyć automatycznie lub ręcznie.

Domyślnie istnieje jeden widok adnotacji dla części i złożeń: Nieprzypisane elementy FM_annotation_view.gif. Widok ten zawiera wszelkie adnotacje, które nie zostały wstawione do określonego widoku adnotacji. Aby zobaczyć adnotacje w danym widoku, należy dwukrotnie kliknąć ten widok adnotacji. Strzałka arrow_annotation_view_active.gif oznacza, że widok adnotacji jest aktywny.

Po utworzeniu widoków adnotacji w modelu, można wykorzystać te widoki w rysunkach. Widoki adnotacji są konwertowane na dwuwymiarowe widoki rysunku tak więc adnotacje wstawiane w modelu pojawiają się w rysunku.

Adnotacje trójwymiarowe (3D) w częściach nie są dynamicznie połączone z odpowiadającymi im rysunkami. Jeżeli zmienimy adnotację 3D w części, rysunek nie jest aktualizowany. Musimy ponownie wstawić widok rysunku, aby zmiany zostały uwzględnione.

Wstawianie adnotacji trójwymiarowych

Adnotacje trójwymiarowe można wstawiać w częściach i złożeniach. Oprogramowanie SOLIDWORKS organizuje adnotacje trójwymiarowe zgodnie z widokami ortograficznymi modelu, takimi jak przedni, dolny, izometryczny itp. Orientacje te są nazywane widokami adnotacji i stanowią replikę orientacji standardowych widoków rysunku.


3D_datum_feature.gif

Po utworzeniu widoków adnotacji w modelu, można wykorzystać te widoki w rysunkach. Widoki adnotacji są konwertowane na dwuwymiarowe widoki rysunku. Adnotacje wstawiane w modelu są zachowywane w rysunku.

Adnotacje trójwymiarowe (3D) w częściach nie są dynamicznie połączone z odpowiadającymi im rysunkami. Jeżeli zmienimy adnotację 3D w części, rysunek nie jest aktualizowany. Musimy ponownie utworzyć widok rysunku, aby zmiany zostały uwzględnione.

Aby wstawić adnotacje trójwymiarowe, należy:

  1. W części lub złożeniu, kliknąć narzędzie na pasku narzędzi Adnotacja.
  2. Kliknąć, aby umieścić symbol w modelu.

    Jeśli opcja Automatycznie umieść w widokach adnotacji jest wybrana, adnotacja zostanie dodana do widoku adnotacji w folderze Adnotacje FM_annotations.gif w drzewie operacji FeatureManager. W przeciwnym razie symbol zostanie dodany do widoku Nieprzypisane elementy FM_annotation_view.gif.

    Jeżeli wstawimy adnotację 3D w części arkusza blachy, widok adnotacji Rozłożony model zostanie automatycznie utworzony w folderze Adnotacje FM_annotations.gif. Po wybraniu widoku adnotacji Rozłożony model, narzędzie Rozłóż Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif jest niedostępne.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Adnotacje trójwymiarowe
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.