Ukryj spis treści

Grupy

Grupa jest zbiorem skojarzonych ze sobą segmentów w członie konstrukcyjnym.

Grupa jest konfigurowana tak, że czynności mają wpływ na wszystkie jej segmenty, nie wpływając na inne segmenty lub grupy w członie konstrukcyjnym.

Typy grup:

Sąsiednie

Ciągły kontur segmentów połączonych ze sobą końcami. Można kontrolować jak segmenty łączą się ze sobą. Punkt końcowy grupy może opcjonalnie łączyć się z jej punktem początkowym.

Równolegle

Nieciągły zbiór równoległych segmentów. Segmenty w grupie nie mogą się ze sobą stykać.

  • Można zdefiniować grupę na pojedynczej płaszczyźnie lub na wielu płaszczyznach.
  • Grupa może zawierać jeden lub więcej segmentów.
  • Człon konstrukcyjny może zawierać jedną lub więcej grup.

Po zdefiniowaniu grupy można na niej wykonywać czynności, jak na pojedynczym elemencie. Należy użyć menedżera właściwości PropertyManagerCzłon konstrukcyjny, aby:

  • Określać wykończenie narożnika dla segmentów w grupie.
  • Tworzyć odstępy rowka pomiędzy segmentami, aby pozostawić miejsce na ściegi spoiny.
  • Odbijać w lustrze profil pojedynczej grupy.
  • Wyrównać, obrócić lub przenieść profil grupy bez wpływu na pozostałe grupy w członie konstrukcyjnym.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Grupy
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.