Ukryj spis treści

Format pierwotny DXF/DWG

Można importować całe arkusze pliku DWG w formacie pierwotnym (tylko do wyświetlania) jako arkusze rysunku SOLIDWORKS co pozwala na bezpośrednie wyświetlanie i drukowanie oryginalnych elementów pliku DWG w obrębie dokumentów rysunków SOLIDWORKS. Arkusze te mogą być przeglądane, przesuwane, powiększane/pomniejszane i drukowane. Dostępne są tylko regulatory związane z widokiem.

Funkcja formatu pierwotnego poprawia wydajność importu i przeglądania. Jeżeli mamy duży rysunek schematyczny do załączenia jako odniesienie w dokumencie rysunku SOLIDWORKS, opcja formatu pierwotnego eliminuje potrzebę konwertowania elementów dokumentu rysunku schematycznego. Kiedy drukujemy rysunek SOLIDWORKS, drukowany dokument zawiera wszystkie elementy z arkusza formatu pierwotnego.

Podczas otwierania dokumentu rysunku SOLIDWORKS zawierającego dane pierwotnego formatu pliku DWG pojawia się menedżer właściwości PropertyManager DXF/DWG, a na pasku tytułowym pojawia się (Pierwotny DXF/DWG).

Importowanie pliku DWG w formacie pierwotnym

Aby importować plik DWG w formacie pierwotnym, należy:

  1. Otworzyć plik DWG.
  2. W oknie dialogowym Import DXF/DWG:
    1. Wybrać Osadź jako arkusz w pierwotnym formacie DXF/DWG.
    2. Aby zachować łącze do pliku źródłowego, wybrać Połącz z oryginalnym plikiem.
  3. Kliknąć Dalej, aby określić opcje na ekranie Mapowanie warstw rysunku lub kliknąć Zakończ, aby importować rysunek.
  4. Jeżeli wybraliśmy Dalej, należy ponownie kliknąć Dalej, aby określić opcje na ekranie Ustawienia dokumentu lub kliknąć Zakończ, aby importować rysunek.
  5. W menedżerze właściwości PropertyManager ustawić wartości, aby obsługiwać połączone odniesienia. Użyć menedżera właściwości PropertyManager, aby włączyć i obsługiwać zewnętrzne odniesienia pomiędzy arkuszem formatu pierwotnego a jego źródłowym plikiem DWG.
  6. Kliknąć .


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Format pierwotny DXF/DWG
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.