Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Collapse Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Grupy
Profile i Listy elementów ciętych
Expand Listy elementów ciętychListy elementów ciętych
Dodawanie członów konstrukcyjnych
Dodawanie grup
Pasek narzędzi Konstrukcje spawane
Operacja konstrukcji spawanej
Konstrukcje spawane - Domyślne konfiguracje
Wyłączanie automatycznego tworzenia wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjnyMenedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny
Expand Konstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profiluKonstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profilu
Konstrukcje spawane - Punkty przebicia
Expand Konstrukcje spawane - Przytnij/WydłużKonstrukcje spawane - Przytnij/Wydłuż
Expand Konstrukcje spawane — wzmocnieniaKonstrukcje spawane — wzmocnienia
Expand Konstrukcje spawane - Zamykanie końcówKonstrukcje spawane - Zamykanie końców
Expand Ściegi spoinyŚciegi spoiny
Podkonstrukcje spawane
Collapse Dostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanychDostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanych
Dostosowane właściwości na listach elementów ciętych konstrukcji spawanej
Przypisywanie dostosowanych właściwości
Wartości dostosowanych właściwości
Dodawanie dostosowanych właściwości
Przykład: Przykład dostosowanych właściwości długość i kąt
Rysunki konstrukcji spawanych
Expand Tabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanejTabele listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Przypisywanie dostosowanych właściwości

Możemy przypisać dostosowane właściwości z trzech różnych źródeł:

Źródło Opis
Szkic profilu Możemy przypisać szkicowi profilu wszelkie z najczęściej używanych właściwości, które są unikatowe dla profilu i które chcemy, aby zostały dziedziczone przez element listy elementów konstrukcji spawanej odpowiadający operacji członu konstrukcyjnego. Przykładem takiej właściwości jest Opis.
Operacja FM_weldment.gifKonstrukcja spawana Właściwości przypisane do operacji konstrukcji spawanej są propagowane do wszystkich elementów listy elementów konstrukcji spawanej. Umożliwia to przypisanie właściwości z inną wartością, którą możemy później edytować dla każdego elementu listy elementów konstrukcji spawanej. Na przykład możemy dodać właściwość Koszt z wartością w odpowiedniej walucie.
Lista elementów ciętychFM_sub-weldment_folder.gif Elementy listy elementów konstrukcji spawanej dziedziczą właściwości ze szkicu profilu i z operacji konstrukcji spawanej. Możemy przypisać nowe właściwości lub edytować istniejące właściwości. Na przykład możemy dodać właściwość Waga i połączyć ją z właściwościami masy modelu. Tworzenie łącza pomiędzy nimi pozwala aplikacji SOLIDWORKS na kalkulowanie masy pierwszego obiektu bryłowego w elemencie listy elementów ciętych. System oblicza również i dodaje właściwości DŁUGOŚĆ, Kąt1, Kąt2, OPIS, MATERIAŁ, ILOŚĆ oraz CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ w przypadku obiektów wygenerowanych przez operacje członów konstrukcyjnych. Właściwości DŁUGOŚĆ, Kąt1 i Kąt2 nie można edytować.
Jako że obliczana jest waga tylko pierwszego elementu w folderze Element listy elementów ciętych każdy folder Element listy elementów ciętych powinien zawierać tylko identyczne elementy. Jeżeli dwa obiekty są geometrycznie identyczne, lecz mają zastosowane różne materiały, to są one umieszczane w oddzielnych folderach na liście elementów ciętych.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Przypisywanie dostosowanych właściwości
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.