Ukryj spis treści

Przykłady gięcia

Operacje gięcia są użyteczne przy modyfikowaniu skomplikowanych modeli z użyciem przewidywalnych i intuicyjnych narzędzi o wielu zastosowaniach, takich jak np. koncepcje, projekty mechaniczne, projekty przemysłowe, matryce tłoczne, formy i tak dalej. Operacje gięcia mogą zmieniać pojedyncze obiekty lub części wieloobiektowe.

Typy gięcia to:
  • Zginanie
  • Skręcanie
  • Zwężanie
  • Rozciąganie

Przykład gięcia - zginanie

Początkowa część
  • Przemieścić wskaźnik ponad strzałki triady, aby wyświetlić wskaźnik przeciągania/obracania pointer_mouse_move_rotate.png. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby obrócić triadę, co spowoduje zmianę kierunku zgięcia. Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby zmienić pozycję triady.
  • Przenieść wskaźnik ponad manipulatory płaszczyzny przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik przenoszenia . Przeciągnąć manipulatory, aby ustawić pozycje płaszczyzn przycięcia.
  • Przenieść wskaźnik ponad krawędź płaszczyzn przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik zginania .
  • Przeciągnąć płaszczyzny przycięcia, aby zgiąć i zmodyfikować operację gięcia.

Przy wskaźniku znajdującym się ponad płaszczyzną przycięcia, kliknąć płaszczyznę lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć ją, aby dokonać zgięcia jak na ilustracji.

Można również ustawić wartości Kąta i Promienia sterujące zgięciem.

Oś gięcia zawsze względem osi X początku układu współrzędnych triady. Zgięcie można modyfikować przenosząc i obracając początek układu współrzędnych triady.

Aby zmienić kierunek zgięcia względem osi x triady, należy zmienić położenie triady.
Przyciągnięcie triady do jednego z końców części lub do jednej z płaszczyzn przycięcia powoduje zgięcie części względem tego położenia.
Aby przyciągnąć płaszczyzny przycięcia do konkretnych lokalizacji, w części Płaszczyzna przycięcia, należy kliknąć element jako Wybierz element odniesienia . Aby przyciągnąć triadę do konkretnego układu współrzędnych, należy wybrać ten układ współrzędnych w części Triada. Płaszczyzna przycięcia lub triada zostanie unieruchomiona w danym miejscu dla zginania i innych operacji gięcia.
Obszar pomiędzy płaszczyznami przycięcia określa obszar, którego dotyczy zginanie.

Przykład gięcia - skręcanie

Początkowa część

Ustawić płaszczyzny przycięcia i triadę przeciągając je lub ustawiając odpowiednie wartości w menedżerze właściwości PropertyManager.

Aby ustawić wielkość skręcenia, należy przenieść wskaźnik ponad krawędź płaszczyzny przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik , a następnie przeciągnąć płaszczyznę. Można również ustawić Kąt w menedżerze właściwości PropertyManager.

Rezultat skręcenia

Przykład gięcia - zwężanie

Początkowa część

Podgląd części ukazujący zwężenie

Obszar zwężenia jest ograniczony przez pozycje płaszczyzn przycięcia.

Wielkość zwężenia ustawiana jest poprzez przemieszczanie płaszczyzn przycięcia lub triady. Aby ustawić zwężenie, należy przenieść wskaźnik ponad krawędź płaszczyzny przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik , a następnie przeciągnąć płaszczyznę.

Można również ustawić Współczynnik zwężenia w menedżerze właściwości PropertyManager.

Rezultat zwężenia
Aby zmienić oś zwężenia, należy obrócić i ustawić pozycje płaszczyzn przycięcia oraz triady.
Rezultat zwężenia przy użyciu obróconej osi

Przykład gięcia - rozciąganie

Początkowa część

Rozciąganie przy użyciu domyślnych lokalizacji płaszczyzn przycięcia (zakres części)

Rozciąganie w ten sposób powoduje symetryczne rozciągnięcie obydwu końców.

Zmiana położenia płaszczyzn przycięcia lub triady pozwala wybierać lokalne obszary modelu do rozciągnięcia.

Aby przemieścić płaszczyzny przycięcia, należy przenieść wskaźnik ponad płaszczyznę przycięcia, aby wyświetlić wskaźnik , a następnie przeciągnąć płaszczyznę.

Można również ustawić Odległość rozciągnięcia w menedżerze właściwości PropertyManager.

Rezultat rozciągania lokalnego obszaru ograniczonego przez płaszczyzny przycięcia.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Przykłady gięcia
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.