Ukryj spis treści

Odciśnięcie - Informacje ogólne

Operacja odciśnięcia tworzy w obiekcie docelowym odsuniętą kieszeń lub operację wypukłości, która dokładnie pasuje do konturu wybranego obiektu narzędzia, używając wartości grubości i prześwitu, aby utworzyć operację.

W zależności od wybranego typu obiektu (bryłowy lub powierzchniowy), określamy prześwit pomiędzy obiektem docelowym a obiektem narzędzia i grubość dla operacji odciśnięcia. Operacja odciśnięcia może deformować obiekt docelowy lub wycinać z niego materiał.

Operacja odciśnięcia wykorzystuje formę obiektu narzędzia do utworzenia kieszeni lub wypukłości w obiekcie docelowym, tak więc w obiekcie końcowym wystąpi więcej ścian, krawędzi i wierzchołków niż w obiekcie pierwotnym. Na tym polega różnica pomiędzy tą operacją, a operacją deformacji, w której liczba ścian, krawędzi i wierzchołków pozostaje nie zmieniona w obiekcie końcowym.
Kształt operacji odciśnięcia zostanie uaktualniony jeżeli zmianie ulegnie kształt pierwotnego obiektu narzędzia, które zostało użyte do utworzenia kieszeni.

Odciśnięcie jest użyteczne w wielu zastosowaniach, w których wymagane są skomplikowane odsunięcia z określonymi wartościami prześwitu i grubości. Przykładami mogą być opakowania, matryce, formy, pasowania wtłaczane w maszynach i tak dalej.

Wymagania

 • Obiekt docelowy albo obiekt narzędzia musi być obiektem bryłowym.
 • Aby utworzyć odciśnięcie obiekt docelowy musi być w kontakcie z obiektem narzędzia lub wartość prześwitu musi pozwalać na wypukłość przez obiekt docelowy.
 • Aby dokonać wycięcia materiału, obiekt docelowy i obiekt narzędzia nie muszą się stykać ale wartość prześwitu musi być wystarczająco duża, aby utworzyć przecięcie z obiektem docelowym.
 • Aby utworzyć odciśnięcie (wycięcie) przy użyciu obiektu bryłowego, powierzchnia musi całkowicie przecinać bryłę.

  Docelowy obiekt bryłowy i powierzchniowy obiekt narzędzia

  Powierzchnia musi całkowicie przecinać obiekt bryłowy

  Wybrać stronę do zachowania
  Wynik odciśnięcia przy użyciu wartości prześwitu
 • Możemy zachować powierzchnię po odciśnięciu przy pomocy bryłowego obiektu narzędzia.
  Przykład zachowania odciśnięcia powierzchni przy użyciu bryłowego obiektu narzędzia - prześwit 2mm
  Powstałe odciśnięcie powierzchni z prześwitem
  Możemy usunąć bryłowy obiekt narzędzia z odciśnięcia powierzchni
 • Jedyna nie dozwolona kombinacja odciśnięcia to powierzchniowy obiekt docelowy i powierzchniowy obiekt narzędzia.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Odciśnięcie - Informacje ogólne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.