Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Collapse Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Interfejs użytkownika - Informacje ogólne
Dostępność
Expand Okna i monitoryOkna i monitory
Expand Obszar graficznyObszar graficzny
Panel menedżera
Collapse Drzewo operacji FeatureManagerDrzewo operacji FeatureManager
Omówienie drzewa operacji FeatureManager
Konwencje drzewa operacji FeatureManager
Widoki drzewa operacji FeatureManager
Opcje wyświetlania drzewa operacji FeatureManager
Relacje operacji widoku
Reakcja drzewa operacji FeatureManager na wybory
Expand Pasek przewijaniaPasek przewijania
Opcje drzewa operacji FeatureManager
Nawigacja klawiszami strzałek w drzewie operacji FeatureManager
Wybieranie z drzewa operacji FeatureManager
Dostęp do najnowszych operacji przy użyciu historii
Znajdowanie w drzewie operacji FeatureManager
Filtrowanie drzewa operacji FeatureManager
Dodawanie folderów i podfolderów
Folder Ulubione w drzewie operacji FeatureManager
Grupowanie operacji w folderach Ulubione
Wyświetlanie spinacza projektu
Dziennik projektu
Dodaj załącznik
Komentarze
Metki
Wyświetlanie opisów operacji
Zmienianie opisu operacji
Informacje o błędach
Wysuwane drzewo operacji FeatureManager
Menedżer właściwości PropertyManager - Informacje ogólne
Ustawienia Lepki
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
Expand Polecenia, Menu i Paski narzędziPolecenia, Menu i Paski narzędzi
Okienko wyświetlania
Expand Okienko zadańOkienko zadań
Pasek stanu
Expand Instant3DInstant3D
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Konwencje drzewa operacji FeatureManager

Drzewo operacji FeatureManager, znajdujące się po lewej stronie okna SOLIDWORKS, przedstawia zarys widoku aktywnej części, złożenia lub rysunku.

W drzewie operacji FeatureManager wykorzystywane są następujące konwencje:
 • Symbol EXPAND.gif na lewo od ikony elementu oznacza, że zawiera on elementy skojarzone, takie jak szkice. Należy kliknąć EXPAND.gif, aby rozwinąć dany element i wyświetlić jego zawartość.
  Aby zwinąć wszystkie rozwinięte elementy jednocześnie, należy nacisnąć Shift+C lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu na górze drzewa i wybrać Zwiń elementy.
 • Szkice są poprzedzone symbolami

  (+)

  przedefiniowany

  (–)

  niedodefiniowany

  (?)

  szkic nie mógł zostać rozwiązany

  Brak przedrostka

  całkowicie zdefiniowany

 • Operacje, części i złożenia są poprzedzone symbolem przebudowania icon_rebuild.gif, jeżeli dokonano zmiany, która wymaga przebudowania modelu.
 • Za częściami zamrożonymi przy użyciu paska zamrażania jest widoczna ikona kłódki FM_freeze.gif.
 • Błędy i ostrzeżenia są wyświetlane obok ikon części, operacji lub szkicu i opisane w etykietkach narzędzi (kiedy wskaźnik zostanie zatrzymany nad elementem) oraz w części Informacje o błędach.

  FM_down_arrow2.gif

  błąd w modelu

  fm_whats_wrong_x.png

  błąd w operacji

  FM_down_arrow.gif

  ostrzeżenie poniżej węzła

  fm_exclamation_point.png

  ostrzeżenie dotyczące operacji

 • Pozycje komponentów złożenia są wskazane za pomocą symboli:

  (+)

  przedefiniowany

  (–)

  niedodefiniowany

  (?)

  nierozwiązany

  (f)

  nieruchomy (zablokowany w danym miejscu)

 • Po każdym wystąpieniu komponentu w złożeniu następuje liczba w nawiasach kątowych <n>, która zwiększa się przy każdym wystąpieniu.
 • Wiązania złożenia są poprzedzone symbolami:

  (+)

  uczestniczy w przedefiniowaniu pozycji komponentów w złożeniu

  (?)

  nierozwiązany

 • Stan odniesień zewnętrznych jest wyświetlany w następujący sposób:

  –>

  Jeżeli część lub operacja ma odniesienie zewnętrzne, po jej nazwie następuje symbol –>. Po nazwie każdej operacji z odniesieniami zewnętrznymi również występuje symbol –>.

  ->?

  Jeżeli odniesienie zewnętrzne jest aktualnie poza kontekstem, po nazwie operacji i nazwie części następuje symbol ->?.

  ->*

  Przyrostek ->* oznacza, że dane odniesienie jest zablokowane.

  ->x

  Przyrostek ->x oznacza, że dane odniesienie jest przerwane.

  Przyrostek x można ukryć. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Odniesienia zewnętrzne i usunąć zaznaczenie opcji Pokaż „x” w drzewie operacji dla przerwanych odniesień zewnętrznych.

 • Podczas aktualizacji widoku rysunku, jego ikona w drzewie operacji FeatureManager zmienia się na: FM_drawing_view_updating.gif .


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Konwencje drzewa operacji FeatureManager
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.