Ukryj spis treści

Gięcie - Informacje ogólne

Operacje gięcia pozwalają odkształcać skomplikowane modele w intuicyjny sposób.

Można tworzyć cztery typy gięć:
 • Zginanie
 • Skręcanie
 • Zwężanie
 • Rozciąganie

Wideo: Przykład gięcia

Aby utworzyć operacje gięcia, należy kliknąć Gięcie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Gięcie, ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager i kliknąć .

Informacje ogólne o operacjach gięcia

 • Operacja gięcia oblicza zakres części przy użyciu ramki granicznej. Płaszczyzny przycięcia są początkowo ustawione na granicach obiektów, prostopadle do niebieskiej osi Z triady

  .
 • Operacja gięcia dotyczy tylko obszaru pomiędzy płaszczyznami przycięcia.
 • Środek operacji gięcia znajduje się w miejscu środka triady.
 • Aby zmienić zakres i lokalizację operacji gięcia, należy zmienić położenie triady i płaszczyzn przycięcia. Aby przywrócić wszystkie wartości do stanu z chwili otwarcia operacji gięcia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Zresetuj gięcie.

Zmiana położenia triady i płaszczyzn przycięcia

Aby zmienić pozycję triady, należy:

W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Triada wykonać jedną z następujących czynności:
 • Wybrać układ współrzędnych. .
 • Zmienić Początek obrotuarc_cen_x.png, arc_cen_y.png lub arc_cen_z.png, aby zmienić położenie triady wzdłuż tych osi.
 • Zmienić Kąt obrotu, lub , aby obrócić triadę wokół tych osi. Kąt oznacza obroty wokół układu współrzędnych komponentu i są stosowane w następującej kolejności: Z, Y, X.
W obszarze graficznym:
 • Przenieść wskaźnik ponad środek triady. Gdy pojawi się wskaźnik przenoszenia , przeciągnąć triadę. Środek triady jest przyciągany to takich geometrii jak: krawędzie, punkty, wierzchołki i ściany.
 • Przenieść wskaźnik ponad dowolną strzałkę triady. Gdy pojawi się wskaźnik przenoszenia/obracania pointer_mouse_move_rotate.png, kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć, aby zmienić pozycję triady wzdłuż tej osi. Triada porusza się swobodnie, chyba że wskaźnik zostanie przemieszczony ponad geometrię - wtedy triada zostanie przyciągnięta do tej geometrii. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć, aby obrócić triadę wokół osi, ponad którą znajduje się wskaźnik.
 • Przenieść wskaźnik do obszaru pomiędzy dwiema strzałkami triady, aby ograniczyć ruch triady do płaszczyzny zdefiniowanej przez początek układu współrzędnych triady oraz te dwie strzałki.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy środek triady i wybrać opcję:
  Wyrównaj oś płaszczyzny przycięcia do wyboru Wyrównuje oś płaszczyzny przycięcia (niebieską oś Z) z wyborem, który jest równoległy do linii, normalny do płaszczyzny lub w kierunku punktu. Płaszczyzny przycięcia są wyrównywane tak, by pozostawały prostopadłe do osi płaszczyzny przycięcia.
  Wyrównaj oś zginającą do wyboru Wyrównuje oś zginającą (czerwoną oś X) z wyborem poprzez obrócenie triady wokół osi płaszczyzny przycięcia (niebieskiej osi Z) (z krawędzią, linią itp.).
  Wyśrodkuj i wyrównaj do komponentu Przenosi początek układu współrzędnych triady do środka ciężkości obiektów i wyrównuje triadę z układem współrzędnych komponentu lub części.
  Wyśrodkuj i wyrównaj do osi głównych Przenosi początek układu współrzędnych triady do środka ciężkości obiektów i wyrównuje triadę z osiami głównymi tych obiektów.
  Przenieś triadę do Płaszczyzny 1 Przenosi triadę do Płaszczyzny przycięcia 1.
  Przenieś triadę do Płaszczyzny 2 Przenosi triadę do Płaszczyzny przycięcia 2.

Aby zmienić pozycję płaszczyzn przycięcia, należy:

W części Płaszczyzna przycięcia 1 oraz Płaszczyzna przycięcia 2 wykonać dowolną z poniższych czynności:
 • Jako Wybierz element odniesienia dla Płaszczyzna przycięcia, wybrać punkt w modelu, do którego ma zostać przyciągnięty początek układu współrzędnych płaszczyzny przycięcia.
 • Jako Odległość przycinającą, należy ustawić odległość o którą należy przemieścić płaszczyzny przycięcia od zewnętrznych granic obiektów wzdłuż osi płaszczyzny przycięcia (niebieskiej osi Z) triady. Dodatnie wartości przesuwają płaszczyzny w kierunku środka ciężkości modelu, ujemne wartości odsuwają je od środka ciężkości.
W obszarze graficznym:
 • Przeciągnąć manipulator płaszczyzny przycięcia. Odległość przycinająca jest aktualizowana dynamicznie podczas przeciągania.
 • Przenieść wskaźnik ponad krawędź płaszczyzny przycięcia, aby wyświetlić wskaźniki w oparciu o dany typ gięcia, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aby zmodyfikować operację gięcia.
  Zginanie
  Skręcanie
  Zwężanie
  Rozciąganie


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Gięcie - Informacje ogólne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.