Ukryj spis treści

Ramki graniczne

Dla dowolnego elementu listy elementów ciętych można utworzyć ramkę graniczną na liście elementów ciętych, niezależnie od typu bryły lub obiektów arkusza blachy w elemencie listy elementów ciętych.

Ramka graniczna jest oznaczona jako szkic 3D i domyślnie oparta na płaszczyźnie X-Y. Biorąc pod uwagę orientację ramki granicznej, ramka graniczna jest najmniejszą ramką, w jakiej mieści się dany obiekt.

weldment_bounding_box.png
Korzyści płynące ze stosowania ramek granicznych:
 • Ogólne wymiary ramki granicznej są wyświetlane w oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych. Można z nich korzystać na liście materiałów, liście elementów ciętych i w przypadku innych adnotacji.
 • Dzięki ramce granicznej można określić długość, szerokość i wysokość produktu wyjściowego niezbędnego dla obiektu, co pomaga dowiedzieć się, ile miejsca potrzeba do zapakowania danego produktu.
 • Przy konstrukcjach spawanych nie trzeba już ręcznie szukać wielkości zapasu dla płyt.

Orientacja ramki granicznej

Orientacja ramki granicznej bazuje na jednym z następujących elementów:

 • Płaszczyźnie X-Y (domyślna)
 • Wstępnie wybranej płaszczyźnie lub ścianie planarnej

Wyjątkami dla tych orientacji są wzmocnienia konstrukcji spawanych i zamknięcia końca:

 • W przypadku wzmocnień płaszczyzna orientacji dla ramki granicznej jest równoległa do ścian wzmocnienia.
 • W przypadku zamknięć końca płaszczyzna orientacji dla ramki granicznej jest równoległa do ścian planarnych, które one zamykają.
 • W przypadku liniowego członu konstrukcyjnego płaszczyzna orientacji dla ramki granicznej jest prostopadła do linii szkicu definiującego dany człon.
Podczas tworzenia ramek granicznych dla różnych elementów listy elementów ciętych ich orientacja może być różna ze względu na indywidualne wyjątki.

Do aktualizacji listy elementów ciętych jest używana istniejąca orientacja. Podczas edytowania listy elementów ciętych lub elementu listy elementów ciętych używana jest istniejąca orientacja, chyba że wybrana zostanie płaszczyzna.

Praca z ramkami granicznymi

Aby utworzyć ramkę graniczną, należy:
 1. W drzewie operacji FeatureManager zaktualizować Listę elementów konstrukcji spawanej fm_cutlist_needs_update.png.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę elementów ciętych FM_CutList_Current.gif lub Element listy elementów ciętych i kliknąć Utwórz ramkę graniczną.
Aby edytować ramkę graniczną, należy:
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę elementów ciętych FM_CutList_Current.gif lub Element listy elementów ciętych, które mają już obramowanie, i kliknąć Edytuj ramkę graniczną, aby zmienić płaszczyznę lub ścianę orientacji w menedżerze właściwości PropertyManager.
Aby usunąć ramkę graniczną, należy:
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę elementów ciętych FM_CutList_Current.gif lub Element listy elementów ciętych i kliknąć Usuń ramkę graniczną.
Faktycznego szkicu 3D nie można edytować.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Ramki graniczne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.