Ukryj spis treści

FeatureXpert Operacji

Narzędzie FeatureXpert Operacji wykorzystujące technologię inteligentnych operacji (SOLIDWORKS Intelligent Feature Technology, SWIFT™), wyręcza użytkownika w zarządzaniu operacjami, pozwalając mu skoncentrować się na projekcie.

Podczas dodawania lub zmieniania zaokrągleń o stałym promieniu oraz pochyleń płaszczyzny neutralnej, które powoduje błędy przebudowania, pojawia się okno dialogowe Informacje o błędach, zawierające opis błędu. Należy kliknąć FeatureXpert Operacji w oknie dialogowym, aby uruchomić narzędzie FeatureXpert Operacji i podjąć próbę naprawienia błędu.

FeatureXpert Operacji może zmienić kolejność operacji w drzewie operacji FeatureManager lub zmodyfikować właściwości styczności, aby umożliwić prawidłowe przebudowanie części. Narzędzie FeatureXpert Operacji może również, aczkolwiek w mniejszym zakresie, naprawiać płaszczyzny odniesienia, które utraciły swoje odniesienia.

Obsługiwane operacje:
  • Zaokrąglenia o stałym promieniu
  • Pochylenia płaszczyzny neutralnej
  • Płaszczyzny odniesienia
Nieobsługiwane elementy:
  • Inne typy operacji zaokrągleń i pochyleń.
  • Operacje lustra i szyku. Gdy operacje lustra lub szyku zawierają operację zaokrąglenia lub pochylenia, narzędzie FeatureXpert Operacji nie może modyfikować tych operacji w kopiach znajdujących się w odbiciu lustrzanym lub szyku.
  • Operacje z biblioteki. Operacje zaokrąglenia i pochylenia w operacji z biblioteki są ignorowane przez narzędzie FeatureXpert Operacji, a cała operacja z biblioteki jest traktowana jako operacja sztywna.
  • Konfiguracje i tabele konfiguracji. Narzędzie FeatureXpert Operacji nie jest dostępne dla części zawierających te elementy.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   FeatureXpert Operacji
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.